SMS para sa mga Organisasyong Not for Profit

Text Messaging para sa mga Organisasyong Not for Profit

I-maximize ang inyong naaabot sa pinakasulit na paraan at mapakinabangan ang mga limitadong mapagkukunan.

Magpadala ng libre

2021 Pinakamahusay na Halaga ng SMS Gateway sa SMS Comparison 5 Stars Icon

SMS para sa mga Kawanggawa at Not For Profit Text Messaging

Ang not for profit (NFP) na organisasyon at kawanggawa ay humaharap sa mga natatanging hamon na hindi kinakaharap ng mga for-profit na organisasyon; dahil dito, maaaring malawak din ang pagkakaiba sa marketing. Gayunpaman, may ilang natatanging pagkakatulad; ang maingat na pagbabadyet ay isa sa mga pagkakatulad na ito.

Dahil sa limitadong access sa mga mapagkukunan para sa mga NFP at kawanggawa, ang maingat na pagsasaalang-alang ng mga badyet at return on spend ay maaaaring maging mas kritikal. Ang not for profit SMS text messaging ay isang magandang solusyon sa marketing para sa mga kawanggawa at iba pang organisasyon dahil medyo mura itong ipatupad.

Salamat sa iyong donasyon

Halimbawang MMS para sa kawanggawa - na may batang lalaki na nasa kahirapan
Dahil sa iyo, si Paco at ang kanyang barangay ay may access sa pagkain at malinis na tubig. Mag-sign up sa mga regular na donasyon o ibahagi ang kuwento ni Paco online - higit pang impormasyon sa smsu.io/xxxxx. Mission Global.

MMS para sa mga Update at Kahilingan sa Donasyon

Hi Lauren, salamat sa iyong donasyon sa bushfire relief effort. Kung gusto mong makagawa nang higit pa, paki-share ang layunin sa iyong social media at hikayatin ang mga kaibigan mo na magbigay ng kontribusyon, o huwag mag-atubiling mag-sign up sa mga buwanang donasyon sa bit.ly/567123. May halaga ang bawat maliit na tulong at ang mga donasyon na higit sa $2 ay naibabawas sa buwis. Bumabati, Red Circle.

SMS para sa Donasyon at Pagbabahagi sa Social Media

Hi Genevie, ang Pasko ay isang panahon ng kagalakan at kasayahan para sa karamihan sa atin. Ngunit hindi lahat ay makakapaglagay ng pagkain sa mesa araw-araw at walang pinagkaiba ang Pasko. Palaganapin ang kagalakan ngayong Pasko sa pamamagitan ng paglalaan ng ilang oras sa aming soup kitchen at magbigay ng kaunting pag-asa sa mga nangangailangan.

SMS para Pakilusin ang mga Volunteer ng Kawanggawa

Ang mga SMS na solusyon ay hindi limitado sa mga negosyo at mga organisasyong retail o panserbisyo. Ang mga not for profit enterprise at kawanggawa ay nakikinabang din nang labis sa paggamit ng software na naghahatid ng mga paalalang SMS at iba pang komunikasyon. Ang paggamit ng ClickSend platform para sa inyong NFP na organisasyon ay magbabawas sa mga gastusing pang-administratibo, magtitipid ng oras, magpapahusay sa mga komunikasyon, at sa huli'y magpapahusay sa inyong return on spend.

Paggamit ng Text Messaging para sa mga Negosyong Not for Profit

3 manggagawa sa Kawanggawa na may senyas na puso gamit ang kamay

Text Messaging para sa Pagtatalaga ng Tauhan sa Kawanggawa at NFP

Magpadala ng mga text message nang instant at makakatiyak kayo na babasahin ang mga ito sa loob ng ilang minuto saan man naroon ang inyong mga tauhan.

 • Mag-recruit at mamahala ng mga volunteer.

 • Magpadala ng mga SMS na paalala para kumpirmahin ang mga oras, petsa, at venue.

 • Ibalita ang mga bakante sa mga roster ng volunteer.

Text Messaging para sa Marketing at Pangangalap ng Pondo

Hindi lang nangangailangan ang mga lead ng kaunting paglinang sa loob ng sales cycle ng pagbili/pag-upgrade ng kotse, ngunit gusto ninyong makuha ang mga closed deal na iyon gamit ang inyong service center. Tamang-tama ang SMS para sa paglinang ng lead at aftersales na pagseserbisyo at puwede itong ganap na i-automate. Kabilang ang pag-automate ng inyong mga sagot gamit ang mga SMS keyword auto-responder.

 • Magtaguyod ng mga aktibidad sa pangangalap ng pondo.

 • Makipag-ugnayan nang one-on-one sa mga isponsor.

 • Palakasin ang mga lebel ng donasyon.

 • Humiling mga kailangang-kailangang donasyon.

 • Mag-advertise ng mga event.

 • Mag-anunsyo ng mga paligsahan at promosyon.

Text messaging para sa pangangalap ng pondo sa mobile handset
3 matingkad na kulay na lobo na may mensahe ng pasasalamat

Pasalamatan at Abisuhan ang mga Tao nang Malawakan

Gumamit ng mail merge, mga template at bultuhang SMS para magpadala ng mga text ng pasasalamat nang malawakan

 • Bumubo ng mga listahan ng subscriber gamit ang keyword marketing.

 • Makipag-usap nang two-way.

 • Alertuhan ang lahat ng interesadong partido sa mga pagbabago.

 • Abisuhan ang mga isponsor, tagasuporta at kalahok tungkol sa mga resulta ng mga aktibidad sa pangangalap ng pondo.

