Education Solutions

Skoladministration kan strömlinjeformas och förbättras otroligt mycket genom att använda närvaromjukvara och SMS Utbildningslösningar. Nästan alla har en mobiltelefon och även de enklaste modellerna kan skicka och ta emot SMS. Att använda SMS för administration inom utbildning är ett av de bästa och enklaste sätten för att kommunicera med skolan eller andra utbildningsinstitutioners samfund: föräldrar, lärare, elever och annan personal. Den kan också tillämpas för förskolor, grundskolor, gymnasium, universitet, TAFE college, KY-utbildningar och andra utbildningscenter.

SMS utbildningsverktyg kan användas på många olika sätt:

 • Frånvaro notiser: informera snabbt föräldrar eller förmyndare om ett barn är frånvarande. Föräldern kan antingen svara via SMS för att förklara frånvaron eller så får de reda på att barnet skolkar. Dessa notiser kopplas ihop med närvarosystemet på skolan.
 • Övervaka elevernas välfärd
 • Kommunicera ut byten av klassrum, schemaändringar, händelser eller ändringar i examinering etc. till elever
 • Förbättra elevernas punktlighet
 • Bulk SMS för att kommunicera med stora grupper omgående
 • Informera om avbokningar vid vått väder
 • Erbjud utflyktsuppdateringar
 • Påminnelser för sportevent och karnevaler
 • Informera om föräldrar-elev evenemang.
 • Erbjud generella påminnelser
 • Koordinera föräldravolontärer
 • Skicka anmälningsinformation
 • Skicka betalningspåminnelser
 • Erbjud uppdateringar om en elevs prestation och framsteg
 • Minimera administrativa kostnader

Med SMS utbildningslösningar så blir det enklare att kommunicera både envägs och tvåvägs; upp till tio tusen individer kan nås inom några sekunder och lösningen är webbaserad vilket gör den enkel att installera. Meddelanden kan schemaläggas för att levereras senare. Det är enkelt och extremt praktiskt för alla parter.

Ta kommunikationen för din utbildningsanläggning till nästa nivå med en SMS-meddelandetjänst och programvara för spårning av närvaro.

Frågor

Gratiskonton och gratis rådgivning. Vi ser fram emot att se vad du skapar.

Privacy & Legal© 2020 ClickSend