Bedriftskommunikasjon. Løst.

Kommuniser med kunder og ansatte på en helt ny måte via SMS, e-post, rik media, brev og mer

Fra enkel til skala via app eller API.

Eller om du er en utvikler les våre API-dokumenter.

PepsiCo-logo
F45-logo
SpecSavers-logo
GoStudent-logo
Bildet på ClickSends header forestiller en mann som mottar SMS-varsler, tekstmarkedsføring og annen forretningskommunikasjon.

Enkele og pålitelige meldingstjenester for enhver bedrift

Hos ClickSend lager vi produkter som er enkle å bruke og svært integrerbare, og som gir valg og kontekst for din forretningskommunikasjon. Våre flerkanalsprodukter brukes av noen av de største merkene og smarteste utviklerne tvers over Norge og verden. Enten det er transaksjonelle SMS-meldinger i stor skala via API eller markedsføringskampanjer ved bruk av SMS, e-post og direkte post via web app, hjelper ClickSend deg med å komme nærmere kunder og ansatte.

Vunnet tilliten til tusenvis av bedrifter, mennesker og integrasjonspartnere

Send via vårt enkle og brukervennlige dashbord

Via en enkel
Brukervennlig dashbord

Ett dashbord
Ubegrensede muligheter

Med ClickSends brukervennlige dashbord er det enkelt å sende SMS, MMS, direkte post og mer med bare noen få klikk.

Visit Dashboard

Eller gjennom pålitelige API-er

gjennom pålitelige API-er

dokumentasjon i verdensklasse,
Elsket av utviklere

API-er i verdensklasse
Elsket av utviklere

Bruk Innlem SMS, MMS, tale, brev, postkort og chat i din programvare. Bygg kraftige apper ved å bruke de raskeste og mest pålitelige API-er for skykommunikasjon.

Les API-dokumenter
  
    var api = require('./api.js');

    var smsApi = new api.SMSApi("USERNAME", "API_KEY");

    var smsMessage = new api.SmsMessage();

    smsMessage.source = "sdk";
    smsMessage.to = "+0451111111";
    smsMessage.body = "test message";

    var smsCollection = new api.SmsMessageCollection();

    smsCollection.messages = [smsMessage];

    smsApi.smsSendPost(smsCollection).then(function(response) {
      console.log(response.body);
    }).catch(function(err){
      console.error(err.body);
    });
  
  
    from __future__ import print_function
    import clicksend_client
    from clicksend_client import SmsMessage
    from clicksend_client.rest import ApiException


    # Configure HTTP basic authorization: BasicAuth
    configuration = clicksend_client.Configuration()
    configuration.username = 'USERNAME'
    configuration.password = 'API_KEY'

    # create an instance of the API class
    api_instance = clicksend_client.SMSApi(clicksend_client.ApiClient(configuration))

    # If you want to explicitly set from, add the key _from to the message.
    sms_message = SmsMessage(source="php",
                body="Jelly liquorice marshmallow candy carrot cake 4Eyffjs1vL.",
                to="+61411111111",
                schedule=1436874701)

    sms_messages = clicksend_client.SmsMessageCollection(messages=[sms_message])

    try:
      # Send sms message(s)
      api_response = api_instance.sms_send_post(sms_messages)
      print(api_response)
    except ApiException as e:
      print("Exception when calling SMSApi->sms_send_post: %s\n" % e)
  
  
    package ClickSend;

    import java.util.Arrays;
    import java.util.List;
    import ClickSend.Api.SmsApi;
    import ClickSend.Model.SmsMessage;
    import ClickSend.Model.SmsMessageCollection;

    public class send_sms {
      public static void main(String[] args) {
        ApiClient defaultClient = new ApiClient();
        defaultClient.setUsername("USERNAME");
        defaultClient.setPassword("API_KEY");
        SmsApi apiInstance = new SmsApi(defaultClient);

        SmsMessage smsMessage = new SmsMessage();
        smsMessage.body("body");
        smsMessage.to("to");
        smsMessage.source("source");

        List<SmsMessage> smsMessageList = Arrays.asList(smsMessage);
        // SmsMessageCollection | SmsMessageCollection model
        SmsMessageCollection smsMessages = new SmsMessageCollection();
        smsMessages.messages(smsMessageList);
        try {
          String result = apiInstance.smsSendPost(smsMessages);
          System.out.println(result);
        } catch (ApiException e) {
          System.err.println("Exception when calling SmsApi#smsSendPost");
          e.printStackTrace();
        }
      }
    }
  
  
    using IO.ClickSend.ClickSend.Api;
    using IO.ClickSend.Client;
    using IO.ClickSend.ClickSend.Model;

    var configuration = new Configuration()
    {
      Username = USERNAME, 
      Password = API_KEY 
    };
    var smsApi = new SMSApi(configuration);

    var listOfSms = new List<SmsMessage>
    {
      new SmsMessage(
        to: "+61411111111", 
        body: "test message", 
        source: "sdk"
      )
    };

    var smsCollection = new SmsMessageCollection(listOfSms);
    var response = smsApi.SmsSendPost(smsCollection);
  