Ilang Paboritong Template ng SMS para sa mga Negosyong Not for Profit

I-maximize ang potensyal ng donasyon, tipunin ang mga volunteer nang mabilis at abutin ang mga tao nang mabilis at episyente gamit ang not for profit text messaging.

Mga Paghingi ng Donasyon sa pamamagitan ng SMS

Hi {pangalan}, alam mo bang [nauugnay na istatiska]? Makakagawa ng epekto ang iyong donasyon. Kahit na $2 ay makakatulong sa amin na {benepisyo}. Mag-reply kasama ang iyong pledge at babalikan ka namin. Higit pang impormasyon sa {link}. {Pangalan ng NFP}

Mga Text ng Event ng Kawanggawa

Hi {pangalan}, muling nagbabalik ang [kawanggawang event/benepisyo]. Siguruhin ang iyong early bird ticket at makatipid. Mag-reply kung ilang ticket ang gusto mong ireserba namin para sa iyo o alamin ang iba pa sa {link}. {Pangalan ng kawanggawa}

Pasalamatan ang Inyong SMS na Mensahe

Hi {pangalan}, salamat sa iyong donasyon. Ang iyong kabutihang-loob ay makakagawa ng kaibahan sa {layunin}. Maa-access mo ang iyong resibo sa smsu.io/xxxxx, at nagpadala kami ng kopya sa email mo para sa iyong bawas buwis. Bumabati, {NFP}

Pana-panahong Text Messaging ng Kawanggawa

Hi {pangalan}, naghahanap ka ba ng perpektong regalo para sa taong mayroon ng lahat ng bagay? Paano kung {misyon ng kawanggawa: hal. maibsan ang kahirapan, gamutin ang kanser, bawasan ang pang-aabuso sa tahanan, atb.}? Mag-donate nang nakapangalan sa kanila sa {link} para sa regalo na patuloy na nagbibigay.

Koordinasyon ng mga Volunteer sa SMS

Hi {pangalan}, papatakbuhin namin ang {pangalan ng event} sa {araw} at kailangan namin ang tulong mo. Kung makakapaglaan ka ng ilang oras, mayroon kaming samot-saring posisyon at tungkulin na kakailanganing punan. Higit pang impormasyon sa {link}. Bumabati, {Volunteer coordinator}

SMS para sa mga Milestone ng Donasyon

Hi {pangalan}, salamat sa iyong donasyon, naabot namin ang {napagtagumpayan}. Pero marami pa kaming kailangang gawin! Makakatulong ang anumang dagdag na bagay na puwede mong ilaan - ibahagi sa mga kaibigan mo o mag-donate sa {link}. Bumabati, {kawanggawa}

Umiiral ang mga SMS na solusyon sa kawanggawa at NFP para paigtingin ang inyong layunin, na nagpapahusay sa inyong mga proseso, nagbabawas sa oras at gastos ng pangangasiwa, at nagpapaigting sa kasiyahan ng donor na sa huli'y nagpapalago sa kamalayan sa inyong brand.

I-integrate ang SMS sa inyong NFP Software para sa mga Napakagandang Resulta

Tingnan ang aming kapaki-pakinabang na mga integration na nagbabawas ng mga oras sa inyong mga regular na gawain sa negosyo. Puwede ninyong kunin ang inyong in-house tech team para gumawa ng ganap na na-customize na solusyon, o tingnan ang aming mga no-code option at mapatakbo ang inyong integration sa ilang minuto.

Integration with Fundraising Software

Gumagamit ka ba ng software sa pangangalap ng pondo tulad ng Donately? Sulitin ito sa pamamagitan ng pag-integrate sa inyong not for profit na platform sa pagmemensahe.

Logo ng Donately software

Magpadala ng mga update sa text message para sa mga bagong pledge: kung tumatanggap kayo ng mga pledge form sa mga pledge para sa mga credit card payment, magpadala ng mga text message bago ang pag-charge sa card para bigyan ng heads up ang mga donor para matiyak na may available na pondo sa card. Babawasan nito ang bilang ng mga bigong transaksyon at pahuhusayin ang karanasan ng user para sa mga donor, na tumutulong na hikayatin silang gumawa ng mga regular na umuulit na donasyon.

Automate Your Regular Processes

Sa sobrang daming available na integration, wala talagang limitasyon para sa mga proseso na puwedeng i-automate. Gusto-gusto ng aming mga kliyenteng NFP ang mga sumusunod na integration:

Logo ng Xero account software

Integration sa accounts software tulad ng Xero para i-automate ang mga komunikasyon tulad ng pagpapadala ng mga invoice, mga paalalang text message para sa mga account receivable o mga automated na notipikasyon ng paghahabol ng gastusin.

Logo ng Calendly scheduling software

Pag-iiskedyul ng mga komunikasyon: i-integrate ang inyong scheduling tool tulad ng Calendly sa ClickSend para i-automate ang pagpapadala ng mga paalalang text message at hindi kailanman makaligtaan ang isang meeting.

Logo ng Eventbrite event management software

Mga event - kung nagpapatakbo kayo ng non-profit sports club, himpilan ng pangkomunidad na radyo, hub ng mga negosyante, samahang pangkultura o nag-aayos lang ng maraming event, pasimplehin ang koordinasyon ng event sa pamamagitan ng pag-integrate ng inyong events management software gamit ang ClickSend.

Tara Magsimula Tayo sa Not For Profit Text Messaging

Ang not for profit SMS ay maaaring lalo pang pahusayin ang inyong mga aktibidad sa pangangalap ng pondo at mga resulta. Mag-sign up para makita kung paano kayo matutulungan ng ClickSend ngayong araw.

Pagkapribado at Ligal © 2021 ClickSend