ClickSends SMS-gateway for bedrifter lavendellogo

Fakturering og innkrevning

Sett fart på prosessene dine for kundefordringer med automatiske meldinger, og få betalt i tide.

Begynn å sende gratis

2024 SMS-gateway som gir mest igjen for pengene på SMS Comparison 5 Stars Icon

Bruk SMS-betalingspåminnelser for å redusere forsinket betaling

Hver bedrift må fakturere kunder og klienter for å få betaling for leverte tjenester og mottatte varer. Det er også sant at mange bedrifter på et eller annet tidspunkt vil oppleve problemer med kontantstrømmen som følge av for sen eller manglende betaling fra kundene. I mange tilfeller er manglende betaling rett og slett et utilsiktet forglemmelse. Folk glemmer ofte å betale, og mange vil trenge en mild påminnelse om å betale i tide.

Billing SMS Invoice

Kontantstrømmen din og de samlede driftskostnadene kan forbedres enormt ved å sende betalingspåminnelser via SMS. Med noen få taktiske og rettidige "dytt", er det mer sannsynlig at utestående fordringer, og til og med avdrag på lån, betales til tiden.

Hvorfor bruke SMS ved betalingspåminnelser?

Ingen liker å ringe og mase på betalinger; enda verre er det når det er en ekstra sen betaling som har straffegebyr. Det er påvist at en betalingspåminnelse via SMS øker innbetalingene. Slutt med e-postpåminnelser som blir ignorert eller telefonsamtaler som ingen ønsker å å foreta, og bruk tekstmeldinger for å få inn utestående betalinger.

Send SMS

Det er bevist at SMS er effektivt

Åpningsratene på SMS er så høye som 98 %, mot bare 20 % når det kommer til e-postmeldinger. I gjennomsnitt tar det 90 sekunder for noen å åpne en tekst og 90 minutter å åpne en e-post. Det er bare en av grunnene til å bruke SMS for betalingspåminnelser. For å videreføre dette sendte den australske regjeringen og en stor lokal bank påminnelser på både SMS og e-post til kredittkortkunder. De fant at påminnelser per e-post ikke hadde noen effekt, mens tekstmeldinger økte tilbakebetalingen av kredittkort med omtrent 28 %.

SMS er automatisert

Det kan være tidkrevende få inn betaling fra klienter, spesielt hvis du ringer fordi e-postene dine blir ignorert. Med noen få klikk kan du opprette en automatisert SMS-kampanje som vil sende betalingspåminnelser som du vet vil bli lest. Du kan gjøre dette i ClickSends dashbord eller ved integrere med ditt regnskapsprogram via Zapier eller ved å bruke ClickSend direkte SMS REST API.

Send SMS

De vanligste måtene våre fakturerings- og opphentingskunder bruker SMS på er:

  • Informer om forfallsdato for betalinger
  • Angi en betalingspåminnelse når dato venter
  • Gi tilbakemelding når betalingen har forfalt
  • Tilby incentiver som rabatt for tidlig betaling
  • Informer om manglende betaling og påløpende gebyrer

Det er mer sannsynlig at forbrukere reagerer godt på betalingspåminnelser når disse er tilpasset, er høflige og kommer i rett tid. Forskning på dette fenomenet har konkludert med at en SMS-påminnelse ideelt sendt et døgn før betalingen forfaller, resulterer i en betydelig økning i sannsynligheten for at fakturaen blir betalt i tide, og at selv sene betalinger vil bli mottatt før. Å bruke en personlig melding blir også sett på som gunstig av mottakeren i motsetning til en cookie-cutter-tilnærming.

Beste praksis for betalingspåminnelser via SMS

Bruk et SMS-faktureringssystem for bedriften din. Da forbedrer du kontantstrømmen og kundetilfredsheten. Ikke glem å ta dette med i hver påminnelse du sender ut:

  • Navnet til kunden din
  • Skyldig beløp
  • Forfallsdato
  • Eventuelle andre betalingsbetingelser

Vær også oppmerksom på når du sender meldingen, spesielt til debitorer i andre tidssoner. Ingen setter pris på å få en betalingspåminnelse i helgen eller midt på natten.

La oss komme i gang

Færre telefonsamtaler for å følge opp betalinger? Ja, takk. Dette er enkelt: Kom i gang med din gratis prøveperiode nå, og du vil ønske at du hadde begynt før!

Personvern og juridisk© 2024 ClickSend