Legal Information

ClickSends Användarvillkor

1. Tjänster

  ClickSend erbjuder sina tjänster till dig enligt följande villkor. Om du besöker eller bedriver elektroniska transaktioner på något sätt på ClickSend så accepterar du och följer dessa villkor.

  ClickSend erbjuder användare flera olika verktyg och resurser för att samla in besökares mobiltelefonnummer och skapa, lansera och hantera online SMS och MMS, e-post, fax och online post ("tjänsterna"). Följande är villkoren för användning av Tjänsterna. Genom att skriva under det här dokumentet eller efter att du loggat in för första gången, accepterar du dessa villkor.

2. Tjänster och Support

  2.1 Tjänsterna tillhandahålls i enlighet med detta avtal, eftersom det kan ändras av ClickSend, och alla riktlinjer, regler eller driftspolicyer som ClickSend kan upprätta och publicera då och då (”Avtalet”). Genom att publicera uppdaterade versioner av avtalet på ClickSends webbsida eller på annat sätt meddela dig, kan ClickSend ändra villkoren i avtalet och kan sluta eller ändra någon eller alla andra aspekter av tjänsterna efter eget gottfinnande. Alla sådana ändringar träder i kraft vid publicering av det reviderade avtalet om tjänsten.

  2.2 Tjänsterna är enbart tillgängliga för de personer som lagligt kan skriva under juridiskt bindande kontrakt. Utan att begränsa föregående, så är tjänsterna inte tillgängliga till individer under 18 års ålder. Om du inte kvalificerar för ovanstående ber vi dig att inte använda tjänsterna.

  2.3 Tjänsterna gör det möjligt för företagshemsidor och community sidor att registrera besökare till hemsidan, samla in och hämta besökares registreringsdata och kommunicera med besökare och utvalda prospekt.

  2.4 Både antalet meddelanden som skickas via tjänsten och antalet tecken på data som överförts via SMS mäts av ClickSend. Normala ClickSend-konton låter dig skicka ett obegränsat antal kommunikationer förutsatt att ditt konto har tillräckligt med kredit.

  2.5 Du måste fylla i registreringsformuläret på registreringssidan för att använda tjänsterna. Du kommer ange sann, korrekt, aktuell och komplett information om dig själv som begärt i registreringsformuläret. Som en del av registreringsprocessen behöver du ange en e-postadress och ett lösenord för ditt ClickSend konto. Du är ansvarig för att hålla ditt konto, lösenord och filer säkra för alla som använder konton i ditt namn. ClickSend förbehåller sig rätten att vägra registrering eller säga upp konton som de anser vara olämpliga.

  2.6 om behandlingen av någon av dina anställdas, leverantörers eller kunders uppgifter ("Bolagets Personuppgifter") styrs av General Data Protection Regulation 2016/679 (GDPR), gäller ytterligare villkor i våra Databehandlingsschema("DPS") gäller och är en del av det här Avtalet.

3. Begränsningar och Ansvar

  3.1 Detta är ett avtal för tjänster och du får inte licens för någon programvara enligt detta avtal. Du kommer inte, direkt eller indirekt: kopiera, dekompilera, demontera eller på annat sätt försöka upptäcka källkoden, objektkoden eller den underliggande strukturen, idéerna eller algoritmerna, eller genom tjänsterna eller programvaran, dokumentationen, eller data relaterade till tjänsterna (”programvaran”); ta bort eventuella meddelanden eller etiketter från tjänsterna eller programvaran, ändra, översätta eller kopiera, distribuera, pantsätta, tilldela eller på annat sätt överföra eller behålla rättigheter till tjänsterna eller programvaran. Tjänsterna får endast användas för affärsändamål, absolut inte för personligt bruk om inte förhandsgodkännande från ClickSend ges.

  3.2 Du godkänner och samtycker till att Tjänsterna och företagets namn och logotyper med ClickSend och alla relaterade produkt- och servicenamn, designmärken och slogans, tillhör ClickSend eller dess dotterbolag eller leverantörer (tillsammans "varumärkena"). Du har inte behörighet att använda någon av märkena i någon reklam, publicitet eller något annat kommersiellt sätt utan föregående skriftligt medgivande från ClickSend. Din användning av tjänsterna ger ingen titel eller äganderätt till tjänsten, programvaran eller märkena och är inte en försäljning av några rättigheter i tjänsten, programvaran eller märkena. Alla äganderättigheter kvarstår i ClickSend eller dess tredjepartsleverantörer, beroende på vad som är fallet.

