Lösningar för välgörenheter

SMS lösningar är inte begränsade till företag och detaljhandel eller serviceorganisationer. Icke-vinstdrivande företag kan också få en enorm fördel genom att investera i mjukvara som levererar SMS påminnelser och anda SMS tjänster.

Genom att använda SMS teknik för din välgörenhet kan du minska administrativa kostnader, spara tid, förbättra kommunikationer och slutligen tjäna mer pengar.

Marknadsföring kan skilja sig stort mot marknadsföring för vinstdrivande företag; men det finns några tydliga likheter. En av dessa är att budgetera sparsamt. SMS för icke-vinstdrivande företag är en utmärkt marknadslösning för välgörenheter och andra organisationer eftersom det är relativt billigt att implementera.

Hur kan man använda icke-vinstdrivande SMS?

 • Främja aktiviteter för pengainsamling
 • Kommunicera en-mot-en med sponsorer
 • Öka donationsnivåer
 • Begär nödvändiga donationer
 • Bygg prenumerantlistor med nyckelordsmarknadsföring
 • Rekrytera och hantera voluntärer
 • Annonsera events
 • Skicka SMS påminnelser för att bekräfta tider, datum och platser
 • Gör utskick om lediga pass i volontärlistor
 • Annonsera tävlingar och erbjudanden
 • Tvåvägs kommunikation
 • Informera alla berörda parter om ändringar
 • Informera sponsorer, supporters och deltagare om resultaten av pengainsamlingar
 • Automatisera processer

Icke vinstdrivande SMS kan lyfta dina pengainsamlingar till nästa nivå. Kontakta oss för att lära dig mer om hur ClickSend kan hjälpa dig idag.

Frågor

Gratiskonton och gratis rådgivning. Vi ser fram emot att se vad du skapar.

Sekretess & juridiskt© 2020 ClickSend