SMS för myndigheter och politik

Textmeddelanden för regering och politik

Strömlinjeforma regeringsprocesser genom SMS automatisering och säkra att dina meddelanden når din publik i tid varje gång.

Börja Skicka Gratis

2024 SMS Gateway med bästa värde vid SMS jämförelse 5 Stars Icon

Förenkla processen för textmeddelanden för myndigheter

Myndigheter får dåligt rykte när det kommer till effektivitet. Människor förlitar sig på att myndigheter är effektiva och använder skattepengar på sätt som gynnar befolkningen. Spara tid och pengar genom att strömlinjeforma din myndighetskommunikation med ClickSend.

Man som skriver myndighetspolicy på en mobil

En regeringsmiljö innebär egna unika administrativa utmaningar som kräver bättre tjänster med en hög förväntan på effektivitet och säkerhet. Digital teknik har förvandlat hur vi lever och driver företag; engagemanget mellan regering och befolkning kan nu ske omedelbart och anpassat tack vare textmeddelandelösningar.

SMS för myndigheter för att strömlinjeforma kommunikationer

Alla myndigheter, från rättsväsendet till utbildning, hälsa till förvaltning, kan alla myndighetsfunktioner nyttja SMS lösningar på följande sätt:

  • Koordinera personal i alla avdelningar: utbildning, hälsa och äldrevård, skatt, uttryckningstjänster, nationell säkerhet och försvar, veteranvård, centralbank, turistkontor, domstolar, utrikesaffärer, industri, kommunikation etc.

  • Automatisera viktiga notiser - få kritiska uppdateringar skickade till relevant personal när saker går fel och säkra att problem löses så snabbt som möjligt.

SMS exempel - protokoll från styrelsemöte
SMS exempel - HR möte inom myndighet
  • Skicka mötespåminnelser till personal och leverantörer med textmeddelande, säkra att vart mottagaren än befinner sig så får de meddelandet.

  • Undvik behovet av externa bemanningstjänster och nyttja dina interna resurser - fyll glapp i scheman, publicera arbetsscheman, informera personal om ny utbildning och skicka rekryteringsrelaterad kommunikation med automatiserade textmeddelanden eller SMS utskick.

  • Skicka notiser till de som jobbar inom uttryckningstjänster - håll dina brandmän, polis, ambulanssjukvårdare eller sök- och räddningsarbetare säkra när förhållandena ändras.

  • Gör händelserapporter snabbare och mer strömlinjeformade med textmeddelanden; lägg på automatisering så som autosvar och integrera med formulär så du kan skicka ytterligare instruktioner automatiskt och få listor som fortsätter befolkas.

Förbättra personalens produktivitet och minska administrativa kostnader genom att använda textmeddelanden för all myndighetskommunikation.

Textmeddelanden för politiska kampanjer

För de som söker att bli invalda i regeringen kan textmeddelanden fungera väl för att öka stöd från befolkningen. Framgångsrika myndigheter kommunicerar enkelt med medborgarna. Detta gäller myndigheter på såväl regional- som på riksnivå. Engagera medborgarna genom personliga textmeddelanden för att öka din popularitet. Du kan även skicka ut vykort med vår online vykort print och posttjänst.

SMS Political Campaign

Favoritmallar för SMS inom regering och politik

Driv produktiviteten och öka populariteten med meddelanden som faktiskt läses (och besvaras.)

SMS för politiska kampanjer

Hej {förnamn}, vi behöver din hjälp! Kom ner till {samlingen} den {dag} klockan {tid} och stöd din {kandidat}!

{kampanj hashtag}

Textmeddelanden för att be om politiska donationer

Hej {förnamn}, hjälp oss driva förändring i {orsak}. Donera på {länk} och bli en del av förändringen du vill se.

{kampanj hashtag}

Textmeddelanden för att mobilisera volontärer

Vi kan inte göra detta utan din hjälp. Vi behöver ytterligare {summa} av volontärer för {uppgift} på {dag}. Stöd din kandidat och hjälp oss åstadkomma riktig förändring. Svara JA för att bekräfta eller MER INFO för ytterligare info.

Textmeddelande för compliance utbildning

Hej {förnamn}, din {arbetsroll} complianceträning går ut den {datum}. Gå till {länk} för att fylla i den senaste modulen och säkra att du är godkänd. {avdelning}.

Varningssystem för myndigheter

Hej {förnamn}. Detta är en automatisk notis om ett avbrott i {systemnamn}. Den här incidenten har loggats under {incidentkod} och bör vara löst inom {uppskattat tid}.

SMS för rekrytering inom myndigheter

Hej {förnamn}, tack för intervjun idag {intervjuare}. Vänligen kontrollera din mejl eftersom vi har skickat jobberbjudandet där. Vi ser fram emot att du börjar hos oss. {Avdelning}

SMS för myndigheter och politik finns för att förbättra kommunikationen inom din myndighet eller ditt parti; de strömlinjeformar policyprocesser, minskar tid och kostnad för administration och ökar befolkningens generella nöjdhet vilket slutligen leder till att förbättra ditt rykte och gör dig mer effektiv i din roll.

Regerings- och myndighetskommunikation gjort enkelt

Investera i SMS-påminnelse mjukvara och SMS lösningar för myndigheter som kan användas på alla nivåer - leverera den tjänst som dina väljare förväntar sig och förtjänar.

Genom att registrera dig för ClickSends SMS plattform får du även tillgång till hela vårt utbud av kommunikationsverktyg.

Använd MMS för att få igång anhängare för din politiska kampanj

MMS Gateway

Använd online fax för att skicka fax automatiskt

Fax Gateway

Använd vår e-post gateway för att skicka policyinformation i långt format

E-post Gateway

Skicka myndighetsbrev, politisk post och vykort online genom vår printtjänst

Online Inlägg

Försöker du samla följare eller promota ett stort event? Varför inte prova att skicka MMS meddelanden och låt bilderna tala för sig själv?

Avdelningar som fortfarande använder fax? Förenkla dina processer med vår Virtuell faxtjänst

Skickar du längre varningsnotiser? Lär dig mer om vår transaktions e-post plattform.

Printar och postar du fortfarande dina dokument, fakturor, räkningar och brev? Strömlinjeforma det till bästa pris Cloud print service. Vi kan printa, vika, lägga i kuvert och posta dina brev för bara lite mer än vad ett frimärke kostar.

Låt oss börja med SMS för regeringar

Få reda på mer om möjligheterna att spara tid och pengar med ClickSend. Registrera dig för en gratis provperiod och testa själv, eller ta kontakt med oss. Vi vill gärna prata med dig!

Sekretess & juridiskt© 2024 ClickSend