  3.3 Du representerar, förbund och garanterar att du kommer att använda tjänsterna endast i överensstämmelse med avtalet och alla tillämpliga lagar (inklusive men inte begränsat till policyer och lagar relaterade till skräppost, integritet, obscenitet eller ärekränkning). Du samtycker till att du inte kommer till eller använder någon annan kontaktlista från tredje part i samband med att förbereda eller distribuera oönskade meddelanden till någon tredje part. Du accepterar härmed att ersätta och hålla ClickSend fritt från eventuella skador, förluster, skulder, avräkningar och utgifter (inklusive utan begränsningskostnader och rimliga advokatsavgifter) i samband med alla fordringar eller åtgärder som uppstår till följd av en påstådd överträdelse av det föregående eller på annat sätt som härrör från eller relaterar till din användning av tjänsterna. Även om ClickSend inte har någon skyldighet att övervaka innehållet som tillhandahålls av dig eller din användning av tjänsterna, kan ClickSend göra det och kan ta bort allt sådant innehåll eller förbjuden användning av de tjänster som anses vara (eller påstås vara) i strid med det föregående.

  3.4 Tjänsterna får endast användas för lagliga ändamål. Överföring eller uppmaning av allt material som bryter mot federala, statliga eller andra lagar som kan gälla i ditt lokala område är förbjudet. Dessutom får du inte använda tjänsterna för att skicka material som är:

   (a) Sannolikt att vara, med respekt för den samtida inställningen i samhället där materialet mottas, kränkande för resonliga vuxna;

   (b) sannolikt är, med respekt för lagen och samtida inställning i samhället, olämpligt för minderåriga;

   (c) uppmuntrar eller instruerar till kriminella aktiviteter;

   (d) beskriver, uppmanar eller annonserar olaglig sexuell aktivitet;

   (e) främjar eller uppmuntrar till våld eller hat mot någon person eller grupp, uppmanar till rashat;

   (f) orsakar onödigt oväsen, oro eller panik eller hotfullt;

   (g) innehåller datorvirus eller maskar;

   (h) bryter mot några lagar;

   (i) bedrägligt;

   (j) Strider mot sekretessregler;

   (k) Bryter mot sekretess, copyright eller andra immateriella rättigheter eller något annat egendomsintresse från någon person;

   (I) är falskt, missledande eller vilseledande, eller kommer sannolikt missleda eller vilseleda;

   (m) erbjuder finansiell rådgivning till personer;

   (n) är föråldrad med hänsyn till allmänt tillgänglig information, därefter publicerad eller släppt eller tillgängliggjort;

   (o) ärekränkande;

   (p) är i syfte att erbjuda varning eller notis om en allvarlig risk för någon persons säkerhet eller egendom (till exempel, utryckningstjänster); eller

   (q) bryter mot några lagar, regler och riktlinjer beträffande reklam, sponsorskap och vittnesmål, inklusive guidning och regleringar satta av Australian Media and Communications Authority, Australien Competition and Consumer Commission, US Federal Trade Comission och någon annan juridisk motsvarighet

  3.5 När du använder de olika funktionerna i tjänsterna kan du ange information (som namn, kontaktinformation eller annan registreringsinformation) till ClickSend. ClickSend kan använda denna information och all teknisk information om din användning av tjänsterna för att skräddarsy presentationerna till dig, underlätta din rörelse genom tjänsten eller kommunicera separat med dig.

  3.6 ClickSend kommer inte att använda någon av dina prenumerantlistor eller annan kundinformation för något annat syfte än de som är avsedda för tjänsten. Din kundinformation delas inte med andra parter. ClickSend kommer dessutom inte att använda din kundinformation för att skicka oönskade kommersiella meddelanden.

  3.7 Du kommer att följa vår Anti-Spam-policy, samt sekretesslagstiftning och riktlinjer som är tillämpliga på de jurisdiktioner där meddelanden skickas och tas emot. I synnerhet garanterar och åtar du dig att alltid, om det krävs enligt tillämplig lag, mottagaren av all kommunikation som du skickar via Tjänsterna har godkänt eller på annat sätt valt att ta emot ett meddelande som krävs enligt tillämplig lag eller förordning.

  3.8 Du får inte använda ClickSend för att distribuera olagliga tävlingar, pyramidspel, kedjebrev eller multi-level marketing kampanjer.

