Online Fax Service

Magpadala ng fax message online anumang oras gamit ang aming online fax service.

Get Sending For Free
2019 Best Value SMS Gateway on SMS Comparison

Communicate With Your Customers Through The ClickSend Online Fax Service

No fax machine? No worries. Send and receive fax at the click of a button with our online fax solution. This means you can skip the printing, scanning and faxing saving you time and money replacing expensive machine parts.

In cases where important or sensitive records need to be sent, send fax online with confidence. Our ClickSend online fax software allows you to reliably communicate with staff members or customers through fax using our online gateway.

What is an Online Fax Gateway?

An online fax gateway is a web based platform which allows you to send documents to any fax machine and receive replies online. Fax gateways are especially useful for sending and receiving documents by facsimile without owning a fax machine.

Fax communication is still an important method of sending documents for many industries including health, legal, government and finance/banking. By utilising our online fax service, you can easily and reliably send facsimiles to staff and customers no matter where you are.

Why Use Our Online Fax Software?

Our team at ClickSend are proud to deliver an online fax service that lets you send a fax from your computer. Our online fax software has been developed to make sending bulk fax messages as easy as possible. If you are looking for a reliable online fax service, we have the solutions you need!

With free 24/7 support and a price beat guarantee, we have the experience and expertise to send fax messages online to your customers or staff. Thanks to our online fax service, sending fax messages over the internet has never been easier.

Walang kontrata o bayad

Ang iyong unang 25 na messages ay libre at hindi mo kailangan maglagay ng iyong card details(credit/debit card) para magamit ang iyong libreng credits. Ang presyo ay hindi tataas kahit gaano kalaki ang iyong database - magpadala ng SMS kung paano mo gusto at bayaran kung ano lang ang iyong nagamit.

Not Another Software Subscription!

Ang ClickSend ay pay-as-you-use, hindi ka magbabayad kapag hindi ka gumagamit. Kaya wag kang mag-alala na baka makalimutan mo ang monthly subscription at patuloy na magbayad.

100% Uptime SLA Guarantee

We’re so confident in our reliability, we offer a 100% uptime SLA guarantee so you can be sure your message reaches when you need it to.

Don't Stress About Message Deliverability

Not only is our service always up and running, but we use direct routes. So rest assured when you click send your messages are being delivered on time, every time via the quickest route.

Free 24/7 Support

Talk to us through live chat, phone, contact form or email. There’s always a human on the other end, ready to help.

Relax, Help Is Always At Hand

Ang aming pandaigdigang pag-abot ng tulong sa pamamagitang ng chat ay bente kwatro oras araw araw. Ito ay nangunguna sa industriya at ipinagmamalaki naming gumamit ng mga tunay na tao. Naiintindihan namin ang mga negosyo ay maaaring mangailangan ng mabilis, mahusay na suporta sa anumang oras ng araw o gabi.

Sending fax online could not be more simple

Magpadala ng online faxes gamit ang Clicksend sa tatlong madaling hakbang

Piliin ang Iyong Mga Recipients

Hanapin ang mga tatanggap ng mensahe mula sa iyong contact list, ilagay ang mga ito ng mano-mano o ilagay sa isang listahan.

Mag-upload ng iyong dokyumento

Upload your PDF, Doc, Docx or RTF file to our dashboard, or use our editor to compose your fax.

at pindutin ang Send

Click send and your messages will be delivered in seconds via ClickSend's direct routes. All the replies that you receive will automatically return to the inbox that originally sent the fax.

Want to send faxes programmatically? Check out our fax API maaari mong pagpilian upang makapagpadala ng mas pinabilis na fax

Send Fax Messages Online With ClickSend Today!

Our team at ClickSend are here to help you find a simple and effective solution for communicating with your customers. Send fax messages online through our web fax service and achieve real results.

With an accessible and friendly support network worldwide, we have the experience, expertise and infrastructure to achieve real communication results for your business. Contact our team at ClickSend today to learn more about our online fax gateway!

Privacy & Legal© 2020 ClickSend