Transport, Freight & Logistics Solutions

Kommunikasjon er nøkkelen i transport- og godsindustrien. Leverandører, sjåfører og forbrukere som venter på levering av varer, er avhengige av rettidig og nøyaktig informasjon. Rask og effektiv kommunikasjon er avgjørende for å kunne fungere på alle nivåer.

SMS-løsninger for logistikkbransjen er skreddersydd til behovene til transportleverandører, lager og andre tjenester, og muliggjør strømlinjeformede prosesser. Tjenesteleverandører i transport-, lager- og godsnæringen kan bruke en SMS-meldingstjeneste til en rekke oppgaver, inkludert, men ikke begrenset til:

 • Vaktlister og jobboppdrag
 • Avtalepåminnelser
 • Påminnelser om service
 • Send oppdateringer til ansatte
 • Varsler om forsinkelser
 • Varslel om systemfeil
 • Varlser om ventende levering eller henting
 • Leveringsbekreftelse
 • Forbedret styring av lageret
 • Ordrevarsler og -bekreftelser
 • Administrer varelager
 • Spor hvor sjåføren befinner seg og estimer ankomsttiden
 • Administrer ytelse
 • Sikre at mottaker er til stede for å motta varer
 • Enklere enn å skrive ned leveringsinstruksjoner
 • Mindre tid brukt på talepost
 • Purringer

Transporttjenester kan også dra nytte av SMS-løsninger. Med en SMS-meldingstjeneste kan drosjeselskaper også redusere kostnadene og effektivisere prosessene for økt kundetilfredshet. Bestillingsforespørsler kan sendes direkte til sjåfører i området, og bestillingsbekreftelser kan sendes som SMS til kundene i påvente av ankomst samt drosjen har ankommet.

SMS-logistikkløsninger hjelper bedriften med å redusere kostnader, forbedre produktiviteten, effektivisere prosesser og forbedre standardene for kundeservice. Enten kunden din er en annen virksomhet eller en offentlig forbruker vil bedre service gi økt kundetilfredshet. Invester i en SMS-meldingstjeneste for transport- og godsvirksomheten din i dag.

Spørsmål

Gratis kontoer og gratis råd. Vi kan ikke vente med å se hva du lager.

Privacy & Legal© 2020 ClickSend