SMS para sa Gobyerno at Pulitika

Text Messaging para sa Gobyerno at Pulitika

Pag-ibayuhin ang mga proseso ng pamahalaan sa pamamagitan ng SMS automation at tiyaking naaabot ng inyong mensahe ang inyong audience sa takdang oras, sa tuwina.

Magpadala ng libre

2021 Pinakamahusay na Halaga ng SMS Gateway sa SMS Comparison 5 Stars Icon

Pasimplehin ang mga Proseso gamit ang Text Messaging para sa Gobyerno

Nakakakuha ang mga kagawaran ng pamahalaan ng hindi magandang reputasyon pagdating sa mga hindi pagiging episyente. Umaasa ang mga tao sa mga gobyerno para tumakbo nang episyente at para gastusin ang mga perang nagmula sa buwis sa mga paraan na pinakapinakikinabangan ng kanilang mga nasasakupan. Makatipid ng oras at pera sa pamamagitan ng pagpapaibayo sa mga komunikasyon ng inyong gobyerno gamit ang ClickSend.

Lalaking nagsusulat ng polisiya ng pamahalaan sa isang mobile handset

Ang isang kapaligiran ng gobyerno ay nagpapakita ng sarili nitong mga pang-administratibong hamon, kabilang ang mas malaking demand para sa mga pinaigting na serbisyo na may ekspektasyon ng mataas na lebel ng kahusayan at seguridad. Ang digital na teknolohiya ay nag-transform sa paraan natin ng pamumuhay at pagsasagawaw ng negosyo; ang pakikipag-ugnayan sa pagitan ng pamahalaan at mga mamamayan ay puwede na ngayong maging agaran at personalisado, dahil sa mga solusyon ng text messaging.

Text Messaging ng Gobyerno para Pag-ibayuhin ang mga Komunikasyon

Ang mga ahensya ng gobyerno sa lahat ng kagawaran, mula sa katarungan hanggang sa edukasyon, kalusugan hanggang sa pagpaplano, ay puwedeng gumamit ng mga SMS na solusyon sa gobyerno sa mga sumusunod na paraan:

  • I-coordinate ang mga kawani sa lahat ng kagawaran: edukasyon, kalusugan at pangangalaga sa nakatatanda, tanggapan ng buwis, mga serbisyong pang-emergency, pambansang seguridad at depensa, kapakanan ng beterano, bangko ng reserba, mga korte ng pederal na batas, mga lupong panturismo, ugnayang panlabas, industriya, komunikasyon, atbp.

  • I-automate ang mahahalagang notipikasyon - maipadala ang mga kritikal na update sa mga karampatang tauhan kapag pumalpak ang mga bagay-bagay at tiyaking nakukumpuni ang mga isyu nang mabilis hangga't maaari.

Halimbawang SMS - buod ng pinag-usapan sa pulong ng board
Halimbawang SMS - pulong ng HR ng pamahalaan
  • Magpadala ng mga paalala ng appointment sa mga tauhan at supplier sa pamamagitan ng text message, na tinitiyak na nasaan man ang recipient, natanggap nila ang mensahe.

  • Iwasan ang pangangailangan ng mga panlabas na ahensya sa pagtatalaga ng tauhan at panatilihing in house ang human resourcing - punan ang mga gap sa shift, ilathala ang mga roster ng empleyado, alertuhan ang mga tauhan sa bagong pagsasanay at magpadala ng mga komunikasyong may kinalaman sa recruitment gamit ang mga automated text message o ad hoc SMS blast.

  • Magpadala ng mga alerto sa mga manggagawa sa serbisyong pang-emergency - panatilihing ligtas ang inyong mga bumbero, pulis, paramedics o manggagawa sa paghahanap at pagsagip kapag nagbago ang mga kalagayan.

  • Mas pabilisin at mas pag-ibayuhin ang pag-uulat ng insidente gamit ang text messaging; magdagdag ng mga automation tulad ng mga autoresponder at mga integration sa mga form para makapagpadala kayo ng mga karagdagang tagubilin nang awtomatiko at patuloy na mag-populate ang mga listahan.

Pahusayin ang produktibidad ng mga kawani at bawasan ang mga pang-administratibong gastos gamit ang text messaging sa lahat ng inyong komunikasyong pampamahalaan.

Text Messaging para sa mga Kampanyang Pampulitika

Para sa mga kandidatong nagsisikap na maihalal sa gobyerno, gumamit ng text messaging para tipunin ang inyong mga tagasuporta. Ang mga matagumpay na ahensya ng gobyerno ay iyong nakikipag-ugnayan sa mga mamamayan para sa kaginhawahan at kasiyahan ng mga mamamayang iyon. Nauugnay ito sa mga ahensya ng gobyerno sa antas na Lokal, Estado, at Pederal. Isangkot ang inyong komunidad gamit ang mga personalized na pampulitikang text message at makitang tumaas ang inyong approval rate. O magpadala pa nga ng postcard gamit ang aming online postcard print at mail service.

