SMS para sa mga serbisyong medikal at pangangalagang pangkalusugan

Text Messaging para sa Pangangalagang Pangkalusugan

Gumamit ng text messaging para bawasan ang mga napalampas na appointment, pahusayin ang bisa ng panggagamot at panatilihing naaabisuhan ang mga tauhansa pamamagitan ng pangkalusugang text messaging.

Magpadala ng libre

2021 Pinakamahusay na Halaga ng SMS Gateway sa SMS Comparison 5 Stars Icon

Makatipid ng Pera gamit ang mga SMS na Komunikasyon para sa Pangangalagang Pangkalusugan

Katumbas ng pera ang oras sa halos lahat ng industriya; lalong-lalo na sa larangan ng pangangalagang pangkalusugan. Ipinapakita ng mga di-pagsipot ang isang napakalaking gastusing pinasyal sa sistema - na ginagastusan ng mga gobyerno nang milyon-milyong dolyar. Sa katunayan, tinatantya na ang mga napalampas na appointment ay nagkakahalaga ng $150 bilyon bawat taon sa Estados Unidos, kung saan hanggang 30% ng mga appointment ang napalampas. Sa UK, mahigit 5 milyong outpatient appointment ang napalampas sa halagang £160 bawat isa.

Mga doktor sa isang ospital

Ito ang dahilan kung bakit ang mga SMS na Solusyon sa Pangangalangang Pangkalusugan ay mga modernong pangangailangan para sa mga ospital, mga pasilidad sa pangangalaga sa may-edad, mga pampook na serbisyong pangkalusugan, mga outpatient na pasilidad, mga klinikang pangmedisina at pandentista, pribadong pagsasanay ng propesyon, at mga pantulong at alternatibong samahang pangkalusugan.

Mag-set Up ng SMS para sa Iyong Negosyo sa Pangangalagang Pangkalusugan

Nagtatrabaho man kayo sa isang ospital, general medical practice, dental practice, tanggapan ng espesyalista, locum, pathology lab, klinika, mga serbisyo sa sikolohiya o kalusugang pangkaisipan, allied health center, physiotherapist o chiropractor, makakakita kayo ng mga tunay na resulta sa pamamagitan ng text messaging.

Puwede ninyong i-automate ang inyong mga komunikasyon sa mga pasyente para mag-set up ng mga paalala ng gamot, paalala ng appointment o alerto sa mga pagbabago sa sitwasyon batay sa mga trigger na natatangi sa bawat pasyente. O magpadala ng mga ad hoc blast kapag nagbago ang mga kalagayan; napakakapaki-pakinabang ng text messaging para sa pagpapakalat ng impormasyon sa mga pagbabago sa regulasyon, availability ng gamot, pagtatalaga ng tauhan, mga pagsasanay sa propesyonal na pag-unlad at iba pa.

Pagpapababa sa mga Napalampas na Appointment sa Pangangalagang Pangkalusugan gamit ang mga SMS na Paalala

Halimbawang SMS - kumpirmasyon at paalala ng appointment sa pamamagitan ng text

Ayon sa istatistika, ang mga SMS na paalala ng appointment ay lubhang nakakabawas sa bilang ng mga napalampas na appointment sa larangan ng medisina. Sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga paalalang text message, maaaring lubhang mabawasan ang mga di-pagsipot o pagiging late sa appointment. Ang mga pag-aaral sa UK kung saan pinadalhan ang mga pasyente ng paalala tungkol sa kanilang appointment, na nagbabanggit na gumagastos ang mga nagbabayad ng buwis ng £160 sa tuwing hindi sila nakakapunta sa kanilang appointment, ay nagpamalas na ng kabawasan sa 25% ng mga napalampas na appointment. Naghahatid ito ng agarang benepisyo sa lahat ng interesadong partido; hindi lang sa tagapaglaan ng pangangalagang pangkalusugan at nagbabayad ng buwis, ngunit gayundin sa pasyente.

