Solusyon pang Banko at Pinansyal

Ang online banking ay lumago sa loob ng huling dekada, and a by-product of online banking is mobile banking. Lahat ng klase ng mga financial institution, kabilang ang mga banko, building societies, credit unions, credit card companies, remittance companies, brokerage firms, at money transfer enterprises na maaaring malaki ang pakinabang mula sa mobile banking, tulad ng kanilang mga kliyente.

There are various SMS banking solutions that are specifically customized for use by the finance and banking industry. The advantages of using SMS for banking purposes include enhanced communication with regards to speed, cost effectiveness, reliability, and unobtrusive messaging. Open and response rates for mobile messaging are far superior to that for email, which in turn is preferred over traditional mail and voice-to-voice calling.

Ang isang gateway ng SMS ay maaaring epektibong magamit sa loob ng pamilihan ng pananalapi para sa kapakinabangan ng kapwa mga mamimili at tagapagkaloob ng serbisyo. Kasama dito ang paggamit ng SMS para sa cross-sale at para sa pag-iwas sa pandaraya.

Consumers who opt in for SMS messaging are receptive to the medium, it is their preferred method of communication with banking institutions, and over time this will translate to greater use of the services provided. Customers who can self-manage their communications with their financial institution are satisfied customers.

Ang mga solusyong SMS sa pagbabanko ay maaaring magamit sa mga sumusunod na paraan:

  • Abisuhan agad ang mga mamimili ng mga transaksyon sa account
  • Gumamit ng isang beses na password upang mabawasan ang pandaraya at pagnanakaw
  • Generate real-time fraud alerts
  • Send payment reminders
  • Effect debt collection
  • Reduce defaulting on loan payments
  • Allow customers to monitor their account activity
  • Bawasan ang mga gastos sa mga operasyon
  • Increase customer satisfaction and retention

Customers prefer reliable information regarding their financial transactions. Invest in an SMS gateway for your financial institution to amplify the satisfaction of your clients and hence to maximise your profitability.

Mga Katanungan

Libreng mga account at libreng payo. Hindi na kami makapaghintay na makapagsimula ka.

Pagkapribado at Ligal © 2020 ClickSend