SMS para sa mga Paaralan at Edukasyon

Text Messaging para sa mga Paaralan at Edukasyon

Makipag-ugnayan nang epektibo sa kapwa mga mag-aaral at guro sa medium na may pinakamalakas na rate ng pagbukas at pakikipag-ugnayan.

Magpadala ng libre

2021 Pinakamahusay na Halaga ng SMS Gateway sa SMS Comparison 5 Stars Icon

Mga Text Message na Komunikasyon para sa mga Paaralan at Institusyong Pang-edukasyon

Nagpapatakbo man kayo ng paaralang primarya, paaralang sekundarya, institusyong tersiyaryo, sentro ng pag-aaral o pasilidad ng pagsasanay o edukasyon, alam ninyong maaaring maging mahirap na panatilihing naaabisuhan ang lahat ng partido. Kung minsan, nagbabago ang mga plano at kailangang maabisuhan ang mga tao. I-automate ang ilan o lahat ng inyong karaniwang komunikasyon sa pamamagitan ng SMS text messaging at ilaan na lang ang inyong pang-administratibong oras para gawin ang nakakatuwang bagay - ang pagtuturo!

Guro sa harap ng isang whiteboard na may diagram ng mobile phone

Ang pangangasiwa ng paaralan ay puwedeng pag-ibayuhin at pahusayin nang labis sa pamamagitan ng mga pinaigting na komunikasyon at integration ng software. Halos lahat ay may mobile phone, at maging ang mga pinaka-basic na mobile phone ay may kapasidad na kapwa magpadala at tumanggap ng mga SMS text message.

Ang paggamit ng SMS para sa pangangasiwa sa edukasyon ay ang pinakanaaangkop at pinakamaginhawang paraan para makipag-ugnayan sa komunidad ng paaralan at ng iba pang instutusyong pang-edukasyon: mga magulang, guro, mag-aaral, at iba pang kawani.

SMS para sa mga Guro, Paaralan at Komunidad

Anuman ang uri ng institusyong pang-edukasyon, puwede kayong gumamit ng SMS text messaging para panatilihing naaabisuhan ang lahat ng partido tungkol sa mga pangyayari o huling minutong pagbabago. Puwedeng ilapat ang pang-edukasyong text messaging sa mga preschool, paaralang primarya at sekundarya, unibersidad, TAFE college, sentro ng pag-aaral, pangkomunidad na kolehiyo, at iba pang pasilidad sa pagsasanay at edukasyon.

Text Messaging para sa mga Paaralan

Mga alerto sa laging pagliban: maagap na alertuhan ang mga magulang o tagapangalaga sa pagliban ng isang bata. Ang magulang ay puwedeng sumagot sa pamamagitan ng text para ipaliwanag ang pagliban, o aalertuhan siya sa pagbubulakbol ng kanilang anak. Puwedeng i-link ang mga alertong ito pabalik sa inyong attendance tracking software sa pamamagitan ng integration.

 • Subaybayan ang kapakanan ng mag-aaral

 • Iparating ang mga plano sa maulang panahon sa mga magulang sa mga araw ng excursion o carnival

 • Paalalahanan ang mga magulang tungkol sa mga libreng araw ng mga mag-aaral, mga Book Week dress up, mga araw na hindi mag-uuniporme, atbp.

 • Magbigay ng mga pag - update ng ekskursiyon

 • Mga paalala para sa mga tampok ng palakasan at mga kaganapan

 • Magayos ng pagboboluntaryo ng mga magulang

 • Magpadala ng impormasyon sa pagpapatala

 • Magpadala ng mga paalala sa pagbabayad

 • Magbigay ng mga update sa pagganap at progreso ng mag-aaral

 • Abisuhan ang mga kaganapan ng guro at magulang

Halimbawang SMS ng Paaralang Primarya - Sports Carnival

Bonus: gumagamit ba ang paaralan ninyo ng tool sa pag-iiskedyul ng panayam ng magulang at guro? Kung nag-iiskedyul kayo sa pamamagitan ng SimplyBook.me, ScheduleOnce o katulad na software, puwede kayong gumawa ng mga no-code integration sa ClickSend para i-automate ang inyong SMS ng kumpirmasyon kapag na-book ang mga panayam. Pahusayin pa ang mga automation at bawasan ang panganib ng mga di-pagsipot sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga paalalang SMS sa mismong araw, kasama ng oras ng panayam at kung paano mahanap ang tamang kuwarto o link ng video conference.

Halimbawang SMS ng Unibersidad - Pagbabago ng Kuwarto

Text Messaging para sa mga Institusyong Tersiyaryo

Kung nagtatrabaho kayo para sa isang unibersiad, TAFE, pangkomunidad na kolehiyo o trade school, gumawa ng two-way na channel ng komunikasyon sa inyong mga mag-aaral gamit ang SMS na pagmemensahe para sa mga institusyong tersiyaryo. Gumamit ng text messaging para panatilihing naaabisuhan ang mga mag-aaral tungkol sa:

 • Hikayatin ang masasayang customer na mag-iwan ng mga review sa social media o online

 • Magpadala ng SMS sa mga tauhan upang idirekta ang mga ito sa mga trabaho

 • Abisuhan ang mga customer sa nakabinbing pagdating ng serbisyo o paghahatid

 • Magpadala ng mga paalala sa pagbabayad

 • Mag-abiso sa pagkansela ng order para sa hindi pagbabayad

 • Magpasalamat sa mga kustomer sa kanilang pagtangkilik

 • Himukin ang feedback ng customer

Sa pamamagitan ng paggamit ng text messaging, alam ninyong makakarating ang mensahe sa takdang oras bawat pagkakataon.

