Juridisk informasjon

ClicksSends brukervilkår

1. Tjenester

  ClickSend leverer sine tjenester til deg underlagt følgende vilkår og betingelser. Hvis du besøker eller gjennomfører elektroniske transaksjoner på noen måte hos ClickSend, aksepterer du og godtar å overholde disse vilkårene og betingelsene.

  ClickSend gir brukerne en rekke verktøy og ressurser for å samle besøkende mobilnumre og for å opprette, starte og administrere online SMS og MMS, e-post, faks og online brev ("Tjenestene"). Følgende er vilkårene og betingelsene for bruk av tjenestene. Du godtar disse vilkårene ved å signere dette dokumentet eller etter å ha logget deg på første gang.

2. Service og støtte

  2.1 Tjenestene leveres underlagt denne avtalen, som kan endres av ClickSend, og eventuelle retningslinjer, regler eller driftsprinsipper som ClickSend kan etablere og legge ut fra tid til annen ("Avtalen"). Ved å legge ut oppdaterte versjoner av avtalen på ClickSends nettside, eller på annen måte gi deg beskjed, kan ClickSend etter eget skjønn endre vilkårene i avtalen og avbryte eller revidere noen eller alle andre aspekter av tjenestene. Alle slike endringer skal tre i kraft når den reviderte avtalen blir lagt ut.

  2.2 Tjenestene er bare tilgjengelige for personer som kan inngå juridisk bindende kontrakter i henhold til gjeldende lov. Uten å begrense det foregående, er tjenestene ikke tilgjengelige for personer under 18 år. Hvis du ikke er kvalifisert, ikke bruk tjenestene.

  2.3 Tjenestene gjør det mulig for nettsteder for små og store bedrifter samt for ulike samfunnsformål å registrere besøkende, samle inn og hente de besøkendes påmeldingsdata samt utvikle og utføre kommunikasjon med besøkende og andre potensielle kunder

  2.4 Både antall meldinger som sendes gjennom tjenesten, og antall tegn på data overført via SMS, måles av ClickSend. Normale ClickSend-kontoer lar deg sende et ubegrenset antall meldinger forutsatt at kontoen din har nok kreditt.

  2.5 Du må fylle ut registreringsskjemaet på registreringssiden for å kunne bruke tjenestene. Du vil gi ekte, nøyaktig, aktuell og fullstendig informasjon om deg selv. Som en del av registreringsprosessen må du oppgi en e-postadresse og passord for ClickSend-kontoen din. Du er ansvarlig for å opprettholde sikkerheten til kontoen, passord og filer, og for all bruk av kontoen din og av tjenestene i ditt navn. ClickSend forbeholder seg retten til å nekte registrering eller annullering av kontoer som den anser som upassende.

  2.6 Hvis behandlingen av noen av dine ansattes, entreprenørers eller kunders personopplysninger (“Firmaets personlige data”) er underlagt den generelle databeskyttelsesforordningen 2016/679 (GDPR), vil tilleggsvilkårene i vår Databehandlingsplan (“DPS”) gjelder og inngår i denne avtalen.

3. Begrensninger og ansvar

  3.1 Dette er en avtale for tjenester, og du får ikke lisens til programvare i henhold til denne avtalen. Du vil ikke, direkte eller indirekte: dekompilere, demontere eller på annen måte prøve å oppdage kildekoden, objektkoden eller den underliggende strukturen, ideene eller algoritmene til, eller funnet på eller gjennom tjenestene eller programvare, dokumentasjon, eller data relatert til tjenestene (“programvare”); fjerne proprietære merknader eller etiketter fra tjenestene eller programvaren, endre, oversette eller kopiere, distribuere, pantsette, tildele eller på annen måte overføre eller besvare rettigheter til tjenestene eller programvaren. Tjenestene skal bare brukes til forretningsformål, kun ikke personlig bruk med mindre forhåndsgodkjenning fra ClickSend er gitt

