Online SMS Gateway

Gain access to your online SMS service at any time through our online SMS gateway.

Get Sending For Free
2019 Best Value SMS Gateway on SMS Comparison

Communicate Instantly With Your Customers Through Our Online SMS Service

Ang aming online SMS software ay nagbibigay-daan sa iyo upang makipag-usap sa mga miyembro ng kawani o mga kostumer gamit ang aming online na SMS gateway. Ang SMS ay napakahusay na pangkomunikasyon at walang putol at kontakin ang iyong mga target sa paraan na hindi mo makakaligtaan.

Ang ClickSend SMS gateway service ay ginagarantiya ang pagpapadala, o simpleng hindi ka lang nagbabayad para sa iyong mensahe. Sa pamamagitan ng pag-access sa aming online SMS software, naka-access ka sa isang channel ng komunikasyon na may napakakaunting pag-aaksaya, na nagsisilbing isang mahusay na pamamaraan upang maihatid ang mga mahahalagang mensahe nang direkta sa iyong mga target.

Ano ang Online SMS Gateway?

An online SMS gateway is a web based platform that businesses use to send text messages to customers. Accessed via a dashboard, you load up contact lists and send, receive and track SMS campaigns. Especially useful for sending mass text message blasts and SMS marketing campaigns.

ClickSend's online SMS gateway allows you to send and receive SMS communications from any web enabled device. Send business text messages online to individuals or a large number of contacts.

Magpadala at tumanggap ng SMS communication mula sa anumang device na pinagana ng web gamit ang ClickSend's online SMS Gateway.

Why Choose ClickSend's Online SMS Software?

Walang kontrata o bayad

Ang iyong unang 25 na messages ay libre at hindi mo kailangan maglagay ng iyong card details(credit/debit card) para magamit ang iyong libreng credits. Ang presyo ay hindi tataas kahit gaano kalaki ang iyong database - magpadala ng SMS kung paano mo gusto at bayaran kung ano lang ang iyong nagamit.

Not Another Software Subscription!

Ang ClickSend ay pay-as-you-use, hindi ka magbabayad kapag hindi ka gumagamit. Kaya wag kang mag-alala na baka makalimutan mo ang monthly subscription at patuloy na magbayad.

100% Uptime SLA Guarantee

We’re so confident in our reliability, we offer a 100% uptime SLA guarantee so you can be sure your message reaches when you need it to.

Don't Stress About Message Deliverability

Not only is our service always up and running, but we use direct routes. So rest assured when you click send your messages are being delivered on time, every time via the quickest route.

Free 24/7 Support

Talk to us through live chat, phone, contact form or email. There’s always a human on the other end, ready to help.

Relax, Help Is Always At Hand

Ang aming pandaigdigang pag-abot ng tulong sa pamamagitang ng chat ay bente kwatro oras araw araw. Ito ay nangunguna sa industriya at ipinagmamalaki naming gumamit ng mga tunay na tao. Naiintindihan namin ang mga negosyo ay maaaring mangailangan ng mabilis, mahusay na suporta sa anumang oras ng araw o gabi.

It's Super Simple To Send Text Messages Online With The ClickSend Online SMS Gateway

Go the SMS tab on the dashboard

You can choose to send a quick SMS or SMS campaign. Type in recipient numbers or load a contact list. Select which number you want the message to come from.

Ilagay ang iyong mensahe

Magdagdag ng anumang mga placeholder na kinakailangan hal. (Pangalan) (Apelyido), pagkatapos ay i-type lamang ang iyong mensahe. Magdagdag ng isang maikling URL o kahit isang emoji kung iyong nais.

At pindutin ang send

And your messages will be delivered in seconds via ClickSend's direct routes. Allowing you to sit back and track via the History and Reporting analytics within the dashboard.

Access The Best Web SMS Service In
Philippines Today

It's important to find a simple and effective solution for communicating with your customers. Send SMS messages online through our ClickSend web SMS service and achieve real results using our software. With an accessible and friendly support network in Philippines and worldwide, we have the experience, expertise and infrastructure to achieve real communication results for your business!

Contact our team at ClickSend today to learn more about our online SMS gateway and software.

Privacy & Legal© 2020 ClickSend