SMS för uttryckningstjänster

Textmeddelanden för utryckningstjänster

När nödsituationer uppstår behöver du snabb och pålitlig kommunikation. Därför är SMS varningar det mest effektiva sättet att kommunicera.

Börja Skicka Gratis

2024 SMS Gateway med bästa värde vid SMS jämförelse 5 Stars Icon

Textmeddelandekommunikation för uttryckningstjänster

Uttryckningstjänster är en miljö med hög energi och hög stressfaktor. Låt inte kommunikationen leda till ytterligare stress på jobbet. Integrera dina applikationer med ClickSend och låt oss ta hand om den automatiserade kommunikationen så att du kan fokusera på att rädda liv.

Mobil som når flera platser vid nödfall via SMS

Skicka varningsmeddelanden via SMS vid kriser eller katastrofer

Skicka SMS notiser och mobilisera personal snabbt i nödsituationer:

  • Eld eller explosion

  • Beväpnad person är lös

  • Bombhot

  • Terroristhot

  • Hajattack

  • Våld i hemmet

  • Kidnappning

  • Invasion

Du kan också använda det för att skicka ut krisplaner, informera människor om att testa säkerhetsprocedurerna och utföra testerna. I många fall, som vid våld i hemmet eller kidnappning, så kan SMS vara ett mycket säkrare alternativ än att ringa röstsamtal.

SMS exempel - mobilisera personal vid en trafikolycka

I situationer där tajmingen är kritisk, säkra att dina meddelanden kommer ut snabbt, mottages och läses så snabbt som möjligt för att minska panik och förvirring. Med en öppningsfrekvens på 98% varav 90% öppnas inom de första minuterna kan du nå människor snabbt med textmeddelanden. Gör utskick med nödmeddelanden via vår dashboard - skicka bara SMS snabbt, skriv in ditt meddelande och välj mottagare från listan. Du kan se i realtid när ditt meddelande levereras.

Under medicinska nödfall kan du få medicinska varningar som triggar textmeddelanden till rätt personer via SMS integration. Få reda på mer om vår textmeddelandelösningar för sjukvård.

Skicka SMS vid farligt väder

SMS exempel - varning för farligt väder

Innan moder natur slår till kan du ligga i framkant med hjälp av snabba, effektiva kommunikationsverktyg. Strömlinjeformade notiser och utskick med krismeddelanden för att varna folk om bränder, vulkanutbrott, jordbävningar, tsunamis, översvämningar, snöstormar eller hagel, värmeböljor, orkaner eller tornados.

Skicka enkelt ut kritisk information eller instruktioner till människor i närheten och säkra att folk är informerade.

Efter att en katastrof inträffat är det fortfarande väldigt viktigt att information skickas runt snabbt och pålitligt. håll människor informerade och erbjud en effektiv kommunikation där människor kan SMSa in viktig information.

Använd textmeddelanden för att mobilisera personal eller volontärer

Aktivera rätt personal snabbt när krisen inträffar. Med nödnotiser via SMS kan du snabbt nå rätt folk oavsett vart de är. Skicka meddelanden från dashboarden eller till och med från ditt favoritmailprogram med vår e-post till SMS verktyg.

Användbara Textmeddelandemallar vid nödsituationer

När förändringar inträffar, var redo med följande mallar vid kriser.

SMS för stundande hot: terrorism, bomb, etc..

VIKTIGT

Vi har mottagit ett {hottyp} hot. Vänligen förberedd dig för att utrymma omedelbart. DRABBAS INTE AV PANIK. Följ myndigheternas anvisningar för att skydda liv.

SMS vid omedelbara hot: beväpnad person

NÖDSITUATION

Vi har lokaliserat en beväpnad person vid {plats}. Vänligen hitta närmaste rum och lås in dig, eller håll dig borta från {plats}. Bevaka din telefon för ytterligare information.

Textmeddelanden vid test av varningssystem

VIKTIGT

Vi genomför ett test av byggnadens nödsystem. Det kommer ta {tid} och kräver inget agerande från dig. Vi kommer informera så snart testet är utfört. Detta är bara ett test.

SMS vid avslutade test

VIKTIGT

Test av byggnadens nödsystem är nu avslutad. Vänligen fortsätt följa alla instruktioner.

SMS utskick vid ändrade planer på grund av väder

Hej {förnamn}, på grund av dåligt väder kommer {event} att hållas på {vädersäker plats} idag. Parkering och transportinformation hittar du här {länk}. {Organisatör}.

Textmeddelanden för evakuering vid naturkatastrofer

VIKTIGT

{Hot} närmar sig {plats} snabbt. Om du inte stannar för att bekämpa hotet måste du evakuera nu.

SMS för utryckningstjänster finns för att strömlinjeforma kommunikationen vid de tillfällen du behöver skicka ut information snabbt som blir läst inom några minuter vilket ofta i slutändan kan rädda liv.

Mer än bara nödmeddelanden

Textmeddelanden är ett utmärkt kommunikationssätt för de med nedsatt hörsel för att säkra att meddelandet är lättillgängligt och enkelt att förstå. Säkra att dina prenumeranter med nedsatt syn inkluderas med hjälp av vår text till röst samtal; skriv in ditt meddelande i vår dashboard och få det skickat som ett röstsamtal till tusentals människor omgående.

Och för mindre tidskritisk kommunikation erbjuder vi också e-post, en cloud faxtjänst, online brevutskrift och postning och anpassade vykort.

Använd text till tal röstmeddelanden för nödtjänster

Röst Gateway

Använd e-postutskick för uttryckningstjänster

E-post Gateway

Automatisera dina varningsfax med vår online faxtjänst

Fax Gateway

Skicka brev automatiskt med vår online print till post tjänst

Online Inlägg

Låt oss börja med SMS meddelanden i nödsituationer

Lägg till sömlös kris SMS integration i dina applikationer genom vårt API eller registrera dig för vårt användarvänliga dashboard för att göra processen enklare och snabbare så att du kan fokusera på att hjälpa.

Sekretess & juridiskt© 2024 ClickSend