  3.9 Du får inte använda ClickSend för att skicka meddelandekampanjer som länkar till eller visar nakenhet, obscent innehåll, spelrelaterat innehåll, läkemedelsrelaterat innehåll, olaglig mjukvara, virus eller för att distribuera något innehåll vi anser olämpligt.

4. Uppsägning

  4.1 Du kan säga upp detta avtal när som helst genom att kontakta oss. Korrespondensen måste innehålla ditt förnamn, efternamn och ClickSend användarnamn. Ingen återbetalning görs om du säger upp detta avtal.

  4.2 ClickSend kan säga upp detta avtal eller tjänsterna när som helst med eller utan anledning och med eller utan förvarning. ClickSend skall inte ha något ansvar mot dig eller tredje part på grund av denna uppsägning. Om ClickSend säger upp detta avtal för att du brutit mot Skräppostreglerna kommer ingen återbetalning göras.

  4.3 ClickSend kan ta bort din arkiverade data inom 30 dagar efter uppsägningsdatumet. Alla avsnitt i detta avtal som i sin natur kommer att överleva uppsägning, inklusive, utan begränsning, äganderätt, ansvarsfriskrivning och ansvarsbegränsningar.

5. Garanti Friskrivning; Åtgärder

  ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA OCH DITT FÖRLITANDE PÅ TJÄNSTERNA, INKLUSIVE NÅGOT AGERANDE AV DIG PÅ GRUND AV SÅDANT FÖRLITANDE SKER PÅ DIN EGEN RISK. CLICKSEND GARANTERAR INTE ATT TJÄNSTERNA ÄR KONTINUERLIGA OCH FELFRIA; BOLAGET GARANTERAR INTE HELLER NÅGRA RESULTAT FRÅN TJÄNSTEN. TJÄNSTEN ERBJUDS "SOM DEN ÄR" OCH CLICKSEND FRÅNSÄGER SIG ALLA GARANTIER, UTTRYCKLIGEN ELLER UNDERFÖRSTÅDD, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT SYFTE OCH ICKE-ÖVERTRÄDANDE.

  Vår enda och exklusiva lösningskrav mot fel eller avvikelser av tjänsterna är att ClickSend använder kommersiellt rimliga ansträngningar för att justera eller reparera tjänsterna.

6. Begränsning av Ansvar

  I MAXIMAL OMFATTNING MÖJLIGT ENLIGT LAG, UNDER INGEN OMSTÄNDIGHETER OCH UNDER RÄTTSLIG TEORI, TORT, KONTRAKT ELLER ANNAT, SKALL CLICKSEND ELLER NÅGON UNDERLIGGANDE TJÄNSTELEVERANTÖR, AFFÄRSPARTNER, INFORMATIONSLEVERANTÖR, KONTOLEVERANTÖR, LICENSIERARE, ANSTÄLLDA, DISTRIBUTÖRER ELLER AGENTER (KOLLEKTIVT KALLADE I DEN HÄR AVDELNINGEN FÖR "CLICKSEND") VARA ANSVARIGT MOT DIG ELLER NÅGON ANNAN PERSON FÖR EKONOMISK SKADA, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, SPECIELL, OAVSIKTLIG, SKYDD, FÖRLITANDE ELLER KONSEKVENSSKADOR ÄVEN OM CLICKSEND HAR BLIVIT INFORMERAT OM MÖJLIGHETEN FÖR SÅDANA SKADOR ELLER ANSPRÅK FRÅN ANNAN PART. OM CLICKSEND ÄNDÅ DÖMS VARA ANSVARIGT FÖR SKADESTÅND MOT DIG AV NÅGON SOM HELST ANLEDNING OAVSETT TYPEN AV SKADA (KONTRAKTSMÄSSIG, TORT (INKLUSIVE OAKTSAMHET) PRODUKTANSVAR ELLER LIKNANDE), CLICKSENDS ANSVAR KOMMER BEGRÄNSAS TILL DEN SUMMA SOM DU BETALADE FÖR TJÄNSTEN. VISSA JURISDIKTIONER TILLÅTER INTE EXKLUDERING ELLER BEGRÄNSNING AV SKADESTÅND SÅ DEN HÄR BEGRÄNSNINGEN OCH EXKLUDERINGEN KANSKE INTE GÄLLER DIG.

7. SMS tjänst

  7.1 ClickSend erbjuder en SMS tjänst som skicka meddelanden till mobiltelefoner med etablerade mobiloperatörer och aggregatorföretag. Erbjudandet av SMS tjänsten omfattas av följande villkor.