Gustong mabawasan ang di-pagsipot sa appointment sa inyong negosyo? I-integrate ang inyong tool sa pag-iiskedyul ng medikal na appointment sa ClickSend at magpadala ng mga paalalang text message nang 24 na oras bago ang bawat appointment. Sa mahahabang oras ng paghihintay para sa mga appointment sa espesyalista, maaari itong maging lalong kapaki-pakinabang dahil madaling makalimutan ng mga pasyente ang kanilang mga appointment sa hinaharap, lalo na kung na-book nila ito nang pasalita at wala silang nakasulat na rekord nito.

Epektibong Komunikasyon sa mga May Sakit at Nakatatandang Pasyente

Epektibong magagamit ang isang SMS na serbisyo sa pagmemensahe para magpadala sa mga pasyente ng mga klinikal na alerto at paalala; halimbawa, mga paalala ng gamot. Ipinakita ng mga klinikal na pag-aaral na “ang mobile phone text messaging ay humigit-kumulang na dinodoble ang tsansa ng pagsunod sa pag-inom ng gamot.” Gayundin, ang text messaging ay hindi mapanghimasok, nagdudulot lang ito ng kaunting kahihiyan sa mga pasyente at sa gayon ay nagpapahusay sa kanilang pagtanggap ng inyong mga panggagamot at sa kalaunan ay ang kanilang kalusugan. Bukod pa rito, puwede ninyong subaybayan ang pagkakatanggap ng mga mensahe, para matiyak na nakarating ang mensahe.

Napakaraming posibilidad para sa pag-automate ng text message upang makipag-usap sa iyong mga pasyente:

  • Mga paalala para uminom ng gamot

  • Mga pang-edukasyong pagmemensahe - hal. mga tip tungkol sa diyeta, ehersisyo, malusog na pamumuhay

  • Mga alertong pangkalusugan - hal. paglaganap ng tigdas sa lugar.

  • Pagsubaybay sa nakasalamuha (contact tracing) - paliitin ang epekto ng mga nakamamatay na virus sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan nang mabilis sa mga maaaring nakasalamuha ng mga nahawahan

  • Mga taunang paalala - hal. paghikayat sa mga pasyente na kunin ang kanilang bakuna kontra trangkaso, i-book ang kanilang pagpapalinis ng ngipin, taunang pangkalahatang checkup

  • Mga regular na paalala - tumitingin ba kayo ng mga pasyente nang buwan-buwan, kada 6-8 linggo o maraming beses sa isang taon? Magpadala ng mga paalala na mag-rebook para matiyak na makukuha ng inyong mga pasyente ang pinakamahusay na pangangalaga.

Halimbawang SMS - paalalang text message para uminom ng gamot

Mga Panloob na Komunikasyon sa Pangangalagang Pangkalusugan na Pinadali gamit ang SMS

Halimbawang SMS - pagtatalaga ng mga tauhan at pagro-roster sa pamamagitan ng text

Ang isang SMS na serbisyo sa pagmemensahe ay puwedeng gamitin para epektibong makipag-ugnayan sa buong tauhan ninyo: magpadala ng mga paalala ng shift, mabilis na punan ang mga absentee shift, magpadala ng mga alerto sa roster nang maaga sa mga tauhan ng ahensya tulad ng mga nars, at maabot ang isang buong employee base nang sabay-sabay. I-set up ang mga automation na ito ngayon at makatiyak na handa kayo para sa mga peak period, holiday at huling minutong emergency.

Ilang Paboritong Template ng SMS para sa Industriya ng Pangangalagang Pangkalusugan

Kapag nasa panganib ang buhay at pampublikong kalusugan, tiyaking makakarating ang inyong mga mensahe sa kanilang mga nilalayong recipient sa takdang oras, sa bawat pagkakataon.

