Legal na impormasyon

ClickSend Terms Of Use

1. Mga serbisyo

  Nagbibigay ang ClickSend ng mga serbisyo nito sa iyo na sumasailalim sa mga sumusunod na termino at kondisyon. Kung bumisita ka o nagsasagawa ng mga elektronikong transaksyon sa anumang paraan sa ClickSend, tinatanggap mo at sumasang-ayon ka na sumunod sa mga term na ito at kundisyon.

  Nagbibigay ang ClickSend sa mga gumagamit ng iba't ibang mga tool at resources upang mangolekta ng mga mobile number ng bisita at upang lumikha, maglunsad, at mamahala ng online SMS, MMS, email, fax at post (ang "Mga Serbisyo"). Ang mga sumusunod ay ang mga termino at kundisyon para sa paggamit ng Mga Serbisyo. Sa pamamagitan ng pag-pirma ng dokumento na ito o pagkatapos ng pag-log in sa pinakaunang pagkakataon, tinatanggap mo ang mga termino at kundisyon na ito.

2. Mga Serbisyo at Supporta

  2.1 Ang aming mga serbisyo ay ibinigay alinsunod sa kasunduang ito, dahil maaari itong baguhin ng Clicksend, at anumang mga alituntunin, patakaran o mga patakaran sa pagpapatakbo na maaaring maitaguyod at mai-post ng ClickSend sa anumang panahon (the "Agreement"). Sa pamamagitan ng pag-post ng mga na-update na bersyon ng kasunduan sa ClickSend website, o kung hindi man ay magbigay ng paunawa sa iyo, aaaaring baguhin ng ClickSend ang mga termino ng kasunduan at maaaring itigil o lahat ng iba pang mga aspeto ng mga serbisyo sa kanyang sariling pagpapasya. Ang lahat ng mga pagbabagong ito ay magiging epektibo sa pag-post ng binagong Kasunduan sa Serbisyo.

  2.2 Ang serbisyo ay magagamit lamang ng mga tao saligal na paraan na nagbubuklod ng mga kontrata sa ilalim ng naaangkop na batas. Nang hindi nililimitahan ang nabanggit, ang mga serbisyo ay hindi magagamit ng mga indibidwal na wala pang 18 taong gulang. Kung hindi ka kwalipikado, mangyaring huwag gumamit ng mga serbisyo.

  2.3 Pinapayagan ang serbisyo ng mga website ng korporasyon, mga website ng maliit na negosyo, at mga site ng komunidad upang mag-sign up ang mga bibisita sa web site, mangolekta at makuhang muli ang data sa pag-sign up ng bisita, at bubuo at magpapatupad ng mga komunikasyon sa mga bisita at iba pang mga target prospect

  2.4 Parehong ang bilang ng mga mensahe na ipinadala sa pamamagitan ng Serbisyo at ang bilang ng mga character ng datos na inilipat sa pamamagitan ng SMS ay nasusukat ng ClickSend. Pinapayagan ka ng mga normal na account ng ClickSend na magpadala ng isang walang limitasyong bilang ng mga komunikasyon na ibinigay sa iyong account na may sapat na credit.

  2.5 Kailangan mong kumpletuhin ang registration form sa aming sign-up page para magamit ang aming mga serbisyo. Kailangan mo din magbigay ng totoo, tumpak, kasalukuyang, at kumpletong impormasyon tungkol sa iyong sarili tulad ng hinihinging impormasyon sa registration form. Bilang bahagi ng proseso ng pagrerehistro, kailangan mong kumpirmahin isang email address at password para sa iyong ClickSend account. Responsibilidad mong pangalagaan ang seguridad ng iyong account, password, files at lahat ng serbisyo gamit ang iyong pangalan. May karapatan ang ClickSend na tanggihan ang pagpaparehistro o kanselahin ang mga account na itinuturing na hindi naaangkop.