  3.2 Du erkjenner og samtykker i at tjenestene og ClickSend-firmanavnene og logoene og alle relaterte produkt- og tjenestenavn, designmerker og slagord, er eiendommen til ClickSend eller dets tilknyttede selskaper eller leverandører (samlet “Merker”). Du er ikke autorisert til å bruke noen av merkene i reklame eller på annen kommersiell måte uten å ha fått skriftlig samtykke fra ClickSend på forhånd. Din bruk av tjenestene gir ingen tittel eller eierskap i tjenesten, programvaren eller merkene og er ikke et salg av noen rettigheter til tjenesten, programvaren eller merkene. Alle eierrettigheter forblir hos ClickSend eller dets tredjepartsleverandører, etter hva som måtte være tilfelle.

  3.3 Du representerer, forpakter og garanterer at du bare vil bruke tjenestene i samsvar med avtalen og alle gjeldende lover (inkludert, men ikke begrenset til, retningslinjer og lover relatert til spam, personvern, uanstendighet eller ærekrenkelse). Du samtykker i at du ikke får tilgang til eller på annen måte bruker tredjeparts kontaktlister i forbindelse med utarbeidelse eller distribusjon av uønskede meldinger til noen tredjepart. Du samtykker herved til å holde ClickSend fri for eventuelle skader, tap, forpliktelser, oppgjør og utgifter (inkludert uten begrensninger, kostnader og rimelige advokatsalærer) i forbindelse med ethvert krav eller handling som oppstår som følge av et påstått brudd på det foregående eller som på annen måte oppstår fra eller relatert til din bruk av tjenestene. Selv om ClickSend ikke har noen forpliktelse til å overvåke innholdet levert av deg eller din bruk av tjenestene, kan ClickSend gjøre det og kan fjerne noe slikt innhold eller forby enhver bruk av tjenestene som den mener kan være (eller påstås å være) i strid med det foregående.

  3.4 Tjenestene kan bare brukes til lovlige formål. Overføring eller oppfordring til overføring av materiale som bryter føderale, statlige eller andre lover som kan gjelde i ditt lokale område er forbudt. I tillegg må du ikke bruke tjenestene til å sende materiale som er:

   (a) sannsynligvis vil være krenkende for voksne, med tanke på holdningene i samfunnet der materialet mottas,

   (b) sannsynligvis vil være uegnet for mindreårige, i følge lovverket og holdningene i samfunnet;

   (c) fremmer, oppfordrer eller instruerer i kriminalsaker;

   (d) beskriver, oppfordrer eller fremmer ulovlig seksuell aktivitet;

   (e) fremmer eller oppfordrer til vold eller hat mot noen person eller gruppe, eller oppfordrer til rasehat;

   (f) forårsaker unødvendig alarm, nød eller panikk eller er truende i karakter;

   (g) inneholder en dataorm eller et virus;

   (h) bryter enhver lov;

   (i) uredelig;

   (j) er i strid med retningslinjene for personvern;

   (k) krenker konfidensialiteten, opphavsretten eller andre immaterielle rettigheter eller andre personers interesser fra noen person;

   (l) er falsk, villedende, eller vil sannsynligvis villede eller lure;

   (m) gir økonomiske råd til enhver person;

   (n) er utdatert, med tanke på informasjon som er generelt tilgjengelig, senere publisert, utgitt eller gjort tilgjengelig;

   (o) ærekrenkende;

   (p) er med det formål å advare om eller varsle om en alvorlig risiko for sikkerheten itl personer eller eiendom (for eksempel nødetater); eller

   (q) bryter lover, forskrifter og retningslinjer angående reklame, påtegninger og attester, inkludert veiledning og forskrifter gitt av Australian Media and Communications Authority, Australian Competition and Consumer Commission, US Federal Trade Commission og eventuelt tilsvarende jurisdiksjon

  3.5 Når du bruker de forskjellige funksjonene i tjenestene, kan du gi informasjon (for eksempel navn, kontaktinformasjon eller annen registreringsinformasjon) til ClickSend. ClickSend kan bruke denne informasjonen og all teknisk informasjon om din bruk av tjenestene for å skreddersy presentasjonene til deg, lette bevegelsen din gjennom tjenesten eller kommunisere separat med deg.