SMS para sa Kumpirmasyon ng Appointment sa Doktor

Hi {pangalan}, salamat sa pagbu-book ng appointment kay {doktor} nang {oras} sa {araw}. Tandaan: kung nakakaranas ka ng pananakit ng dibdib o mga matinding sintomas, i-dial ang 000 ngayon.

SMS para sa Paalala ng Appointment sa Doktor

Hi {pangalan}, isang mabilis na paalala lang ng iyong appointment kay {doktor} nang {oras}. Kung sa anumang kadahilanan ay hindi ka makakaabot sa appointment mo, mag-reply ng KANSELAHIN para kanselahin ang iyong appointment o i-reschedule ang iyong appointment dito {link}.

Pang-edukasyong Text Messaging para sa mga Pasyente

Uy {first name}, alam mo bang maaaring maiwasan ang {disease or condition} sa pamamagitan ng {preventative measure}? Heto ang karagdagang impormasyon {link} sa mga paraan na mapoprotektahan mo ang iyong sarili mula sa {disease}. Bumabati, {healthcare provider}.

Text Message para sa Mga Ulat ng Medikal na Pagsusuri

Hi {pangalan}, puwede nang kolektahin ang mga resulta ng iyong {uri ng test} test. Mag-book ng appointment dito {link} para mabilis naming maipaliwanag sa iyo ang mga mga resulta mo. {Medical center}

Pag-reactivate: Paalala ng Taunang Checkup ng Pasyente

Hi {pangalan}. Maniniwala ka ba? Halos isang taon na magmula nang huling checkup mo sa amin. Panatilihin ang mabuting kalusugan sa pamamagitan ng mga regular na checkup - mag-book na sa {link}. {Tagapaglaan ng pangangalagang pangkalusugan}

Pag-iiskedyul ng mga Appointment sa Espesyalistang Doktor sa pamamagitan ng SMS

Hi {pangalan}, natanggap namin ang iyong referral mula kay {pangalan ng GP} para sa isang appointment kay {espesyalistang doktor}. Pumunta sa {link} para mag-book ng appointment. Bumabati, {tanggapan ng espesyalista}.

Lahat ng Komunikasyon sa Pangangalagang Pangkalusugan sa Iisang Lugar

Ano ang nagbubukod sa ClickSend mula sa iba? Hindi lang kami mayroong ganap na 24/7 na suporta sa customer at 100% uptime SLA guarantee, ngunit nag-aalok din kami ng full suite ng mga komunikasyon.

Gumamit ng online fax para awtomatikong magpadala ng mga fax na sumusunod sa HIPAA

Lubos pa ring umaasa ang industriya ng pangangalagang pangkalusugan sa mga serbisyo ng fax at mahalaga na naipapadala ang mga komunikasyon sa secure na paraan. Kalimutan ang pagkakaroon ng fax machine, magpadala ng fax nang mabilis at secure gamit ang aming cloud fax serice. Tandaang ipanapadala ang inyong mga fax nang mabilis at sa mga pinakamataas na pamantayan sa seguridad, kabilang ang pagsunod sa HIPAA.

Gumamit ng online post para ligtas na magpadala ng mga sensitibong rekord at impormasyon ng pangangalagang pangkalusugan

Gustong dagdagan ang inyong mga taunang paalala? Paano kung magpadala ng automated postcard kapag oras na para bumalik ang inyong mga pasyente para sa kanilang checkup? Kailangang magpadala ng mga sulat, resulta ng test, invoice o iba pang opisyal na dokumento? Puwede rin ninyo itong gawin gamit ang ClickSend print to post letter service.

Tara Magsimula Tayo sa SMS para sa mga Tagapaglaan ng Pangangalagang Pangkalusugan

Tawagan o i-email ang ClickSend sa pamamagitan ng aming contact form ngayong araw para matuto kung paano mapapaigting ng mga SMS na solusyon sa pangangalagang pangkalusugan ang inyong produktibidad at ang kasiyahan ng inyong mga tauhan at pasyente.

Pagkapribado at Ligal © 2021 ClickSend