  2.6 Kung ang pagproseso ng anuman sa iyong mga empleyado, ang mga kontratista 'o personal na data ng mga customer ("Company Personal Data") ay pinamamahalaan ng General Data Protection Regulation 2016/679 (GDPR), ang mga karagdagang termino sa aming Ang schedule sa pagpoproseso ng data(“DPS”) mag-apply at maging bahagi ng kasunduang ito.

3. Mga Paghihigpit at Mga Pananagutan

  3.1 Ito ay isang Kasunduan para sa Mga Serbisyo, at hindi ka binibigyan ng lisensya sa anumang software ng Kasunduang ito. Hindi mo, direkta o hindi direktang: i-reverse engineer, i-decompile, i-disassemble, o kung hindi man ay susubukang tuklasin ang source code, object code, o pinagbabatayan na istruktura, mga ideya, o algorithm ng, o matatagpuan sa o sa pamamagitan ng Mga Serbisyo o anumang software, dokumentasyon, o data na may kaugnayan sa Mga Serbisyo ("Software"); alisin ang anumang mga abiso sa pagmamay-ari o mga label mula sa Mga Serbisyo o anumang Software, baguhin, isalin, o kopyahin, ipamahagi, ipangako, italaga, o kung hindi man ilipat o mag-encode ng mga karapatan sa Mga Serbisyo o anumang Software. Ang Mga Serbisyo ay gagamitin para sa mga layuning pangnegosyo lamang, mahigpit na hindi para sa pansariling paggamit maliban kung may ibinigay na paunang pag-apruba mula sa ClickSend.

  3.2 Kinikilala at sumasang-ayon ka na ang mga Serbisyo at ang mga pangalan ng kumpanya ng ClickSend, mga logo at lahat ng nauugnay na mga produkto at pangalan ng serbisyo, mga marka ng disenyo at slogan, ay pag-aari ng ClickSend o mga kaakibat nitong mga supplier (sama-sama, ang "Mga Marks"). Hindi ka awtorisado na gumamit ng anuman sa mga Marks sa anumang advertising, publisidad o anumang komersyal na paraan nang walang paunang sulat na pahintulot ng ClickSend. Ang iyong paggamit ng Mga Serbisyo ay hindi nagtataglay ng pamagat o pagmamay-ari sa Serbisyo, ajng Software o Marks at hindi isang pagbebenta ng anumang mga karapatan sa Serbisyo, Software o Marks. Ang lahat ng mga karapatan sa pagmamay-ari ay nananatili sa ClickSend o mga tagatustos ng ikatlong partido nito, ano mang kaso ito.

  3.3 Kinakatawan mo, isagawa, at ginagarantiyahan na gagamitin mo lamang ang mga Serbisyo na sumusunod sa Kasunduan at lahat ng naaangkop na mga batas (kabilang ang ngunit hindi limitado na mga patakaran at batas na may kaugnayan sa spamming, privacy, kalaswaan, o paninirang puri). Sumasang-ayon ka na magbabayad-pinsala at magpawalang-sala sa ClickSend laban sa anumang pagkasira, pagkalugi, pananagutan, pag-areglo, at gastos (kasama ang walang limitasyong mga gastos at makatwirang mga bayarin sa abugado) na may kaugnayan sa anumang pag-angkin o pagkilos na lumabas mula sa isang sinasabing paglabag sa nabanggit o kung hindi man ay nagmula sa o may kaugnayan sa iyong paggamit ng Mga Serbisyo. Bagamat walang obligasyon ang ClickSend na subaybayan ang nilalaman na ibinigay sa iyo o ang iyong paggamit ng Mga Serbisyo, maaaring gawin ito ng ClickSend at maaaring alisin ang anumang nasabing nilalaman o ipinagbabawal ang anumang paggamit ng Mga Serbisyo na pinaniniwalaan nito ay maaaring (o sinasabing) lumalabag sa sumusunod.

