Human Resources Solutions

HR hänvisar till en organisations personal och en HR avdelning handskas med många delar av företaget som berör personal och chefer, inklusive löner, prestanda, rekrytering, urval och arbetsplatsrelationer. HR avdelningen är en viktig del i alla bolag och har de senaste åren fått ett ökat fokus.

En personalavdelning på ett företag kan få enorma fördelar från en investering i en HR SMS-lösning. Processer effektiviseras och företagets drift kan optimeras. Den här förbättringen kan ge företaget en konkurrensfördel.

Hur Kan SMS lösningar för HR hjälpa ditt företag?

  • Skicka SMS-notifieringar för snabb kommunikation
  • Utveckla, implementera och underhåll system för prestandahantering
  • Spåra svar
  • Nå all personal samtidigt vid en kris
  • Säker och pålitlig kommunikations plattform
  • Förenkla konfidentiell information genom krypterade meddelande som kräver PIN åtkomst
  • Schemalägg skift och leverera scheman
  • Utökade säkerhet för distansarbetare
  • Kommunicera med jobbsökare
  • Hantera intervjuscheman och informera om ändringar i tid eller plats

SMS-notifieringar är diskreta och mobilmeddelanden är den överlägsna realtids kommunikationsmetoden som föredras av de allra flesta människor. Kontakta oss idag för att lära dig mer om hur våra SMS-lösningar för HR kan hjälpa ditt företag.

Frågor

Gratiskonton och gratis rådgivning. Vi ser fram emot att se vad du skapar.

Privacy & Legal© 2020 ClickSend