Lösningen för Företagskommunikation.

Kommunicera med dina kunder och personal som aldrig förr via SMS, e-post, Rich Media, direktutskick och mer.

Från enstaka till stor skala via webapp eller API.

Eller om du är en utvecklare läs våra API dokument.

PepsiCo logga
F45 logga
SpecSavers logga
GoStudent logga
ClickSend varumärkesheader bild med man som mottar SMS notiser, SMS marknadsföring och annan företagskommunikation.

Enkel och pålitlig meddelandeprodukt för alla företag

På ClickSend skapar vi produkter som är lätta att använda och lätta att integrera vilket ger bra valmöjligheter för din företagskommunikation. Våra multikanalsprodukter används av några av de största varumärkena och de bästa utvecklarna. över Sverige och världen. Vare sig det är transaktionella SMS meddelanden i stor skala via API eller multikanal marknadsföringskampanjer med SMS, E-post och direktpost via webapp, ClickSend hjälper dig komma närmare och kommunicera bättre med dina kunder och personal.

Litad på av tusentals av företag, människor och integrationspartners

Skicka via vårt enkla, lättanvända dashboard

Genom en enkel,
Lättanvänt dashboard

En dashboard,
Oändliga möjligheter

Med ClickSends användarvänliga dashboard är det lätt att skicka SMS, MMS, Direktpostkampanjer och mer med bara några få klick.

Visit Dashboard

Eller genom pålitliga APIer

Genom Pålitliga APIer

Dokumentation i världsklass,
Älskad av utvecklare

APIer i världsklass,
Älskad av utvecklare

Användning Integrera SMS, MMS, Röst, Brev, Vykort, och Chatt i din mjukvara. Bygg kraftfull appar med de snabbaste och med pålitliga molnkommunikations APIerna.

Läs API dokumentation
  
    var api = require('./api.js');

    var smsApi = new api.SMSApi("USERNAME", "API_KEY");

    var smsMessage = new api.SmsMessage();

    smsMessage.source = "sdk";
    smsMessage.to = "+0451111111";
    smsMessage.body = "test message";

    var smsCollection = new api.SmsMessageCollection();

    smsCollection.messages = [smsMessage];

    smsApi.smsSendPost(smsCollection).then(function(response) {
      console.log(response.body);
    }).catch(function(err){
      console.error(err.body);
    });
  
  
    from __future__ import print_function
    import clicksend_client
    from clicksend_client import SmsMessage
    from clicksend_client.rest import ApiException


    # Configure HTTP basic authorization: BasicAuth
    configuration = clicksend_client.Configuration()
    configuration.username = 'USERNAME'
    configuration.password = 'API_KEY'

    # create an instance of the API class
    api_instance = clicksend_client.SMSApi(clicksend_client.ApiClient(configuration))

    # If you want to explicitly set from, add the key _from to the message.
    sms_message = SmsMessage(source="php",
                body="Jelly liquorice marshmallow candy carrot cake 4Eyffjs1vL.",
                to="+61411111111",
                schedule=1436874701)

    sms_messages = clicksend_client.SmsMessageCollection(messages=[sms_message])

    try:
      # Send sms message(s)
      api_response = api_instance.sms_send_post(sms_messages)
      print(api_response)
    except ApiException as e:
      print("Exception when calling SMSApi->sms_send_post: %s\n" % e)
  
  
    package ClickSend;

    import java.util.Arrays;
    import java.util.List;
    import ClickSend.Api.SmsApi;
    import ClickSend.Model.SmsMessage;
    import ClickSend.Model.SmsMessageCollection;

    public class send_sms {
      public static void main(String[] args) {
        ApiClient defaultClient = new ApiClient();
        defaultClient.setUsername("USERNAME");
        defaultClient.setPassword("API_KEY");
        SmsApi apiInstance = new SmsApi(defaultClient);

        SmsMessage smsMessage = new SmsMessage();
        smsMessage.body("body");
        smsMessage.to("to");
        smsMessage.source("source");

        List<SmsMessage> smsMessageList = Arrays.asList(smsMessage);
        // SmsMessageCollection | SmsMessageCollection model
        SmsMessageCollection smsMessages = new SmsMessageCollection();
        smsMessages.messages(smsMessageList);
        try {
          String result = apiInstance.smsSendPost(smsMessages);
          System.out.println(result);
        } catch (ApiException e) {
          System.err.println("Exception when calling SmsApi#smsSendPost");
          e.printStackTrace();
        }
      }
    }
  
  
    using IO.ClickSend.ClickSend.Api;
    using IO.ClickSend.Client;
    using IO.ClickSend.ClickSend.Model;

    var configuration = new Configuration()
    {
      Username = USERNAME, 
      Password = API_KEY 
    };
    var smsApi = new SMSApi(configuration);

    var listOfSms = new List<SmsMessage>
    {
      new SmsMessage(
        to: "+61411111111", 
        body: "test message", 
        source: "sdk"
      )
    };

    var smsCollection = new SmsMessageCollection(listOfSms);
    var response = smsApi.SmsSendPost(smsCollection);
  
