Juridisk information

ClickSends Användningspolicy

Denna policy för acceptabel användning beskriver åtgärder som ClickSend förbjuder när någon part använder ClickSend-tjänsterna. ClickSend-tjänsterna får inte användas för något olagligt, bedrägligt eller annat sätt som stör företagets eller någon annan parts aktiviteter. Följande lista visar exempel på det som är förbjudet. Denna lista tillhandahålls som exempel och bör inte anses uttömmande.

 • Att försöka kringgå eller knäcka någon säkerhetsmekanism i någon del av ClickSends tjänster eller användandet av ClickSends tjänster på något sätt som innebär en säkerhets eller service risk för ClickSend eller någon av dess användare.
 • Testning eller reverse-engineering av ClickSends tjänster för att hitta begränsningar, sårbarheter eller tränga igenom filtreringsmöjligheter
 • Att skicka något material som innehåller virus, trojanska hästar, maskar eller annan ondsinta eller skadliga program
 • Att engagera sig i oönskad reklam, marknadsföring eller annan verksamhet, inklusive, utan begränsning, aktiviteter som bryter mot lagar och förordningar mot skräppost, inklusive, men inte begränsat till, CAN SPAM Act från 2003, Phone Consumer Protection Act och Ring-Inte Implementeringslagen.
 • Användning av ClickSends tjänster i samband med oönskade eller trakasserande meddelanden (kommersiella eller på annat sätt) inklusive men inte begränsat till oönskade eller ovälkomna telefonsamtal, SMS, röstmeddelanden eller fax.
 • Använd ClickSends tjänster för att samla in information om andra, inklusive e-postadresser eller telefonnummer.
 • Att använda ClickSends tjänster för att ägna sig åt bedräglig verksamhet mot tredje parter.
 • Bryta mot eller underlätta brytande mot någon lokal eller utländsk lag, inklusive lagar berörande överföring av data eller mjukvara.
 • Att agera för att uppmuntra någon aktivitet som är förbjuden i den här policyn för acceptabelt användande.
 • Att skicka material som bryter mot immateriella rättigheter eller andra tredjeparts rättigheter.
 • Överföring av material som är skadligt, ärekränkande, diskriminerande eller på annat sätt skadligt eller skadligt för någon person eller enhet.
 • Att skapa en falsk identitet eller fejkad e-postadress eller rubrik eller telefonnummer eller på annat sätt försöka missleda andra om identiteten på avsändaren eller meddelandets eller telefonsamtalets ursprung.

Frågor?

Gratiskonton och gratis rådgivning. Vårt juridiska team står redo att hjälpa dig!

Sekretess & juridiskt© 2020 ClickSend