  3.4 Ang Mga Serbisyo ay maaari lamang magamit para sa mga layuning naayon sa batas. Ang pagpapadala o paghingi ng anumang materyal na lumalabag sa pederal, estado o iba pang mga batas na maaaring mag-aplay sa iyong lokal na lugar ay mahigpit na pinagbabawal. Bilang karagdagan, hindi mo dapat gamitin ang Mga Serbisyo upang magpadala ng materyal na:

   (a) katulad ng, pagsasaalang-alang sa mga kontemporaryong saloobin ng lipunan kung saan nakatanggap ng materyal, nakakasakit sa makatwirang mga may sapat na gulang;

   (b) ay malamang na, ang pagsasaalang-alang sa batas at ang mga kontemporaryong saloobin ng lipunan, hindi angkop para sa mga menor de edad;

   (c) nagtataguyod, naghihimok o nagtuturo sa mga bagay ng krimen;

   (d) naglalarawan, nag-uudyok o nagsusulong ng seksuwal na aktibidad na labag sa batas

   (e) nagtataguyod o nag-uudyok ng karahasan o poot laban sa sinumang tao o grupo, o nag-uudyok sa poot sa lahi;

   (f) nagiging sanhi ng hindi kinakailangang alarma, pagkabalisa o pagkagulat o pag-iisip ng karakter;

   (g) naglalaman ng isang computer worm o virus;

   (h) paglabag sa anumang batas;

   (i) panlilinlang;

   (j) ay salungat sa anumang mga patakaran sa privacy;

   (k) lumalabag sa pagiging kompidensiyal, copyright o iba pang mga karapatan sa intelektwal na ari-arian o anumang iba pang pagmamay-ari ng sinumang tao;

   (l) ay mali, nanligaw o mapanlinlang, o malamang na linlangin o linlangin;

   (m) nagbibigay ng payong pinansyal kanino man;

   (n) wala sa oras, ang pagsasaalang-alang sa impormasyon na magagamit sa pangkalahatan, kasunod na nai-publish, o pinakawalan, o ginawa para magagamit;

   (o) mapanirang-puri;

   (p) ay para sa layunin ng pagbibigay ng anumang babala o abiso tungkol sa isang malubhang panganib sa kaligtasan ng mga tao o pag-aari (halimbawa, mga serbisyong pang-emergency); o

   (q) lumalabag sa mga batas, regulasyon at alituntunin tungkol sa advertising, pag-endorso at mga patotoo, kasama ang gabay at regulasyon na inilabas ng Australian Media and Communications Authority, Australian Competition at Consumer Commission, US Federal Trade Commission at anumang katumbas na nasasakupan.

  3.5 Sa paggamit ng iba't ibang mga feature ng mga serbisyo, maaari kang magbigay ng impormasyon(katulad ng pangalan, contact information, at iba pang impormasyon sa pagrerehistro) sa Clicksend. Maaaring gamitin ng ClickSend ang impormasyong ito at anumang impormasyong teknikal tungkol sa paggamit ng aming mga serbisyo upang maiangkop ang mga pagtatanghal nito sa iyo, mapadali ang iyong kilusan sa pamamagitan ng serbisyo, o makipag-usap nang hiwalay sa iyo.

  3.6 Hindi gagamit ang Clicksend ng anumang listahan ng mga subscriber o anumang impormasyon ng mga kostumer para sa anumang iba pang mga layunin kaysa sa mga inilaan sa serbisyo. Ang mga impormasyon ng iyong mga kostumer ay hindi ibabahagi sa kahit anumang partido. Dagdag pa rito, hindi gagamitin ng Clicksend ang mga impormasyon ng iyong mga kostumer para sa layunin ng pagpapadala ng mga hindi hinihinging komersyal na mensahe.