  
    <?php
      require_once(__DIR__ . '/vendor/autoload.php');

      // Configure HTTP basic authorization: BasicAuth
      $config = ClickSend\Configuration::getDefaultConfiguration()
            ->setUsername('USERNAME')
            ->setPassword('API_KEY');

      $apiInstance = new ClickSend\Api\SMSApi(new GuzzleHttp\Client(),$config);
      $msg = new \ClickSend\Model\SmsMessage();
      $msg->setBody("test body"); 
      $msg->setTo("0451111111");
      $msg->setSource("sdk");

      // \ClickSend\Model\SmsMessageCollection | SmsMessageCollection model
      $sms_messages = new \ClickSend\Model\SmsMessageCollection(); 
      $sms_messages->setMessages([$msg]);

      try {
        $result = $apiInstance->smsSendPost($sms_messages);
        print_r($result);
      } catch (Exception $e) {
        echo 'Exception when calling SMSApi->smsSendPost: ', $e->getMessage(), PHP_EOL;
      }
    ?>
  
  
    # load the gem
    require 'clicksend_client'
    require 'json'

    # setup authorization
    ClickSendClient.configure do |config|
      # Configure HTTP basic authorization: BasicAuth
      config.username = 'USERNAME'
      config.password = 'API_KEY'
    end

    api_instance = ClickSendClient::SMSApi.new

    # SmsMessageCollection | SmsMessageCollection model
    sms_messages = ClickSendClient::SmsMessageCollection.new

    sms_messages.messages = [
      ClickSendClient::SmsMessage.new(
        "to": "+61411111111",
        "source": "sdk",
        "body": "body"
      ),
      ClickSendClient::SmsMessage.new(
        "to": "+61422222222",
        "source": "sdk",
        "body": "body"
      )
    ]

    begin
      # Send sms message(s)
      result = api_instance.sms_send_post(sms_messages)
      p JSON.parse(result)
    rescue ClickSendClient::ApiError => e
      puts "Exception when calling SMSApi->sms_send_post: #{e.response_body}"
    end  
  
  
    import Alamofire

    if let authHeader = Request.authorizationHeader(user: "USERNAME", password: "PASSWORD") {
      ClickSendClientAPI.customHeaders = [authHeader.key : authHeader.value]
    }

    let message1 = SmsMessage(body: "Chocolate bar icing icing oat cake carrot cake jelly cotton MWEvciEPIr.", 
                to: "+0451111111", 
                source: "swift")

    let message2 = SmsMessage(body: "Chocolate bar icing icing oat cake carrot cake jelly cotton MWEvciEPIr.", 
                source: "swift", 
                listId: 1234)

    let smsCollection = SmsMessageCollection(messages: [message1, message2])
    SMSAPI.smsSendPost(smsMessages: smsCollection) { (dataString, error) in

      guard let dataString = dataString else {
        print(error!)
        return
      }

      if let data = dataString.data(using: String.Encoding.utf8) {
        do {
          if let dictonary = try (JSONSerialization.jsonObject(with: data, options: []) as? NSDictionary) {
            print(dictonary)
          } else {
            print("bad json")
          }
        } catch let error as NSError {
          print(error)
        }
      }
    }
  

Och med hundratals integrationspartners

Eller via hundratals integrationspartners

Logos för 11 ClickSend integrationspartners innefattande Magento, Salesforce, Slack, Marketo, Zoho, Zapier, Shopify, Automate.io, Google, Wordpress and Outlook.

Automatisera din verksamhet
Kommunikation

ClickSend integrerar med mängder av företagsappar som du redan känner till och älskar, samt många fler. Det är enkelt att automatisera repetitiva sysslor och även bygga en kommunikationsstack utan att koda.

Med vår egen ClickSend marknadsplats kan du integrera hundratals av världens mest populära företagsappar.

Besök marknadsplats
Message Icon

Vi driver igenom miljarder meddelanden Across Sverige och världen.

Varför företag älskar ClickSend

Kundtjänstsymbol på blå bakgrund

Global 24/7 Support

Vår chatt är bemannad med riktigt människor 24 timmar om dygnet, 365 dagar per år och kommer alltid vara det.

Hänglåssymbol på blå bakgrund

Säkerhet och pålitlighet

ClickSends plattform är byggd med hög säkerhetsnivå och erbjuder 100% SLA upptidsgaranti

Symbol med raket i rörelse på blå bakgrund

Blixtsnabba leveranser

ClickSend lever och andas högpresterande direkta rutter. Dina meddelanden levereras i tid.

Börja skicka med ClickSend

Var en av över 90,000 kunder som skickar miljarder meddelanden över Sweden och världen.

Kom Igång Gratis
Trustpilot logga med 4.7 stjärnor G2 Logga Capterra logga
Sekretess & juridiskt© 2023 ClickSend