Legal Information

Servicenivåavtal - ClickSend

Bergsäker 100% garanterad drifttid

ClickSend är dedikerade till att erbjuda dig bästa möjliga service - det är därför som vi kan erbjuda dig en stabil och garanterad 100% drifttid.

Hur det fungerar

Om du inte kan skicka SMS med vår gateway på grund av fel i vårt system utanför schemalagda underhållsintervall, kodning eller konfigurationsfel från din sida, så kommer vi kreditera eller återbetala enligt vår rabattpolicy:

Uptime (Monthly %) Rebate Schedule
<100 5%
<99 10%
<98 25%
<97 50%
<96 75%
<95 100%

Där SLAn definieras av det antal hela minuter som tjänsten inte är tillgänglig till närmsta minut och beräknat mot antalet minuter i en 30 dagars kalendermånad, konverterad till en procent av upptiden.

Även om vi övervakar våra system 24 timmar om dygnet börjar vi avgöra om kreditering från tidpunkter du tar kontakt med oss för att rapportera problemet. Du måste också registrera ett klagomål i kalendermånaden direkt efter perioden där vi brast i vår upptid. Den här SLAn på vår service backas upp antingen av kontokredit eller återbetalning beroende på hur lång nedtid som upplevdes av användare, dock högst $125 eller motsvarande.

Teknisk Support

ClickSend ger kunderna tillgång till teknisk support 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan. Under vissa omständigheter (till exempel högtider) kan kunden bli ombedd att lämna ett meddelande via ett röstbrevlådessystem. Om ett meddelande lämnas hos ClickSends telefonsvarstjänst kommer ett tekniskt supportombud prioritera att ta kontakt. Om ett meddelande lämnas på ClickSends supportmail eller telefonsvarstjänst, kommer en teknisk supportansvarig att vidta åtgärder (vid behov) och ringa tillbaka. ClickSend strävar efter att ge ett personligt svar på alla telefonfrågor, men kunder kan komma att kontaktas via e-post.

Nivån för hur brådskande ett ärende anses är definierat i avtalet mellan kunden och ClickSend. Svarstider är angivna här under.

Viktiga Problem

Till exempel, meddelandeleveransen påverkas.

ClickSend tar action inom 30 minuter och svarar kunden inom 2 timmar.

Icke-brådskande problem

Till exempel, hjälpa med API integration.

ClickSend agerar och återkommer till kunden inom 8 arbetstimmar.

Underhåll

Schemalagt underhåll

ClickSend does not perform any regular scheduled maintenance. In the rare event that maintenance is scheduled, it will be listed on our status page: https://status.clicksend.com 7 days before the scheduled date. You can subscribe to updates on this page.

Icke-schemalagd underhållning

I de sällsynta fall vi behöver göra oplanerade underhåll så kommer vår statussida (se ovan) uppdateras med så mycket information som möjligt.

Frågor?

Gratiskonton och gratis rådgivning. Vårt juridiska team står redo att hjälpa dig!

Privacy & Legal© 2020 ClickSend