Bakit Dapat Gumamit ng SMS para Makipag-usap sa Inyong Institusyong Pang-edukasyon

Sa walang kaparis na kaginhawahan, naaabot, at rate ng pagbukas ng SMS, alam ninyong makakaasa kayo sa mga text para maiparating ang inyong mensahe. Magpadala ng bultuhang SMS at makipag-ugnayan sa malalaking grupo nang agad-agad, na nagreresulta sa:

 • Higit pang pakikipag-ugnayan sa mga magulang

 • Pinahusay na punctuality/pagpasok ng mag-aaral

 • Pagbabawas sa oras na inuubos sa admin

SMS In Education

Gamit ang SMS na solusyon sa edukasyon, napapadali ang pagmemensahe nang kapwa one way at two way; hanggang sampung libong indibidwal ang puwedeng maabot sa loob ng ilang segundo, at ang solusyon ay nakabatay sa web, na nagpapadali sa paggamit nito nang hindi kailangang mag-install ng anumang software. Madali itong gamitin at napakaginhawa para sa lahat ng partido. Pahusayin pa lalo ang komunikasyon ng inyong pasilidad na pang-edukasyon gamit ang isang SMS na serbisyo sa pagmemensahe at attendance tracking software.

Mga Kapaki-pakinabang na Template ng Text Message para sa Edukasyon at Paaralan

Pasimplehin ang pagmemensahe ng inyong institusyong pang-edukasyon gamit ang mga sumusunod na template.

Mga Update sa Text Message para sa Laging Pagliban

Hi {pangalan ng magulang}, isang mabilis na notipikasyon na lumiban sa eskwela si {anak} ngayong umaga. Kung alam mo ito, mag-reply ng OO. Para sa higit pang impormasyon tungkol sa mga attendance level, pumunta sa {link}. {Paaralan}

SMS para sa Pag-iiskedyul ng mga Panayam ng Magulang-Guro

Hi {magulang}, magdaraos ng mga panayam ng magulang-guro sa {petsa}. Kung gusto ninyong mag-book ng oras sa akin, pakitingnan ang kalendaryo ko rito {link} at piliin ang mas gusto ninyong oras. Mag-book nang mabilis, dahil napakapopular ng ilang slot ng oras. Bumabati, {guro}

Mga SMS na Paalala ng Semestre ng Paaralan/Unibersidad

Hi {pangalan}, isang mabilis na paalala lang na magtatapos ang semestreng ito sa {petsa}. Magsisimula ang susunod na semestre sa {petsa}. Umaasa kaming nasisiyahan ka sa iyong bakasyon at inaabangan naming makita kang fresh para sa bagong semestre. {Institusyon}.

Mga Text Message na Paalala ng Tuition Fee

Hi {pangalan}, umaasa kaming nasisiyahan ka naman sa iyong pag-aaral ngayong taon. Isang magiliw na paalala lang na ang mga tuition fee ng semestre ay dapat bayaran sa {petsa}. Kung kailangan mo ng tulong sa pagbabayad, mag-reply ng TULONG at may makikipag-ugnayan sa iyo. {Institusyon}.

Mga Notipikasyong Text Message para sa mga Event ng Paaralan

Hi {pangalan ng magulang}, sa {petsa}, magdaraos kami ng {event} ng paaralan. Ang gastos ng event na ito ay {halaga}. Kung ibinibigay ninyo ang inyong pahintulot na dumalo ang inyong anak, mag-reply ng OO. Bumabati, {guro}

SMS Contact para sa Alumni o mga Dating Mag-aaral

Hi {pangalan}, magdaraos kami ng reunion para sa mga mag-aaral na nagtapos noong {taon ng pagtatapos} sa {petsa}. Gugustuhin naming makita ka roon! Mag-reply para kumpirmahin ang iyong puwesto. {Institusyon}.

Umiiral ang SMS para sa edukasyon para pahusayin ang inyong mga proseso, na nagbabawas sa oras at gastos ng pangangasiwa. Sa pamamagitan ng pag-automate ng inyong mga paulit-ulit na proseso ng komunikasyon, puwede ninyong ituon ang inyong enerhiya sa pagiging isang tagapagturo.

Tara Magsimula Tayo sa Text Messaging ng Edukasyon

Alamin ang iba pa tungkol sa kung paano makakatulong ang ClickSend na i-automate ang inyong mga SMS na komunikasyon sa edukasyon - mag-sign up para sa inyong libreng trial o makipag-ugnayan sa amin ngayong araw.

Pagkapribado at Ligal © 2021 ClickSend