Legal na impormasyon

Service Level Agreement - ClickSend

Mapapagkatiwalang 100% Uptime Guarantee

Ang ClickSend ay may solidong pangako sa pagbibigay sa iyo ng pinakamahusay na serbisyo – kaya't maaari kaming mag-alok sa iyo ng prangka at matibay na batayan na 100% Uptime Guarantee!

Paano ito gumagana

Kung hindi ka makapagpadala ng mga SMS gamit ang aming gateway na nagreresulta ng isang pagkabigo sa aming mga system at para sa mga kadahilanan ng inanunsyong scheduled maintenance, coding o configuration error sa iyong parte, magbibigay kami ng credit o ibabalik namin ang iyong credit ayon sa Rebate Schedule:

Uptime (Monthly %) Rebate Schedule
<100 5%
<99 10%
<98 25%
<97 50%
<96 75%
<95 100%

Where the SLA is defined by the number of whole minutes a service is not available for rounded to the nearest whole minute and calculated against the number of minutes in a 30 day calendar month, converted to a percentage of uptime.

Although we monitor our system 24 hours a day, we begin assessing credit from the time you contact us to report the problem. You must also register a complaint within the calendar month immediately following the period in which the Uptime Commitment failure occurred. This SLA on the service is backed by either an account credit or refund depending on the length of downtime experienced by the customer up to a maximum of $125 or equivalent.

Technical Support

ClickSend will provide Customers access to technical support 24 hours a day, 7 days a week. In some circumstances (for example peak times) the Customer may be asked to leave a message through a voicemail system. If a message is left with ClickSend’s telephone answering service, a technical support officer will return the call as a matter of priority. If a message is left with ClickSend’s support email or telephone answering service, a technical support officer will take action (if required) and return the call. ClickSend endeavours to provide a personal response to all telephone queries, however Customers may be contacted via email.

The level of urgency is determined in agreement by the client and ClickSend. Response times are outlined below.

Mga Kagyat na Isyu

For example, message delivery is affected.

ClickSend will take action within 30 minutes and respond to the client within 2 hours.

Mga Hindi Kailangang-kailangang mga Suliranin

Halimbawa, kailangan ng tulong sa pag-integrate ng API.

Ang ClickSend ay kikilos at tutugon sa kliyente sa loob ng 8 karaniwang oras ng negosyo.

Maintenance

Scheduled Maintenance

ClickSend does not perform any regular scheduled maintenance. In the rare event that maintenance is scheduled, it will be listed on our status page: https://status.clicksend.com 7 days before the scheduled date. You can subscribe to updates on this page.

Unscheduled Maintenance

In the rare event of unscheduled maintenance, our status page (see above) will be updated with as much notice as possible.

May Katanungan?

Libreng mga account at libreng payo. Ang aming ligal na pangkat ay hindi na makapaghintay upang matulungan ka.

Pagkapribado at Ligal © 2020 ClickSend