  3.6 ClickSend vil ikke bruke noen av dine abonnentlister eller annen kundeinformasjon til andre formål enn de som er ment med tjenesten. Din kundeinformasjon vil ikke bli delt med noen andre parter. I tillegg vil ikke ClickSend bruke kundeinformasjonen din med det formål å sende uønskede kommersielle meldinger.

  3.7 Du vil overholde våre retningslinjer for Anti-Spam, så vel som personvernlovgivning og retningslinjer som gjelder for jurisdiksjonene der meldinger sendes og mottas. Spesielt garanterer og påtar du deg til enhver tid at mottakeren av all kommunikasjon du sender via tjenestene, der det kreves av gjeldende lov, samtykker eller på annen måte har valgt å motta en slik melding.

  3.8 Du kan ikke bruke ClickSend til å distribuere ulovlige konkurranser, pyramideordninger, kjedebrev eller markedsføringskampanjer på flere nivåer.

  3.9 Du kan ikke bruke ClickSend til å sende meldingskampanjer som lenker til eller viser nakenhet, uanstendig innhold, spillrelatert innhold, farmasøytisk relatert innhold, ulovlig programvare, virus, eller for å distribuere noe annet innhold som vi anser som upassende.

4. Oppsigelse

  4.1 Du kan når som helst si opp denne avtalen ved å kontakte oss. Korrespondanse må inneholde fornavn, etternavn og ClickSend-brukernavn. Det gis ingen refusjon hvis du sier opp denne avtalen.

  4.2 ClickSend kan avslutte denne avtalen eller tjenestene når som helst med eller uten årsak, og med eller uten varsel. ClickSend har ikke noe ansvar overfor deg eller noen tredjepart på grunn av slik oppsigelse. Hvis ClickSend sier opp denne avtalen fordi du bryter retningslinjene for antispam, vil det ikke bli gitt noen refusjon.

  4.3 ClickSend kan slette noen av de arkiverte dataene dine innen 30 dager etter avsluttet dato. Alle deler av denne avtalen som på grunn av sin natur vil overleve oppsigelse, inkluderer, men er ikke begrenset til, eierskap, ansvarsfraskrivelse og ansvarsbegrensninger.

5. Ansvarsfraskrivelse; rettsmidler

  BRUK AV TJENESTENE OG NOEN AVHENGIGHET AV DISSE, INKLUDERT ENHVER HANDLING TATT AV DEG PÅ GRUNN AV SLIK BRUK ELLER AVHENGIGHET, ER PÅ EGEN RISIKO. CLICKSEND GARANTERER IKKE AT TJENESTENE VIL VÆRE UFORSTYRREDE ELLER FEILFRIE; DE GIR HELLER INGEN GARANTI FOR DE RESULTATENE SOM DU KAN FÅ FRA BRUK AV TJENESTENE. TJENESTENE LEVERES “SOM DE ER” OG CLICKSEND FRASKRIVER SEG ALLE GARANTIER, UTTRYKKEDE ELLER IMPLISERT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, IMPLISERTE GARANTIER FOR SALGBARHET, EGNETHET FOR ET SÆRLIG FORMÅL OG IKKE FORSVARLIG.

  ClickSend bruker kommersielt rimelige anstrengelser for å justere eller reparere tjenestene, dersom du opplever feil eller mangler ved ytelsen av disse.