  3.7 Susundin mo ang aming patakaran sa Anti-Spam, pati na rin ang batas at patakaran sa pagkapribado, na naaangkop sa mga nasasakupan na kung saan ipinapadala at natanggap ang mga mensahe. Lalo na, ginagarantiyahan mo at ginagawa mo sa lahat ng oras na kung saan kinakailangan ng naaangkop na batas, ang tumatanggap ng anumang komunikasyon na ipinadala mo sa pamamagitan ng mga serbisyo ay sumang-ayon o kung hindi man ay napili sa pagtanggap ng naturang mensahe tulad ng hinihiling ng naaangkop na batas o regulasyon.

  3.8 Hindi mo maaaring gamitin ang ClickSend upang ipamahagi ang mga iligal na paligsahan, mga scheme ng pyramid, chain letter, o multi-level marketing campaigns.

  3.9 Hindi maaaring gumamit ng ClickSend upang magpadala ng mga kampanya ng mensahe na nag-uugnay o nagpapakita ng kabastusan, malaswang nilalaman, nilalaman na may kaugnayan sa pagsusugal, nilalaman na nauugnay sa parmasyutiko, iligal na software, mga virus, o upang ipamahagi ang anumang iba pang nilalaman na inaakala nating hindi nararapat.

4. Pagwawakas

  4.1 Maaari mong wakasan ang kasunduang ito sa anumang oras sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa amin. Dapat kasama ang kaukulang sulatin ang iyong pangalan, apelyido, at username sa ClickSend. Walang mga refund ang ilalabas kung wakasan mo ang kasunduang ito.

  4.2 Maaaring tapusin ng ClickSend ang Kasunduang ito o ang Mga Serbisyo anumang oras na may o walang kadahilanan, at ng meron o walang abiso. Ang ClickSend ay walang pananagutan sa iyo o sa anumang ikatlong partido dahil sa pagwawakas. Kung tinatapos ng ClickSend ang kasunduang ito dahil nilabag mo ang patakaran ng Anti-Spam, walang ibabalik na refund.

  4.3 Maaaring matanggal ng ClickSend ang alinmang data na naipon mo sa loob ng 30 araw pagkatapos ng petsa ng terminasyon. Ang lahat ng mga seksyon ng Kasunduang ito na sa pamamagitan ng kanilang likas na katangian ay makakaligtas sa terminasyon, kabilang ang, walang limitasyon, pagmamay-ari, mga warranty disclaimer at mga limitasyon ng pananagutan.

5. Pagtanggi sa Warranty; Mga remedyo

  USE OF THE SERVICES AND ANY RELIANCE BY YOU UPON THE SERVICES, INCLUDING ANY ACTION TAKEN BY YOU BECAUSE OF SUCH USE OR RELIANCE, IS AT YOUR SOLE RISK. CLICKSEND DOES NOT WARRANT THAT THE SERVICES WILL BE UNINTERRUPTED OR ERROR FREE; NOR DOES IT MAKE ANY WARRANTY AS TO THE RESULTS THAT MAY BE OBTAINED FROM USE OF THE SERVICES. THE SERVICES ARE PROVIDED “AS IS” AND CLICKSEND DISCLAIMS ALL WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT.

  Ang iyong nag-iisa at eksklusibong lunas para sa anumang kabiguan o hindi pagpapaunlad ng Mga Serbisyo ay para sa ClickSend upang magamit ang katwirang pagsisikap pangkomersyal upang baguhin o ayusin ang Mga Serbisyo.