  72. Du accepterar att ClickSend skickar meddelandena med stora telekomföretag och mobiloperatörer och kan därför enbart påverka överföringen av SMS meddelanden inom de tekniska begränsningar ramarna som implementeras av de ovannämnda leverantörerna. SMS meddelanden skickade via internet skickas över till de adresserade mobilmottagarna i sinom tid under förutsättning att mottagarens telefon är påsatt och lokaliserad i ett område som täcks av abbonemangsinnehavarens nätleverantör. Du godkänner att, beroende på mottagarens mobiloperatör, kan det vara omöjligt att skicka SMS meddelanden till den mottagaren. ClickSend varken påstår eller garanterar varken tillgänglighet eller prestanda för den här tjänsten. ClickSend gör allt som går för att leverera meddelandet snabbt, men ClickSend tar inget ansvar för överföringsförseningar eller SMS som misslyckas skickas.

  7.3 ClickSend debiterar överförda SMS-meddelanden enligt överföringsloggarna. Dessa loggar bedöms vara korrekta och giltiga även om kunden har invänt mot riktigheten i bokföringsposterna, förutom om ClickSends undersökningar har gett bevis på tekniska problem eller fel. Eftersom ClickSend inte kan garantera leverans av SMS-meddelanden till mottagarna på grund av eventuella fel från mobilnätverksleverantörerna kommer ClickSend inte att återbetala SMS som inte kan levereras till dig.

  7.4 Du godkänner att alla aktiviteter, som kan spåras till ditt användarnamn och lösenord, anses vara gjorda av dig själv och är juridiskt bindande.

8. Exporter av Tjänster eller Teknisk Data

  Du får inte avlägsna eller exportera från Australien eller tillåta export eller återexport av tjänsterna eller någon direkt produkt, inklusive teknisk data, brott mot några restriktioner, lagar eller regleringar i Australien eller något annat tillämpbart land.

9. Övrigt

  9.1 Om någon del av avtalet inte kan genomdrivas eller är ogiltiga så skall den delen begränsas eller tas bort till den minsta grad nödvändigt för att Avtalet annars skall förbli giltigt och verkställbart.

  9.2 ClickSend och du samtycker till att avtalet är det fullständiga och exklusiva uttalandet om parternas ömsesidiga förståelse och ersätter och avbryter alla tidigare skriftliga och muntliga avtal, meddelanden och andra överenskommelser som rör ämnet för avtalet, och att alla undantag och ändringar måste vara skriftligt undertecknade av båda parter, utom om annat anges här. Ingen försening eller utelämnande av någon av parterna vid utövandet av någon rätt eller rättsmedel enligt detta avtal eller befintligt enligt lag eller eget kapital ska betraktas som ett avstående från en sådan rättighet eller åtgärd.

  9.3 Ingen agentur, partnerskap, joint venture eller anställning som skapas till följd av överenskommelsen och du har ingen auktoritet att binda ClickSend på något som helst sätt till något annat avtal.

  9.4 Vid alla åtgärder eller förfaranden för att upprätthålla rättigheter enligt avtalet har den rådande parten rätt att få sina kostnader och advokatsavgifter ersatta.

  9.5 Avtalet ska regleras av lagarna i staten Victoria Australia utan hänsyn till dess val eller lag eller bestämmelser om lagkonflikter Alla rättsliga åtgärder i samband med avtalet ska väckas vid de statliga eller federala domstolarna i Melbourne, Victoria.

10. Systemkrav

  det är förstått att för att använda ClickSend behövs en Windows PC eller Mac med Internet Explorer 7.0, Safari 3.0 och Firefox 2.0 eller högre. Dessutom rekommenderas en stabil internetuppkoppling. ClickSend kan fungera på ett begränsat sätt på vissa plattformar, men det finns aldrig någon garanti för funktionalitet. Dessutom kan ClickSend fungera på ett begränsat sätt på en annan webbläsare än Internet Explorer (så som Netscape Navigator), men det finns ingen garanti för full funktionalitet på någon webbläsare.

11. Efterlevnadsregler för att skicka meddelanden.

  Alla ClickSend kunder måste följa reglerna i federal SPAM act och Anti-spam delarna av det här avtalet när de skickar elektroniska meddelanden genom tjänsten. Således kräver vi följande för meddelanden som skickas genom ClickSends system: Dessa riktlinjer hjälper säkra att ClickSend bibehåller sitt rykte och white-list status med ett stort antal nätverk och whitelisting program. Om din kampanj vid något tillfälle flaggas som SPAM av en operatör förbehåller sig ClickSend rätten att stänga ner ditt konto utan förvarning.