6. Ansvarsbegrensning

  I DET OMFANG LOVEN TILLATER, UNDER INGEN OMSTENDIGHETER OG UNDER INGEN RETTSLIG TEORI, TORT, KONTRAKT ELLER ANNET, SKAL CLICKSEND ELLER NOEN AV DENNES UNDERLIGGENDE TJENESTEYTERE, SAMFUNNSPARTNERE, INFORMASJONSLEVERANDØRER, TILBYDERE, (HERETTER SAMLET KALT CLICKSEND) VÆRE ANSVARLIG OVERFOR DEG ELLER NOEN ANDRE PERSON FOR EVENTUELLE PERSONSKADER ELLER ØKONOMISKE SKADER, ENTEN DET ER DIREKTE, INDIREKTE, SPESIELLE, TILFEDIG, RELATERTE ELLER SOM KONSEKVENS AV, SELV OM CLICKSEND HAR BLITT INFORMERT OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER, ELLER OM NOE KRAV FRA NOEN PART. DERSOM DET, TIL TROSS FOR DET FOREGÅENDE, SKJER AT CLICKSEND AV EN ELLER ANNEN GRUNN BLIR FUNNET ANSVARLIG FOR DINE SKADER, OG UAVHENGIG AV HANDLINGENS FORM (ENTEN DET ER I KONTRAKT (INKLUDERT FORSØMMELSE), SOM ANSVARLIG FOR PRODUKTET ELLER ANNET), VIL CLICKSENDS ANSVAR OVERFOR DEG VÆRE BEGRENSET TIL DET BELØPET DU HAR BETALT FOR TJENESTEN. NOEN JURISDIKSJONER TILLATER IKKE ANSVARSFRASKRIVELSE AV TILFELDIGE SKADER ELLER SKADER SOM KONSEKVENS AV, SÅ DET KAN VÆRE AT DENNE BEGRENSNINGEN IKKE GJELDER DEG.

7. SMS-tjeneste

  7.1 ClickSend tilbyr en SMS-tjeneste som sender meldinger til mobiltelefoner ved hjelp av etablerte transportører og aggregeringsselskaper. Tilbudet om SMS-tjenesten er underlagt følgende servicevilkår.

  7.2 Du erkjenner at ClickSend leverer SMS-meldinger via store telekommunikasjonsselskaper og mobilnettleverandører, og derfor bare kan påvirke leveranseoverføring av SMS-meldinger innenfor de tekniske begrensningene som er stilt av ovennevnte leverandører. SMS-meldinger sendt via internett vil bli overført til adresserte mobilmottakere til rett tid, forutsatt at mottakerens telefon er slått på og lokalisert i et område som er dekket av den mobilnettleverandørtjenesten de bruker. Du erkjenner at det, avhengig av mottakerens mobilleverandørtjeneste, kan hende at det ikke er mulig å overføre SMS-meldingen til mottakeren. ClickSend verken hevder eller garanterer tilgjengeligheten eller ytelsen til denne tjenesten. Mens ClickSend gjør alt for å levere meldingen raskt, påtar ClickSend seg ikke noe ansvar for overføringsforsinkelser eller svikt i leveringen av SMS-meldinger.

  7.3 ClickSend debiterer overførte SMS-meldinger i henhold til overføringsloggene. Disse loggene anses som riktige og gyldige selv om kunden har gjort innvendinger mot korrektheten av regnskapspostene, bortsett fra om ClickSends undersøkelser har gitt bevis på tekniske problemer eller feil. Siden ClickSend ikke kan garantere levering av SMS-meldinger til mottakerne på grunn av mulige feil fra mobilnettleverandørene, vil ClickSend ikke tilbakebetale ikke-leverbare SMS-meldinger til deg.

  7.4 Du samtykker i at alle aktiviteter, som kan spores til ditt brukernavn og passord, anses å være utført av deg selv og er juridisk bindende for deg.

8. Eksport av tjenester eller teknisk data

  Du kan ikke fjerne eller eksportere fra Australia eller tillate eksport eller reeksport av tjenestene, eller noe direkte produkt derav, inkludert tekniske data, i strid med eventuelle begrensninger, lover eller forskrifter i Australia eller noe annet gjeldende land.