Limitasyon ng Liability

  TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY LAW, UNDER NO CIRCUMSTANCES AND UNDER NO LEGAL THEORY, TORT, CONTRACT, OR OTHERWISE, SHALL CLICKSEND OR ANY OF ITS UNDERLYING SERVICE PROVIDERS, BUSINESS PARTNERS, INFORMATION PROVIDERS, ACCOUNT PROVIDERS, LICENSORS, EMPLOYEES, DISTRIBUTORS OR AGENTS (COLLECTIVELY REFERRED TO FOR PURPOSES OF THIS SECTION AS “CLICKSEND”) BE LIABLE TO YOU OR ANY OTHER PERSON FOR ANY MONEY DAMAGES, WHETHER DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, COVER, RELIANCE OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, EVEN IF CLICKSEND SHALL HAVE BEEN INFORMED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES, OR FOR ANY CLAIM BY ANY OTHER PARTY. IN THE EVENT THAT NOTWITHSTANDING THE FOREGOING, CLICKSEND IS FOUND LIABLE TO YOU FOR DAMAGES FROM ANY CAUSE WHATSOEVER, AND REGARDLESS OF THE FORM OF THE ACTION (WHETHER IN CONTRACT, TORT (INCLUDING NEGLIGENCE), PRODUCT LIABILITY OR OTHERWISE), THE LIABILITY OF CLICKSEND TO YOU WILL BE LIMITED TO THE AMOUNT YOU PAID FOR THE SERVICE. SOME JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THIS LIMITATION AND EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU.

7. Serbisyo ng SMS

  7.1 Nagbibigay ang ClickSend ng isang SMS service na nagpapadala ng mga mensahe sa mga mobile phone gamit ang mga itinatag na carrier at mga aggregation companies. Ang pagkakaloob ng SMS service ay napapailalim sa sumusunod na mga Tuntunin ng Serbisyo.

  7.2 Kinikilala mo na ang ClickSend ay naghahatid ng mga mensaheng SMS sa pamamagitan ng mga panguhaning kumpanya ng telekomunikasyon at mga mobile network provider at sa gayon maiimpluwensyahan lamang ang paghahatid ng mga mensahe ng SMS sa loob ng mga hadlang sa teknikal na ipinataw ng nabanggit na mga provider. Ang mga mensaheng SMS na isinumite gamit ang intertet ay ipapasa sa addressed mobile recipients sa tamang oras, sa kondisyon na ang telepono ng tatanggap ay nakabukas at nasa lugar kung saan ay sakop sya ng kanyang subscribed mobile network provider. Kinikilala mo na, depende sa serbisyo ng mobile provider ng tatanggap, maaaring hindi posibleng maipadala ang mensahe ng SMS ng matagumpay na tatanggap. Hindi nag-aangkin o hindi ginagarantiyahan ng ClickSend alinman sa pagkakaroon o pagganap ng serbisyong ito. Habang ginagawa ng ClickSend ang bawat pagsusumikap upang maihatid ang mensahe kaagad, hindi tumatanggap ang ClickSend ng pananagutan para sa mga pagkaantala sa paghahatid o mga pagkabigo sa mensahe ng SMS.

  7.3 Ang mga debito ng ClickSend ay naipadala ang mga mensahe ng SMS ayon sa mga transmisyon logs nito. Ang mga log na ito ay itinuturing na tama at wasto kahit na ang customer ay tumutol sa kawastuhan ng mga talaan ng accounting, maliban kung ang mga pagsisiyasat sa ClickSend 'ay gumawa ng katibayan ng problemang teknikal o error. Dahil hindi magagarantiya ng ClickSend ang paghahatid ng mga mensahe ng SMS sa mga tatanggap dahil sa mga posibleng pagkakamali sa bahagi ng mga mobile network provider, ang ClickSend ay hindi magrerefund ng hindi maidedeliver na mga mensaheng SMS sa iyo.

  7.4 Sumasang-ayon ka na ang lahat ng mga aktibidad, na maaaring makapag-trace sa iyong username at password, ay itinuturing na isinagawa ng iyong sarili at ligal na nagbubuklod sa iyo.

8. Pag-export ng serbisyo o data na teknikal

  You may not remove or export from Australia or allow the export or re-export of the Services, or any direct product thereof, including technical data, in violation of any restrictions, laws, or regulations of Australia or any other applicable country.

