Säkerhet & Efterlevnad

SMS Icon

ClickSend Säkerhet

Vi har tusentals säkerhetskänsliga myndigheter, sjukvårdsinrättningar och finansiella institut som kunder runt om i världen.

Plattformsäkerhet

Designad för säkerhet

ClickSends molninfrastruktur finns i säkra datacenter som är designade för att möta våra mest säkerhetsmedvetna kunders krav. ClickSends infrastruktur har designats för att erbjuda bästa tillgänglighet samtidigt som det finns effektiva säkerhetsåtgärder på plats för att skydda kunders integritet och segregering.

Konstant övervakad

ClickSends infrastruktur är skyddad av omfattande nätverks och säkerhets övervakningssystem. Dessutom skannas och testas ClickSends infrastrukturkomponenter kontinuerligt. ClickSends produktionsnätverk är segregerat från ClickSends företagsnätverk, och tillgång till det här nätverket övervakas och granskas dagligen av ClickSends säkerhetschefer. ClickSends produktionsnätverk är segregerat från ClickSends företagsnätverk och kräver separata inloggningsuppgifter för åtkomst, bestående av en SSH public-key autentisering genom en bastionvärd med en MFA token. Den här åtkomsten är övervakad och granskad dagligen av ClickSends säkerhetschefer.

Högst automatiserad

ClickSend bygger själv säkerhetsverktygen för att anpassa dem till ClickSends unika miljö och storskaliga behov. Dessa säkerhetsprotokoll är byggda för att maximera skyddet för din data och applikationer. Det betyder att ClickSends säkerhetsexperter spenderar mindre tid på rutinuppgifter och kan fokusera mer på proaktiva åtgärder som kan öka säkerheten i ClickSends Molnmiljö.

Högst tillgänglig

ClickSend bygger sina datacenter på olika geografiska områden och genom olika tillgänglighetszoner inom varje region för att erbjuda bästa skydd mot systembortfall. ClickSend designar sina datacenter med gott om extra bandbredd så att om ett större avbrott inträffar finns det tillräckligt med kapacitet för att lastbalansera till de andra sidorna med minimal påverkan för dig.

Väl ackrediterade

För att hjälpa dig möta specifika myndighets, bransch och företags säkerhetsstandards och föreskrifter erbjuder ClickSend certifieringsrapporter som beskriver hur ClickSends molninfrastruktur uppfyller kraven från en omfattande lista med globala säkerhetsstandards, inklusive: ISO 27001, SOC, PCI Data Security Standard, FedRAMP, Australian Signals Directorate (ASD) Information Security Manual och Singapore Multi-Tier Cloud Security Standard (MTCS SS 584). För mer information om säkerhetsföreskrifter och standards som ClickSend uppfyller, Se ClickSends Efterlevnads hemsida.

Säkerhetsfunktioner

Nätverkssäkerhet

ClickSend erbjuder flera säkerhetsmöjligheter och tjänster för att öka integriteten och kontrollera nätverksåtkomsten. Dessa inkluderar:

 • Inbyggda brandväggar låter oss kontrollera nätverksåtkomsten till vår server och underliggande nät
 • Kryptering med TLS

Avidentifiera huvudtext i meddelande

På begäran kan vi avidentifiera meddelandetexten för att möta dina strikta säkerhets- och efterlevnadskrav.

Åtkomstkontroll

ClickSend ger dig möjligheten att definiera, verkställa och hantera användaråtkomstpolicyer för alla ClickSends tjänster. Det inkluderar:

 • Identitets- och åtkomsthantering för att definiera enskilda användarkonton med rättigheter genom ClickSends resurser
 • ClickSend erbjuder integrerad identitet- och åtkomsthantering i dess tjänster samt API integration med dina egna applikationer och tjänster.

Övervakning och loggning

ClickSend erbjuder verktyg och funktioner som låter dig se exakt vad som händer i din ClickSend miljö. Det inkluderar:

 • Djup synlighet i API samtal, inkludera vem, vad och vart ifrån samtalen gjordes.
 • Logga aggregations alternativ, strömlinjeforma undersökningar och efterlevnadsrapportering
 • Varningsnotiser när specifika händelser sker eller gränser överskrids

Dessa verktyg och funktioner ger dig insikterna du behöver för att upptäcka problem innan de påverkar din verksamhet och låter dig förbättra säkerheten och minska riskprofilen i din miljö.

ClickSend Efterlevnad

Försäkringsprogram

Som bolag har vi inga större ackrediteringar, men vår datacenter leverantör (AWS) är ackrediterat med följande trygghets program/standarder:

 • PCI DSS Level 1
 • SOC 1/ ISAE 3402
 • SOC 2
 • SOC 3
 • IRAP (Australien)
 • ISO 9001
 • ISO 27001
 • MTCS Tier 3 Certifiering
 • FERPA
 • ITAR
 • Sektion 508 /VPAT
 • FedRAMP (SM)
 • DIACAP och FISMA
 • NIST
 • CJIS
 • FIPS 140-2
 • DoD CSM Nivåer 1-2, 3-5
 • G-Cloud
 • IT - Grundschutz
 • MPAA
 • CSA
 • Cyber Nödvändigheter Plus
 • Reglering 2016/679 från Europeiska Parlamentet

Letar du efter Ytterligare Dokumentation?

Se andra dokument på vår juridiska sida, eller kontakta vårt team idag.

Sekretess & juridiskt© 2024 ClickSend