Healthcare Solutions

Tid er penger i nesten alle bransjer; ikke minst innen helsevesenet. Pasienter som ikke kommer til timene sine representerer et enormt økonomisk tapp for systemet. Det skyldes de høye kostnadene ved avtaler samt de høye driftskostnadene i helsevesenet. Dette er grunnen til at SMS-løsninger for helsevesenet er essensielt for et moderne sykehus, eldreomsorgsfasiliteter, hjemmetjenesten, polikliniske fasiliteter, medisinske- og tannlegeklinikker, privat praksis og komplementære og alternative helseorganisasjoner.

  • Statistisk sett reduserer påminnelser om avtaler antall manglende oppmøter. Ved å sende påminnelser via SMS, kan du drastisk redusere manglende eller forsinket oppmøte. Dette gir en umiddelbar fordel for alle interesserte. Det kommer ikke bare helsepersonellet til gode, men også pasienten og familien.
  • En SMS-meldingstjeneste kan brukes veldig effektivt for å sende pasienter kliniske varsler og påminnelser; for eksempel påminnelser om medisiner. Dette ikke-påtrengende systemet kan planlegges og automatiseres til fordel for pasienten, noe som øker pasientsikkerheten og tilfredsheten. Mottak av meldinger kan spores av avsenderen.
  • I tillegg kan en SMS-meldingstjeneste brukes til å kommunisere effektivt med hele personalet: påminnelser om skift, fylle opp hull i vaktplanen, sende ut vaktlisten på forhånd samt for å nå hele ansattbasen samtidig. Statistisk sett har automatisering av kommunikasjon rundt vaktplanen en positiv innvirkning på forretningsdriften. Det gir optimal styring av travle perioder, ferier og krisesituasjoner.

Ring eller send en e-post til via kontaktskjemaet i dag, og lær mer om hvordan SMS-tjenester for helsevesenet kan forbedre produktiviteten og tilfredsheten hos dine ansatte og pasienter.

Spørsmål

Gratis kontoer og gratis råd. Vi kan ikke vente med å se hva du lager.

Privacy & Legal© 2020 ClickSend