Brev med dolda PIN-koder

Skicka PIN-kod i brev med vår säkra och manipuleringsäkra fönsterbrevstjänst.

Brev i brevlåda

Hur Du Skickar En Pinkod Säkert Via Ett Brev I Posten

ClickSends dolda pinkods brevtjänst låter dig skicka känslig eller personlig information så som en PIN eller PUK kod via post. Det är en produkt som låter dig skapa säker information som inte kan användas av någon annan än kunden utan att kunden får reda på att den blivit använd. Data skrivs direkt ovanpå ett övre lager på fliken och den svarta, mönstrade bakgrunden säkrar att koden inte kan läsas utan att dra upp fliken vilket då gör det synligt att den blivit läst. När koden skall användas dras fliken av och läggs på ett vitt papper för att läsa koden.

Användningsområden är bland annat PIN koder för finansiella dokument, PUK eller PUC koder för mobiltelefoner eller generell lösenordsdata som behöver skickas.

Hur Det Fungerar

WiFi Ikon

Steg 1

Generera en säker PIN kod, sträng eller kod som kan skickas med din anpassade mall.

ClickSend ikon

Steg 2

Skicka det via vår API.

E-post Ikon

Steg 3

Vi printar, viker, lägger i kuvert och postar vartsomhelst i världen, helt automatiskt. Spåra din post online.

Vi Erbjuder 3 Lösningar

1. Säker Pinkods Flik

Ett personligt identifieringsnummer kan skickas till en användare i ett brev. Den mörkare pappersfliken skyddar numret från att kunna läsas genom att hålla upp kuvertet mot ett ljus.

Dra bort och visa dold PIN fönster i 6 bilder

2. Säkerhetskuvert

Skicka dina dokument säkert med ett säkerhetskuvert. Säkerhetskuvert är en pappersprodukt som är designad för att skicka känslig information via post. De används mest för finansiella dokument, personlig information som patientjournaler, checkar, myndighetskorrespondens och allt annat där avsändare eller mottagare vill skydda mot obehöriga ögon.

Unikt manipuleringssäker förslutning. När det är öppnat står det "OPEN VOID" vilket gör det omöjligt att dölja att det öppnats. Idealiskt för att skicka konfidentiella dokument så som checkar, bevis eller hemlig information.

Bild på säkerhetskuvert från Chase Bank

3. Metod Med Dold Säkerhetsruta

Det här är ett snabbt och billigt alternativ för att dölja ett område som har en pinkod eller lösenord. Ett svart område är printat på pappret så när pappret viks ner i ett kuvert så döljer det pinkoden eller lösenordet på fram och baksida. Det är för att hindra folk från att se pinkoden när de håller upp kuvertet mot ett ljus.

Det är ett koncept likt alternativ 1, men till mycket lägre kostnad.

Diagram som visar brev som viks med säker PIN

Anledningar För Att Använda ClickSend För Att Skicka Dina Säkra Pinkoder Via Posten.

  • Skicka till ett brett spektrum kunder vi samma kommunikationskanal.
  • Ett manipuleringssäkert fönster för att dölja stiftet.
  • Högvolymstjänst till låg kostnad för att skicka pinkoder via post.
  • Global täckning.

Frågor?

Kom i kontakt med ClickSend idag och få tillgång till vår dolda pin posttjänst online.

Sekretess & juridiskt© 2024 ClickSend