12. Meddelande och Tillståndspraxis

  12.1 Varje meddelande som innehåller marknadsrelaterat innehåll som skickas i samband med tjänsterna måste innehålla en "Opt Out" -mekanism som gör det möjligt för abonnenter att ta bort sig själva från din kontaktlista. Varje sådan mekanism måste förbli i drift under en period av trettio (30) dagar efter det datum då du skickar meddelandet och måste vara i form och innehåll tillfredsställande för ClickSend. Du erkänner och samtycker till att du kommer att inkludera och inte ta bort, inaktivera eller försöka ta bort eller inaktivera denna mekanism.

  12.2 Du samtycker till att importera, komma åt eller på annat sätt endast använda behörighetsbaserade kontaktlistor. Köpta kontaktlistor är förbjudna.

  12.3 Du är ansvarig för att övervaka, korrigera, behandla Opt Out-begäranden inom tio dagar och uppdatera mobilnumren till de som dina meddelanden skickas till via ditt ClickSend-konto. ClickSend har verktyg tillgängliga för att hantera opt-outs för dig.

  12.4 Meddelanden som du skickar via tjänsten kan generera klagomål om missbruk från mottagare. Du ansvarar för att dina meddelandekampanjer inte genererar ett antal missbruksklagomål som överstiger branschnormerna. ClickSend ska, efter eget gottfinnande, avgöra om klagomålet för missbruk är inom branschnormer, och dess beslut ska vara slutlig, bindande och avgörande för alla ändamål enligt detta avtal.

  12.5 ClickSend kan, efter eget gottfinnande, omedelbart inaktivera din åtkomst utan återbetalning förTjänsterna om ClickSend på eget gottfinnande tror att du har kränkt någon av den meddelande- och tillståndspraxis som anges ovan, eller ClickSends Anti-Spam Policy.

13. SMS Meddelande Teckenavgifter

  Ett standard SMS meddelande har maximalt 160 tecken. Längre meddelanden är absolut möjligt, men du bör känna till att det som överstiger 160 tecken skickas som ett "andra" meddelande. Användaren kommer se det som 1 långt meddelande på sin telefon. När ett meddelande är längre än 160 tecken kallas det för ett multidelsmeddelande eftersom det innehåller flera meddelanden (eller flera delar). Den totala SMS begränsningen blir då 153 tecken per "del" eftersom de andra 7 tecknen används som osynliga rubriker och sidfötter som begränsar vilka delar av meddelandet som skickats (t.ex del 1 av 2.). Till exempel: Om ett meddelande är längre än 6 delar blir det trunkerat (se här under). Om ett meddelande innehåller tecken som inte är med i GSM 03.38 teckenuppsättningen behandlas meddelandet som unicode. (https://en.wikipedia.org/wiki/GSM_03.38).

  Vanlige Engelska Tecken:

   1 – 160 characters = 1 Message
   161 – 306 characters = 2 Messages
   307 – 459 characters = 3 Messages
   460 – 612 characters = 4 Messages
   613 – 765 characters = 5 Messages
   766 – 918 characters = 6 Messages


  Icke-GSM (unikod) tecken:

   1 – 70 characters = 1 Message
   71 – 134 characters = 2 Messages
   135 – 201 characters = 3 Messages
   202 – 268 characters = 4 Messages
   269 – 335 characters = 5 Messages
   336 – 402 characters = 6 Messages


14. Röstmeddelande Tecken Avgifter

  Om ett meddelande är längre än 4 meddelandedelar kommer det trunkeras (se härunder). Om ett meddelande innhåller några tecken som inte finns i GSM 03.38 teckenuppsättningen kommer meddelandet behandlas i unicode. (https://en.wikipedia.org/wiki/GSM_03.38).

  Vanlige Engelska Tecken:

   1 – 300 characters = 1 Message
   301 – 600 characters = 2 Messages
   601 – 900 characters = 3 Messages
   901 – 1200 characters = 4 Messages


  Icke-GSM (unikod) tecken:

   1 – 150 characters = 1 Message
   151 – 300 characters = 2 Messages
   301 – 450 characters = 3 Messages
   451 – 600 characters = 4 Messages


15. Priser och Betalningsvillkor

  Alla meddelandepriser kan ändras när som helst. Du är ansvarig för att se över priserna då och då för att hålla dig uppdaterad om ClickSends gällande priser.