SMS Political Campaign

Mga Paboritong Template ng SMS para sa Gobyerno at Pulitika

Humimok ng produktibidad at pataasin ang popularidad gamit ang pagmemensahe na talagang binabasa (at nirereplyan).

SMS para sa mga Rally ng Kampanyang Pampulitika

Hi {pangalan}, kailangan namin ang tulong mo! Pumunta sa {kampanya} rally sa {araw} nang {oras} at suportahan si {kandidato}!

{Hashtag ng campaign}

Text Message na Kahilingan ng Donasyong Pampulitika

Hi {pangalan}, suportahan kami sa pagbubunsod ng pagbabago sa {layunin}. Mag-donate sa {link} at maging bahagi ng pagbabagong gusto mong makita.

{Hashtag ng campaign}

Text Message para Pakilusin ang mga Volunteer

Hindi namin ito magagawa nang wala ang inyong tulong. Kailangan pa namin ng {dami} (na) volunteer para sa {gawain} sa {araw}. Suportahan ang inyong kandidato at tulungan kaming makagawa ng tunay na pagbabago. Mag-reply ng OO para kumpirmahin o HIGIT PA para sa mga detalye.

Text Message para sa Compliance Training

Hi {pangalan}, ang iyong {skill} compliance training ay pa-expire na sa {petsa}. Pumunta sa {link} para kumpletuhin ang pinakahuling module para matiyak na mananatili kang compliant. {Departamento}.

Alerto sa Sistema ng Kagawaran ng Pamahalaan

Hi {pangalan}. Ito ay isang awtomatikong alerto ng pagpalya ng {pangalan ng system}. Nai-log ang insidenteng ito sa ilalim ng {code ng insidente} at malamang na maresolba ito sa loob ng {ETA}.

SMS para sa Hiring ng Kagawaran ng Pamahalaan

Uy {pangalan}, salamat sa pagpapa-inteview ngayong araw kay {tagapag-interview}. Pakitingnan ang email mo dahil ipinadala namin doon ang iyong alok na trabaho. Inaabangan naming makatrabaho ka. {Departamento}

Ang SMS para sa mga departamento ng gobyerno at pulitika ay nandito para paigtingin ang komunikasyon sa loob ng inyong departamento o partido; pinag-iibayo ang mga proseso ng polisiya, binabawasan ang oras at gastos ng pangangasiwa, at pinapalakas ang kasiyahan ng mga botante na sa huli'y magpapalago sa iyong reputasyon at gagawin kang mas epektibo sa iyong tungkulin.

Mga Komunikasyong Pampamahalaan at Pampulitika na Ginawang Madali

Mamuhunan sa SMS appointment reminder software at mga solusyong SMS pang-gobyerno para sa lahat ng mga kagawaran ng gobyerno sa bawat antas - at ihatid ang serbisyong iyon ng inaasahan at nararapat ng iyong mga nasasakupan.

Sa pamamagitan ng pag-sign up para sa ClickSend SMS platform, makakakuha rin kayo ng access sa full suite ng mga tool ng komunikasyon.

Gumamit ng MMS para tipunin ang mga tagasuporta para sa inyong kampanyang pampulitika

MMS Gateway

Gumamit ng online fax para awtomatikong magpadala ng mga fax

Fax Gateway

Gamitin ang aming email gateway para magpadala ng impormasyon ng policy sa mahabang anyo

Email Gateway

Magpadala ng mga pampamahalaan at pampulitikang sulat at postcard online gamit ang aming print service

Online Post

Sinusubukang tipunin ang mga tagasuporta o mag-promote ng malaking event? Bakit hindi subukang magpadala ng MMS message at hayaan ang larawan na siya mismong magpatunay?

Ginagamit pa rin ba ng mga departamento ang hamak na fax machine? Pasimplehin ang inyong mga proseso gamit ang aming virtual na serbisyo ng fax

Magpapadala ng mga alertong notipikasyon sa mas mahabang porma? Matuto pa tungkol sa aming transactional email platform.

Nagpi-print at nagme-mail pa rin ng mga dokumento, invoice, bill at sulat? Pag-ibayuhin ito gamit ang pinakasulit na cloud printing service. Puwede naming i-print, itupi, isobre at ipadala sa koreo ang inyong mga sulat sa halagang halos kapresyo lang ng selyo sa koreo.

Tara Magsimula Tayo sa SMS para sa mga Gobyerno

Alamin ang higit pa tungkol sa mga oportunidad para sa pagtitipid ng oras at pera gamit ang ClickSend. Mag-sign up para sa iyong libreng trial para mapatunayan mo mismo o makipag-ugnayan, gugustuhin naming makipag-chat!

Pagkapribado at Ligal © 2021 ClickSend