9. Miscellaneous

  9.1 Kung ang anumang pagkakaloob ng kasunduan ay natagpuan na hindi maipapatupad o hindi wasto, ang probisyon na ito ay limitado o aalisin sa pinakamababang lawak na kinakailangan upang ang kasunduang ito ay mananatili sa buong pwersa at epekto at ipinapatupad.

  9.2 ClickSend at ikaw ay sumasang-ayon na ang Kasunduan ay kumpleto at eksklusibong pahayag ng pagkakaintindihan sa mga partido at supersedes at pagkansela ng lahat ng naunang nakasulat at oral na kasunduan, komunikasyon, at iba pang mga pag-unawa na may kaugnayan sa paksa ng Kasunduan, at lahat ng mga pagtanggi at ang mga pagbabago ay dapat na nakasulat na nilagdaan ng parehong partido, maliban kung sa kabilang banda na ibinigay dito. Walang pagkaantala o pagtanggal ng alinman sa partido sa pagsasagawa ng anumang karapatan o lunas sa ilalim ng Kasunduang ito o umiiral sa batas o equity ay maituturing na isang pag-alis ng naturang karapatan o remedyo.

  9.3 Walang ahensya, pakikipag sosyo, pinagsamang pakikipagsapalaran, o trabaho ay nilikha bilang isang resulta ng kasunduan, at wala kang anumang awtoridad sa anumang uri na nagbibigkis sa ClickSend sa anumang paggalang.

  9.4 Sa anumang pagkilos o pagpapatuloy upang maipatupad ang mga karapatan sa ilalim ng Kasunduan, ang mananaig na partido ay may karapatang makuha ang mga gastos at bayad sa abugado.

  9.5 Ang kasunduan ay pinamamahalaan ng mga batas ng Estado ng Victoria Australia nang walang pagsasaalang-alang sa pagpili nito o batas o salungatan ng mga probisyon ng batas. Ang lahat ng mga ligal na aksyon na may kaugnayan sa kasunduan ay dapat dalhin sa mga korte ng estado o pederal na matatagpuan sa Melbourne, Victoria.

Pangangalilangan sa system

  It is understood that in order to use ClickSend, a Windows PC or Mac with Internet Explorer 7.0, Safari 3.0 and Firefox 2.0 or higher must be used. Additionally, a stable connection to the Internet is recommended. ClickSend may work in a limited manner on other platforms, but there is no guarantee of functionality at any time. Additionally, ClickSend may work in a limited manner on a non-Internet Explorer web browser (such as Netscape Navigator), but there is no guarantee of full functionality on any web browsers.

11. Mga patakaran sa pagsunod sa pagpapadala ng mga mensahe.

  Dapat sundin ng lahat ng mga customer ng ClickSend ang mga patakaran ng Federal SPAM act at ng Anti-Spam, ang kasunduang ito kapag nagpapadala ng mga elektronikong mensahe sa pamamagitan ng aming serbisyo. Alinsunod dito, hinihiling namin ang sumusunod ng mga mensahe na ipinadala sa pamamagitan ng sistemang ClickSend: Ang mga patnubay na ito ay makakatulong na matiyak na ang ClickSend ay nagpapanatili ng reputasyon at katayuan na may maraming mga pangunahing carrier at whitelisting program. Kung sa anumang oras ang iyong kampanya ay na-flag bilang SPAM ng mga ng carrier sunscriber, ang taglay ng ClickSend ay may karapatan na kanselahin ang iyong account nang walang abiso.

12. Mga pagpahintulot at kasayanan sa pagmemensahe

  12.1 Lahat ng mensahe na mayroong marketing related content ay ipinapadala na may kasamang "Opt-out" na mekanismo na nagbibigay ng pahintulot sa mga subscribers na alisin ang kanilang numero sa iyong contact list. Ang bawat ganoong mekanismo, ay dapat nananatiling tumatakbo sa loob ng tatlumpung (30) araw pagkatapos ng petsa kung saan ka nagpapadala ng mensahe, at dapat na nasa porma at kasiya-siyang sangkap sa ClickSend. Kinikilala at sumasang-ayon ka na isama at hindi alisin, huwag paganahin o pagtatangka na alisin o huwag paganahin ang mekanismong ito.