9. Diverse

  9.1 Hvis noen bestemmelse i avtalen viser seg å ikke kunne håndheves eller er ugyldig, vil denne bestemmelsen bli begrenset eller eliminert i minst mulig grad, slik at denne avtalen ellers vil forbli i full kraft og virkning og kan håndheves.

  9.2 ClickSend og du samtykker i at avtalen er den fullstendige og eksklusive erklæringen om gjensidig forståelse mellom partene, og den erstatter og kansellerer alle tidligere skriftlige og muntlige avtaler, kommunikasjoner og annen forståelse relatert til innholdet i avtalen, og at alle avvik og modifikasjoner må være skriftlig signert av begge parter, med mindre annet er gitt her. Ingen forsinkelse eller unnlatelse fra noen av partene når det gjelder å utøve rettigheter eller utføre rettelser i henhold til denne avtalen eller eksisterende ved lov eller egenkapital, skal anses som avkall på slik rettighet eller rettelser.

  9.3 Ingen byrå, partnerskap, joint venture eller ansettelse opprettes som et resultat av avtalen, og du har ikke noen myndighet av noe slag til å binde ClickSend på noen som helst måte.

  9.4 Ved enhver handling eller prosedyre for å håndheve rettigheter i henhold til avtalen, vil den rådende part ha rett til å inndrive sine omkostninger og advokatsalær.

  9.5 Avtalen skal styres av lovene i staten Victoria i Australia, uten hensyn til dens valg eller lov eller konflikt med lovbestemmelser. Alle rettslige handlinger i forbindelse med avtalen skal bringes inn for de statlige eller føderale domstolene i Melbourne, Victoria.

10. Systemkrav

  Det er forstått at for å kunne bruke ClickSend, må det brukes en Windows PC eller Mac med Internet Explorer 7.0, Safari 3.0 og Firefox 2.0 eller nyere. I tillegg anbefales en stabil tilkobling til internett. ClickSend fungerer kanskje på en begrenset måte på andre plattformer, men det er ingen garanti for funksjonalitet på noe tidspunkt. I tillegg kan ClickSend fungere på en begrenset måte i en ikke-internet Explorer nettleser (for eksempel Netscape Navigator), men det er ingen garanti for full funksjonalitet i en nettleser.

11. Samsvarsregler for sending av meldinger.

  Alle ClickSend-kunder må følge reglene i den føderale SPAM-loven og Anti-Spam-aspektene ved denne avtalen når de sender elektroniske meldinger gjennom tjenesten. Følgelig krever vi følgende av meldinger som er sendt gjennom ClickSend-systemet: Disse retningslinjene vil bidra til å sikre at ClickSend opprettholder sitt omdømme og status som hvitlistet med en rekke større operatører og hvitlistingsprogrammer. Hvis kampanjen din blir flagget som SPAM av abonnenter, forbeholder ClickSend seg retten til å kansellere kontoen din uten varsel.

12. Meldings- og tillatelsespraksis

  12.1 Hver melding som inneholder markedsføringsrelatert innhold sendt i forbindelse med tjenestene, må inneholde en "Opt Out" -mekanisme som lar abonnenter fjerne seg fra kontaktlisten din. Hver slik mekanisme må forbli i drift i en periode på tretti (30) dager etter at du har sendt meldingen, og må være utformet på en måte som ClickSend godkjenner. Du erkjenner og samtykker i at du vil ta med og ikke fjerne, deaktivere eller forsøke å fjerne eller deaktivere denne mekanismen.

  12.2 Du samtykker i å importere, få tilgang til eller på annen måte bare bruke tillatelsesbaserte kontaktlister. Kjøpte kontaktlister er forbudt.

  12.3 Du er ansvarlig for å overvåke, korrigere og behandle forespørsler om avmelding innen 10 dager samt oppdatere mobilnumrene som meldingene sendes til via ClickSend-kontoen din. ClickSend har verktøy tilgjengelig for å administrere bortvalg for deg.