  15.1 Förbetalda Konton

   a) Förskottsbetalning för tjänster kan göras med ett giltigt kreditkort accepterat av ClickSend, såvida inte andra betalningsarrangemang har överenskommits mellan dig och en auktoriserad ClickSend-representant. Om ClickSend av någon anledning inte kan utföra automatisk betalning via ditt kreditkort, kommer du att meddelas via e-post. Alla betalningar som gjorts till ClickSend återbetalas inte, såvida inte ett konto avslutas av ClickSend av andra skäl än brott mot Anti-Spam Policy.

   b) I händelse av en återbetalning på kreditkort för en transaktion kommer en administrationsavgift på AUD $ 50 eller motsvarande att återkrävas från klienten. ClickSend kan ta ut ränta på transaktionsbeloppet från återkravsdatumet tills återbetalning skett. Den beräknade räntan är den kurs som debiteras av ClickSends huvudsakliga banker på osäkra krediträkningar på 100 000,00 USD eller mindre beräknat varje månad.

   c) Kunden måste betala ClickSends juridiska kostnader (på skadeståndsbasis) för att genomdriva alla ClickSends rättigheter i det här avtalet. Kunden måste också betala avgifter och utgifter till inkassobolag som använts av ClickSend för att driva in betalning som kunden är skyldig.

   d) ClickSend kan avsluta serviceavtalet om betalning inte gjorts inom 14 dagar från förfallodatumet.

   e) Förbetalda saldon förfaller om inga meddelanden skickas inom 180 dagar och kontot inte har fyllts på inom 180 dagar.

  15.2 Efterbetalda Konton

   a) Kunden betalar avgifterna som överenskommits i det signerade Serviceavtalet.

   b) ClickSend kommer fakturera Kunden månadsvis för föregående månads användning av Produkten.

   d) Kunden måste betala fakturan inom betalningstiden som överenskommits i serviceavtalet.

   d) ClickSend kan ta ut AUD$100 i påminnelseavgift plus ränta på summan som förfallit från förfallodatumet tills dess att skulden betalas. Räntan beräknas på den avgift ClickSends huvudsakliga banker tar ut på osäkra skulder på $100 000 eller mindre och sammansätts en gång i månaden.

   e) Kunden måste betala ClickSends juridiska omkostnader (på skadebasis) för att verkställa någon av ClickSends rättigheter i det här avtalet. Kunden måste också betala avgifter och kostnader för inkassoföretag som anlitas av ClickSend för att kräva in eller försöka kräva in betalning av utestående skuld på kundens konto.

   f) ClickSend kan avsluta Serviceavtalet om betalning inte gjorts inom 14 dagar från förfallodatumet.

Nya Zealand

  Riktlinjer för Nya Zeelands mobilindustri - för att sätta upp och driva tjänster korrekt

  Det rekommenderas att tjänsteleverantörer i Nya Zeeland bekantar sig med Mobile Messaging Services Code.

  Mobile Messaging Services Code (koden) godkändes av TCF i december 2010. Koden etablerar rättigheterna och skyldigheterna för innehållsleverantörer, aggregatorer och telekommunikationstjänsteleverantörer för annonsering, reklam och drift av alla betalningsbara och icke-betalningsbara mobila meddelandetjänster i Nya Zealand.

  Denna kod trädde i kraft den 14 mars 2011 och ersatte koden för Mobile Premium Messaging Services.

  Viktig information om Koden:

  • Koden ger riktlinjer och standards för best practice hantering av mobila meddelandetjänster i Nya Zealand.
  • Den nya Koden ersätter den befintliga Premium Messaging Services Code daterad februari 2008.
  • Koden är frivillig.

  ClickSend är inte ansvarigt för några variationer, misstolkningar, felaktigheter eller inkonsekvenser som kan finnas på den här sidan. Vi vill understryka att informationen här endast är till för vägledning.

  Nya Zealand - andra relevanta tillsynsdokument:

  TCF - Mobile Messaging Code September 2014

  TCF - Praxiskod För Erbjudandet av Innehåll via Mobiltelefoner

Förenta Staterna (USA)

  Meddelande- och dataavgifter kan förekomma

Kontaktuppgifter till kundtjänst kan hittas här.

Frågor?

Gratiskonton och gratis rådgivning. Vårt juridiska team står redo att hjälpa dig!

Privacy & Legal© 2020 ClickSend