  
    <?php
      require_once(__DIR__ . '/vendor/autoload.php');

      // Configure HTTP basic authorization: BasicAuth
      $config = ClickSend\Configuration::getDefaultConfiguration()
            ->setUsername('USERNAME')
            ->setPassword('API_KEY');

      $apiInstance = new ClickSend\Api\SMSApi(new GuzzleHttp\Client(),$config);
      $msg = new \ClickSend\Model\SmsMessage();
      $msg->setBody("test body"); 
      $msg->setTo("0451111111");
      $msg->setSource("sdk");

      // \ClickSend\Model\SmsMessageCollection | SmsMessageCollection model
      $sms_messages = new \ClickSend\Model\SmsMessageCollection(); 
      $sms_messages->setMessages([$msg]);

      try {
        $result = $apiInstance->smsSendPost($sms_messages);
        print_r($result);
      } catch (Exception $e) {
        echo 'Exception when calling SMSApi->smsSendPost: ', $e->getMessage(), PHP_EOL;
      }
    ?>
  
  
    # load the gem
    require 'clicksend_client'
    require 'json'

    # setup authorization
    ClickSendClient.configure do |config|
      # Configure HTTP basic authorization: BasicAuth
      config.username = 'USERNAME'
      config.password = 'API_KEY'
    end

    api_instance = ClickSendClient::SMSApi.new

    # SmsMessageCollection | SmsMessageCollection model
    sms_messages = ClickSendClient::SmsMessageCollection.new

    sms_messages.messages = [
      ClickSendClient::SmsMessage.new(
        "to": "+61411111111",
        "source": "sdk",
        "body": "body"
      ),
      ClickSendClient::SmsMessage.new(
        "to": "+61422222222",
        "source": "sdk",
        "body": "body"
      )
    ]

    begin
      # Send sms message(s)
      result = api_instance.sms_send_post(sms_messages)
      p JSON.parse(result)
    rescue ClickSendClient::ApiError => e
      puts "Exception when calling SMSApi->sms_send_post: #{e.response_body}"
    end  
  
  
    import Alamofire

    if let authHeader = Request.authorizationHeader(user: "USERNAME", password: "PASSWORD") {
      ClickSendClientAPI.customHeaders = [authHeader.key : authHeader.value]
    }

    let message1 = SmsMessage(body: "Chocolate bar icing icing oat cake carrot cake jelly cotton MWEvciEPIr.", 
                to: "+0451111111", 
                source: "swift")

    let message2 = SmsMessage(body: "Chocolate bar icing icing oat cake carrot cake jelly cotton MWEvciEPIr.", 
                source: "swift", 
                listId: 1234)

    let smsCollection = SmsMessageCollection(messages: [message1, message2])
    SMSAPI.smsSendPost(smsMessages: smsCollection) { (dataString, error) in

      guard let dataString = dataString else {
        print(error!)
        return
      }

      if let data = dataString.data(using: String.Encoding.utf8) {
        do {
          if let dictonary = try (JSONSerialization.jsonObject(with: data, options: []) as? NSDictionary) {
            print(dictonary)
          } else {
            print("bad json")
          }
        } catch let error as NSError {
          print(error)
        }
      }
    }
  

Og med hundrevis av integrasjonspartnere

Eller via hundrevis av integrasjonspartnere

Logoene til 11 av ClickSends integrasjonspartnere, inkludert Magento, Salesforce, Slack, Marketo, Zoho, Zapier, Shopify, Automate.io, Google, Wordpress og Outlook.

Automatiser bedriften din
Kommunikasjon

ClickSend integrerer med alle bedriftsappene du kjenner og elsker samt mange flere. Det er enkelt å automatisere repeterende oppgaver, og til og med bygge bedriftskommunikasjon uten kode.

Med vår egen ClickSend-markedsplass kan du integrere med hundrevis av verdens mest populære apper for bedrifter.

Besøk markedsplassen
Message Icon

Vi bidrar til utsendelse av milliarder av meldinger tvers over Norge og verden.

Hvorfor bedrifter elsker ClickSend

Headset på blå bakgrunn som symbol for kundeservice

Global kundeservice 24/7

Vår live chat er bemannet med ekte mennesker 24 timer i døgnet, 365 dager i året, og slik vil det alltid være.

Hengelåssymbol på blå bakgrunn

Sikker og pålitelig

ClickSends plattform har sikkerhet på bedriftsnivå og tilbyr 100 % oppetid med SLA-garanti.

Rakett i bevegelse på blå bakgrunn

Lynrask levering

ClickSend lever og ånder for direkte ruter med høy ytelse. Dine meldinger blir levert til tiden.

ClickSend hjelper deg i gang med sendingen

Bli med over 90,000 kunder som sender milliarder av meldinger tvers over :land og verden.

Kom i gang uten kostnad
Trustpilots logo med 4,7 stjerner G2-logo Capterra-logo
Personvern og juridisk© 2023 ClickSend