  12.4 Meldinger du sender gjennom tjenesten kan generere klager over misbruk fra mottakere. Du er ansvarlig for at meldingskampanjene dine ikke genererer et antall klager utover bransjens normer. ClickSend skal etter eget skjønn avgjøre om ditt nivå av klager er innenfor bransjenormer, og bestemmelsen skal være endelig, bindende og avgjørende for alle formål i henhold til denne avtalen.

  12.5 ClickSend kan, etter eget skjønn, umiddelbart deaktivere din tilgang uten tilbakebetaling hvis ClickSend mener at du har brutt noen av meldings- og tillatelsespraksisene som er oppført ovenfor, eller ClickSends retningslinjer for Anti-Spam.

13. Kostnader for antall tegn i en SMS-melding

  En standard SMS-melding har maksimalt 160 tegn. Lengre meldinger er definitivt mulig, men vær oppmerksom på dette da vil utgjøre en "andre" melding. Sluttbrukeren vil se dette som en lang melding. Når en melding er lengre enn 160 tegn, blir dette referert til som en flerdelt melding, ettersom den inneholder flere meldinger (eller flere deler). Den totale SMS-grensen blir da 153 tegn per ‘del’, ettersom de 7 tegnene blir brukt opp av usynlige topptekster og bunntekst som angir hvilken del av meldingen som blir sendt (dvs. del 1 av 2). For eksempel: Hvis en melding er lengre enn seks meldingsdeler, vil den bli avkortet (se nedenfor). Hvis en melding inneholder tegn som ikke er i GSM 03.38-tegnsettet, blir meldingstypen behandlet som unicode. (Https://en.wikipedia.org/wiki/GSM_03.38).

  Vanlige engelske tegn:

   1 – 160 tegn = 1 Melding
   161 – 306 tegn = 2 Meldinger
   307 – 459 tegn = 3 Meldinger
   460 – 612 tegn = 4 Meldinger
   613 – 765 tegn = 5 Meldinger
   766 – 918 tegn = 6 Meldinger


  Ikke-GSM (Unicode)-tegn:

   1 – 70 tegn = 1 Melding
   71 – 134 tegn = 2 Meldinger
   135 – 201 tegn = 3 Meldinger
   202 – 268 tegn = 4 Meldinger
   269 – 335 tegn = 5 Meldinger
   336 – 402 tegn = 6 Meldinger


14. Kostnader ved talebeskjeder

  Hvis en melding er lengre enn fire meldingsdeler, vil den bli avkortet (se nedenfor). Hvis en melding inneholder tegn som ikke er i GSM 03.38-tegnsettet, vil meldingstypen bli behandlet som unicode. (Https://en.wikipedia.org/wiki/GSM_03.38).

  Vanlige engelske tegn:

   1 – 300 tegn = 1 Melding
   301 – 600 tegn = 2 Meldinger
   601 – 900 tegn = 3 Meldinger
   901 – 1200 tegn = 4 Meldinger


  Ikke-GSM (Unicode)-tegn:

   1 – 150 tegn = 1 Melding
   151 – 300 tegn = 2 Meldinger
   301 – 450 tegn = 3 Meldinger
   451 – 600 tegn = 4 Meldinger


15. Priser og betalingsbetingelser

  Alle leveringspriser for meldinger kan endres når som helst. Du er ansvarlig for å gå gjennom prisplanen fra tid til annen, og være oppmerksom på prisene som belastes av ClickSend.

