Juridisk informasjon

ClickSends retningslinjer for personvern

Vi verdsetter personvern

Vi respekterer personvernet til våre verdsatte kunder og medlemmer. Disse retningslinjene for personvern skisserer hvilken spesifikk informasjon som er samlet, og hvordan denne informasjonen brukes.

Å opprettholde personvernet er av største viktighet for oss da det bidrar til å fremme tillit, velvilje og et sterkere forhold til deg som er kunden vår. Hvis du har spørsmål eller bekymringer om våre retningslinjer for personvern, må du gjerne kontakte oss.

Innsamling og gjenbruk av informasjon

ClickSend spør eksplisitt når vi trenger informasjon som personlig identifiserer deg (“Personlig informasjon”). Din personlige informasjon brukes til å opprette din personlige tilgang til vårt SMS-markedsføringsprodukt, og for å kontakte deg i løpet av bruken av dette produktet. Finansiell informasjon som samles inn brukes til å verifisere identitet og til å fakturere enten deg eller ditt selskap for produkter og tjenester når det er aktuelt. Demografiske data og profildata samlet inn av ClickSend kan brukes til å skreddersy dette nettstedet eller ønsket e-postkommunikasjon, og for å vise informasjon som er mer relevant for deg. ClickSend kompilerer også informasjon om demografisk bruk og produktbruk, men bare i aggregatet, og kan gjøre den samlede informasjonen offentlig tilgjengelig. ClickSend vil under ingen omstendigheter gjøre personlig informasjon om en individuell bruker tilgjengelig for noen.

Din e-postadresse brukes bare til å sende deg den informasjonen du har bedt om. Som en del av din bruk av vår e-postmarkedsføringsprogramvare lar ClickSend deg velge å motta eller ikke motta en bestemt type informasjon fra ClickSend. ClickSend følger strenge retningslinjer for tillatelsesbasert e-post. Bortsett fra som nevnt ovenfor, vil ikke ClickSend uoppfordret sende deg e-postinformasjon, kommersielle tilbud eller annonser. ClickSend vil ikke selge, leie eller låne ut kontaktlistene sine eller kundens kontaktlister (inkludert kundedata) til noen eksterne firmaer, og ClickSend vil heller ikke bruke kundenes kontaktlister til egne markedsføringsformål. Alle e-postmeldingene du har bedt om vil inneholde muligheten til å avslutte abonnementet. Avmeldingsforespørsler blir oppfylt i løpet av få minutter, og ingen ytterligere kommunikasjoner vil bli sendt til brukere som har uttalt at de ikke ønsker å motta den spesifiserte informasjonen.

Lagring og oppbevaring av data

ClickSends servere er lokalisert i flere sikre datasentre (geografisk atskilt). Dataene kan bare nås av et begrenset antall privilegerte ClickSend-ansatte. Ingen tredjepart har tilgang til dataene. Data lagres bare for fakturerings- og regnskapsmessige formål i opptil 7 år eller som loven krever. Data kan til enhver tid slettes på kundens forespørsel. Meldingsdata kan identifiseres der det er nødvendig. Dataene dine vil aldri bli solgt, leid ut eller utlån til tredjepart. All data blir slettet når ClickSend ikke lenger har behov for disse. Dette inkluderer både elektronisk og fysisk data/materiale.

ClickSend sikrer at alle kontaktlister, meldingsinnhold og rapporter forblir private og konfidensielle. ClickSend kan skanne innholdet i kampanjene dine for å sikre at det er i samsvar med bruksvilkårene våre, og for å beskytte mot ærekrenkende, unøyaktige, voldelige, uanstendige, profane eller truende materiale som er rasistisk eller etnisk krenkende. ClickSend vil ikke selge, leie, låne eller gi ekstern tilgang til kundens kontaktlister. ClickSend vil heller ikke bruke kundens kontaktlister til noe formål.

Kundehenvisningsprogram

Typiske varianter av kundereferanseaktivitet inkluderer, men er ikke begrenset til; bruk av navn, logo, sitater, suksesshistorier, casestudier, ROI-casestudier og salgssamtale. Du forbeholder deg retten til å når som helst melde deg av ClickSends kundehenvisningsprogram.

Kommunikasjon

Spesialtilbud

Vi sender alle nye brukere en velkomst e-post for å bekrefte deres nye konto samt passord og brukernavn. Etablerte brukere vil av og til motta informasjon om produkter, tjenester, spesialtilbud samt et nyhetsbrev. Av respekt for personvernet til brukerne våre gir vi dem også muligheten til å ikke motta denne typen kommunikasjon. Kunder kan melde seg ut via avmeldingsmekanismen nederst i hver e-post.

Tjenestemeldinger

I sjeldne tilfeller er det nødvendig å sende ut en strengt tjenestemessig kunngjøring, for eksempel, hvis tjenesten vår er midlertidig suspendert for vedlikehold. Da kan vi sende brukerne en e-post. Generelt kan brukere ikke velge bort denne kommunikasjonen, selv om de kan deaktivere kontoen. Imidlertid er denne kommunikasjonen ikke markedsførende.

Kundeservice

Vi kommuniserer med brukere regelmessig for å tilby etterspurte tjenester. Ved problemer knyttet til kontoen svarer vi via e-post eller telefon, i samsvar med brukerens ønsker.

Brukerinformasjon for nettsiden

Vi bruker din IP-adresse for å diagnostisere problemer med serveren vår, og for å administrere nettstedet vårt. Vi lenker ikke din IP-adresse til personlig identifiserbar informasjon. Vi bruker sporingsinformasjon for å bestemme hvilke områder på nettstedet brukerne besøker basert på trafikken til disse områdene. ClickSend sporer ikke hva enkeltbrukere leser, men snarere hvor ofte hver side blir besøkt. Dette hjelper oss med å opprettholde et overlegent og informativt nettsted for deg.

Spørsmål?

Gratis kontoer og gratis råd. Vårt juridiske team er klare til å hjelpe deg.

Personvern og juridisk© 2020 ClickSend