Business SMS Gateway

Send Marketing SMS Online Via A Web Based SMS Portal or Transactional SMS Through an SMS Gateway API.

Get Sending For Free

Track, Receive, & Send SMS Online Messages Worldwide

Business messaging made easy. Send thousands of text messages anywhere in the world with the ClickSend Web to SMS service. No SMS software downloads required; sign up and be sending from dashboard or API within minutes.

I-access lahat ng mga features sa Clicksend Business SMS Gateway and API.

What is an SMS Gateway?

An SMS Gateway allows a computer to send and receive SMS messages to and from a mobile device. Via a telecommunications network. An SMS Gateway, at its simplest, is a website that allows you to send text messages to contact lists via a telecommunications provider. The SMS Gateway can then receive any replies. There are two main ways computers interact with SMS Gateways. Through an Online SMS Gateway via a website/dashboard or via an SMS Gateway API.

Marketing SMS

Ang paggamit ng SMS para sa inyong negosyo upang magbenta o magpahayag ng promosyon ay kinakailangang may pahintulot (Opt in) ng inyong kostumer. Ang mga halimbawa ng SMS Marketing ay isang restawran na nagtataguyod ng 50% sa mga pangunahing pagkain sa isang araw na iyon. Inaanyayahan ka ng isang fashion store sa isang VIP night, isang gym na nagpapaalala sa iyo na mayroon bagong klase na magaganap. Karamihan sa SMS Marketing ay ginagawa sa pamamagitan ng dashboard sa anyo ng bulk SMS. Ang lahat ng mga mensahe Marketing ay dapat magkaroon ng isang function na (Opt-out) sa dulo ng mensahe. Karaniwan sa anyo ng 'Magreply o sumagot ng STOP'.

Transactional SMS

Ang transactional SMS ay sa pangkalahatang text messages na hindi marketing o promosyonal. Ang mga ito ay mga mensahe o mensahe na pang-impormasyon. Tungkol sa produkto o serbisyo kung saan ang isang kostumer ay nakipag-ugnayan na. Halimbawa ng Transacational SMS ay dentist surgery na ire-remind ka sa isang appointment. Auto center na ire-remind ka na ang iyong sasakyan ay nararapat ng paglingkuran. Ang mga Transactional na SMS ay maaaring maging pare-pareho sa kanilang nilalaman. Kaya ang mga negosyo ay karaniwang gumamit ng isang SMS Gateway API upang awtomatiko ang proseso. Ang mga Transactional SMS ay hindi kinakailangan na magkaroon ng isang opt-out message.

Get Sending for Free

Bakit gagamit ng Clicksend SMS Gateway?

Your messages get delivered

Whether it’s a maramihang bilang ng marketing SMS campaign or transactional SMS at scale via our SMS Gateway API Kailangan mo maging confident na naihatid ang iyong mensahe. Nagbibigay ang Clicksend ng tiwalang iyon sa pamamagitan ng aming direktang ruta at 100% garantiyang Uptime SLA.

Napakadaling ipadala ang iyong mga SMS

Ang Online SMS Gateway ang dashboard ay simple at madaling gamitin. Kahit nag-iisa kang negosyante o isang CMO, magkakaroon ka ng mga kampanya na maipapadala lamang sa loob ng ilang minuto. At ang SMS Gateway API is loved by developers around the world for its documentation, client libraries and ease of use.

SMS Keywords

Automate your SMS communications without losing personalization. Use our autoresponder service to build an interactive experience, picking up on SMS keywords and responding automatically.

Sukat ng Tagumpay

Gamitin ang mga tools upang masubaybayan kung paano pahalagahan ng Clicksend ang iyong negosyo. Subaybayan ang paghahatid ng bilang ng mga tugon sa pamamagitan ng aming simple, makabago at mapanuring pag-uulat.

Custom Integration

ClickSend can be integrated into pretty much any business system. Build powerful apps using the fastest and most reliable cloud communications APIs. We can’t wait to see what you build!

Standard Features Included

 • Reliable – 100% uptime SLA guarantee

 • Amazing free 24/7 support

 • Lightning fast message delivery,

 • High performance – 4800 messages per minute

 • Guaranteed delivery with Tier 1 networks

 • Send SMS online to all countries globally

 • Customize sender ID

 • Real-time message status monitoring

 • Secure 256-bit SSL

 • Long 1224 character limit

 • Access to our SMS portal

 • Upload from CSV or Excel file for bulk SMS campaigns

 • We automatically handle opt-outs for marketing campaigns

 • Free fixed number

 • Free replies

 • No setup fees

 • No hidden charges

 • Access to our online SMS software

 • Free low credit warning

 • Optional auto-topup

 • Free delivery reports

 • Free customization

 • No setup required. Be up and running in minutes.

 • Flexible prepaid and postpaid payment options available

Questions?

Free accounts and free advice. We can’t wait to see what you create.

Privacy & Legal© 2020 ClickSend