Products

Ang ClickSend Platform

Paglinangin ng mga komunikasyon gamit ang software

SMS Gateway

Send and receive text messages worldwide.

Higit na impormasyon

MMS Gateway

Magpadala at tumanggap ng mga MMS messages sa buong mundo.

Higit na impormasyon

Rich Messaging

Magpadala ng mga mensahe na sagana ang nilalaman sa mga channel tulad ng RCS, WhatsApp, Facebook Messenger at Viber.

Higit na impormasyon

Voice Gateway

Send text-to-speech voice calls globally.

Higit na impormasyon

Email Gateway

Send beautiful email marketing campaigns or transactional…

Higit na impormasyon

Fax Gateway

Magpadala at tumanggap ng mga fax sa buong mundo nang walang gamit na fax machine.

Higit na impormasyon

Online Post

Print, fold, and mail documents easier and more securely than ever…

Higit na impormasyon

Pricing

View Pricing

Nakikipagtrabaho kami sa ibang kumpanya ng maayos

Ang Clicksend ay pwedeng i-integrate sa isang libong pinakapopular na business apps sa buong mundo

;

Mga Katanungan

See how startups and Fortune 500 companies have succeeded

Pagkapribado at Ligal © 2020 ClickSend