SMS & Email Marketing Solutions

Textmeddelanden är ett överlägset marknadsföringsverktyg jämfört med traditionell reklam och marknadsföringsmetoder så som postkampanjer, telemarketing samtal och e-post. Konsumenter är mer positiva till textmeddelanden då de förväntar sig att de kommer vara mer personliga vilket gör det mer sannolikt att de öppnar och svarar. SMS är än så länge den sista kanalen som är i stort sätt spam-fri.

Effektiva SMS marknadslösningar låter företag genomföra marknadsaktiviteter via en SMS meddelande tjänst. Dessa meddelanden eller notiser, om de författas smart och skräddarsys efter kunden samt skickas i rätt tid, kan göra en enorm skillnad för en marknadskampanjs genomslagskraft.

Hur kan SMS marknadsföringslösningar hjälpa ditt företag?

 • Anpassa meddelanden till en stor databas med mottagare
 • Schemalägg marknadskampanjer
 • Sätt upp automatisk bulk leverans av dina kampanjer vid rätt tidpunkter
 • Tagga meddelandesvar
 • Generera ögonblickliga erbjudanden
 • Bygg och underhåll en detaljerad kunddatabas
 • Samla in kundinformation och skapa tillförlitliga kundprofiler
 • Extremt hög öppnings- och svarsfrekvens med mobilmeddelanden
 • Uppmana kunders deltagande i undersökningar och frågeformulär
 • Bygg in SPAM efterlevnad
 • Behandla svar och opt-outs
 • Övervaka click-through frekvens
 • Leveransspårning och rapportering
 • Öka försäljning genom nyckelordspromotering
 • Spara tid och pengar på administration

SMS marknadsföring via en SMS-tjänst är framtiden. Kontakta ClickSend för att lära dig mer om hur tjänsten fungerar och vilka enorma fördelar det kan ge ditt företag.

Frågor

Gratiskonton och gratis rådgivning. Vi ser fram emot att se vad du skapar.

Privacy & Legal© 2020 ClickSend