Juridisk informasjon

ClickSends retningslinjer for akseptabel bruk

Disse retningslinjene for bruk beskriver handlinger som ClickSend forbyr når noen bruker ClickSends tjenester. ClickSends tjenester kan ikke brukes på en måte som er ulovlig, fornærmende eller som på annen måte forstyrrer virksomheten eller aktivitetene til noen annen part. Følgende liste gir eksempler på forbudte handlinger. Denne listen er gitt som eksempel og skal ikke anses som uttømmende.

 • Forsøk på å omgå eller bryte sikkerhetsmekanismene på noen av ClickSend-tjenestene eller bruke ClickSend-tjenestene på en måte som utgjør en sikkerhets- eller servicerisiko for ClickSend eller noen av dens brukere.
 • Testing eller omvendt prosjektering av ClickSends tjenester for å finne begrensninger, sårbarheter eller unngå filterfunksjoner
 • Overføring av materiale som inneholder virus, trojanske hester, ormer eller annet ondsinnet eller skadelig program
 • Å delta i uønsket reklame, markedsføring eller andre aktiviteter, inkludert, men ikke begrenset til, aktiviteter som bryter lover og forskrifter om anti-spam, inkludert, men ikke begrenset til, CAN SPAM Act fra 2003, Phone Consumer Protection Act og Do-Not-Call Implementation Act.
 • Bruk av ClickSend-tjenestene i forbindelse med uønskede eller trakasserende meldinger (kommersielle eller på annen måte) inkludert, men ikke begrenset til, uønskede telefonsamtaler, SMS eller tekstmeldinger, talepost eller faks.
 • Bruk ClickSends tjenester til å samle inn informasjon om andre, inkludert e-postadresser og telefonnumre.
 • Bruke ClickSends tjenester for å drive uredelig aktivitet med hensyn til tredjeparter.
 • Brudd på eller tilrettelegging av brudd på lokal eller utenlandsk lov, inkludert lover om overføring av data eller programvare.
 • Iverksette tiltak for å oppmuntre eller promotere enhver aktivitet som er forbudt i henhold til disse retningslinjene.
 • Overføring av materiale som krenker immaterielle rettigheter eller andre rettigheter fra tredjepart.
 • Overføring av materiale som er injurierende, ærekrenkende, diskriminerende eller på annen måte ondsinnet eller skadelig for noen person eller enhet.
 • Opprette en falsk identitet eller forfalsket e-postadresse eller overskrift, eller telefonnummer, eller på annen måte forsøke å villede andre med hensyn til identiteten til avsenderen eller opprinnelsen til en melding eller telefonsamtale.

Spørsmål?

Gratis kontoer og gratis råd. Vårt juridiske team er klare til å hjelpe deg.

Personvern og juridisk© 2020 ClickSend