  15.1 Forhåndsbetalte kontoer

   a) Forskuddsbetaling for tjenester kan gjøres med et gyldig kredittkort som er akseptert av ClickSend, med mindre andre betalingsordninger er gjort mellom deg og en autorisert ClickSend-representant. Hvis ClickSend av en eller annen grunn ikke klarer å utføre automatisk betaling via kredittkortet ditt, vil du bli varslet via e-post. Betalinger som gjøres til ClickSend refunderes ikke, med mindre en konto blir avsluttet av ClickSend av en annen grunn enn brudd på retningslinjene for søppelpost.

   b) I tilfelle tilbakeførsel til et kredittkort, vil et gebyr på AUD $ 50 eller tilsvarende kunne bli ilagt. ClickSend kan kreve renter for transaksjonsbeløpet fra tilbakeføringsdatoen og til betalingen er gjenopprettet. Kalkulasjonsrenten er kursen som belastes av ClickSend på usikret kassekreditt på $ 100 000,00 eller mindre per måned.

   c) Kunden må betale ClickSends advokatkostnader (på erstatningsbasis) for håndhevelse av ClickSends rettigheter i henhold til denne avtalen. Kunden må også betale gebyrer og utgifter til ethvert inkassobyrå engasjert av ClickSend for å skaffe eller forsøke å få betaling for forfalt beløp.

   d) ClickSend kan si opp serviceavtalen hvis betaling ikke skjer innen 14 dager etter forfall.

   e) Forhåndsbetalte saldoer utløper hvis det ikke er sendt noen meldinger i løpet av 180 dager, og om kontoen ikke har fått påfyll i løpet av 180 dager.

  15.2 Etterbetalte kontoer

   a) Kunden vil betale gebyrene som avtalt i den signerte tjenesteavtalen.

   b) ClickSend fakturerer kunden månedlig for de foregående måneders bruk av produktet av kunden og dennes eventuelle kunder.

   c) Kunden må betale fakturaen i henhold til betingelsene i den signerte serviceavtalen.

   d) ClickSend kan kreve et purregebyr på AUD $ 100 pluss renter fra forfallsdato for betaling til datoen da betalingen blir gjennomført, beregnet som den sats som er belastet av ClickSends forretningsførere på usikrede trekk på $ 100 000,00 eller mindre samlet opp per måned.

   e) Kunden må betale ClickSends advokatkostnader (på erstatningsbasis) for håndhevelse av ClickSends rettigheter i henhold til denne avtalen. Kunden må også betale gebyrer og utgifter som skal betales til inkassobyrå engasjert av ClickSend for å skaffe eller forsøke å få betaling for forfalt konto.

   f) ClickSend kan si opp tjenesteavtalen hvis betalingen ikke skjer innen 14 dager etter forfall.

New Zealand

  Retningslinjer for mobilindustrien i New Zealand - for konfigurering og drift av tjenester

  Det anbefales at leverandører av tjenester i New Zealand gjør seg kjent med retningslinjene for mobile meldinger.

  Code for Mobile Messaging Services (Code) ble godkjent av TCF i desember 2010. Koden angir rettigheter og plikter til innholdsleverandører, aggregatorer og telekommunikasjonstjenesteleverandører for reklame, promotering og drift av alle belastbare og ikke-belastbare mobilmeldingstjenester i New Zealand.

  Disse retningslinjene trådte i kraft 14. mars 2011, og erstattet Mobile Premium Messaging Services.

  Nøkkelpoeng om koden:

  • Koden inneholder retningslinjer og standarder for god praksis for håndtering av mobile meldinger i New Zealand.
  • Den nye koden erstatter gjeldende kode for Premium Messaging Services datert februar 2008.
  • Koden er frivillig.

  ClickSend er ikke ansvarlig for potensiell varians, feiltolkninger, unøyaktigheter eller uoverensstemmelser som kan vises på denne siden. Vi understreker at informasjonen som finnes her kun er til veiledning.

  New Zealand - andre relevante forskriftsdokumenter:

  TCF – Retningslinjer for sending av tekstmeldinger, september 2014

  TCF - retningslinjer for levering av innhold via mobiltelefoner

USA

  Det kan tilkomme kostnader ved bruk av meldinger og data

Du kan finne kundenes kontaktinformasjon her.

Spørsmål?

Gratis kontoer og gratis råd. Vårt juridiske team er klare til å hjelpe deg.

Personvern og juridisk© 2021 ClickSend