  12.2 Sumasang-ayon ka na mag-import, mag-access o kung hindi man ay gumagamit lamang ng mga listahan ng contact na may pahintulot nila para silay i-message. Ipinagbabawal ang mga listahan ng contact na binili.

  12.3 Ikaw ay may pananagutan sa pagsubaybay, pagwawasto, pagproseso ng mga kahilingan sa Opt Out sa loob ng 10 araw, at pag-update ng mga numbero ng mga mobile kung saan ang mga mensahe ay ipinadala sa pamamagitan ng iyong ClickSend account. Ang ClickSend ay may mga tool na magagamit para sa pamamahala ng mga opt-outs para sa iyo.

  12.4 Ang mga mensahe na ipadadala mo sa pamamagitan ng aming serbisyo ay maaaring makabuo ng mga reklamo ng pang-aabuso mula sa mga tatanggap. Ikaw ay responsable at siguraduhin na ang iyong mga messages campaign ay hindi maglilikha ng bilang ng reklamo sa pang-aabuso ng labis sa mga pamantayan sa industriya. Ang Clicksend at ang sole discretion nito, ay matutukoy kung ang bilang ng iyong mga reklamo ng pang-aabuso ay pasok sa pamantayan ng industriya at ang pagpapasiya nito ay magiging pinale, pagbubuklod at konklusyon para sa lahat ng mga layunin sa ilalim ng kasunduang ito.

  12.5 ClickSend, sa sarili nitong pagpapasya, maaaring agad na hindi paganahin ang iyong account nang hindi ibinabalik ang binayad kung mapapatunayang nilabag mo ang alinman sa mga gawi sa pagmensahe at pahintulot na nakalista sa itaas, o ang Polisiya ng ClickSend ukol sa Anti-Spam.

13. Halaga o presyo ng bilang ng mga letra sa isang mensahe.

  Ang isang karaniwang mensahe ng SMS ay may maximum na 160 character. Ang mas mahahabang mensahe ay tiyak na posible, gayunpaman mangyaring magkaroon ng kamalayan na higit sa 160 character ang bumubuo ng isang 'pangalawang' mensahe. Ang end user ay makikita ito bilang 1 mahabang mensahe sa kanilang handset. Kung ang isang mensahe ay mas mahigit sa 160 mga character, tinutukoy ito bilang isang maramihang parteng mensahe dahil naglalaman ito ng maraming mga mensahe (o maraming bahagi). Ang kabuuang limitasyon ng SMS ay nagiging 153 character bawat 'bahagi' habang ang 7 character ay ginagamit ng mga hindi nakikitang header at footer na nagpapahiwatig kung aling bahagi ng mensahe ang ipinapadala (i.e. Bahagi 1 ng 2). Halimbawa: Kung ang isang mensahe ay mas mahaba kaysa sa 6 na mga bahagi ng mensahe, ito ay ma-truncated (tingnan sa ibaba). Kung ang isang mensahe ay naglalaman ng anumang mga character na wala sa set ng character na GSM 03.38, ang uri ng mensahe ay ituring bilang unicode. (https://en.wikipedia.org/wiki/GSM_03.38).

  Standard English Characters:

   1 – 160 characters = 1 Message
   161 – 306 characters = 2 Messages
   307 – 459 characters = 3 Messages
   460 – 612 characters = 4 Messages
   613 – 765 characters = 5 Messages
   766 – 918 characters = 6 Messages


  Non-GSM (Unicode) characters:

   1 – 70 characters = 1 Message
   71 – 134 characters = 2 Messages
   135 – 201 characters = 3 Messages
   202 – 268 characters = 4 Messages
   269 – 335 characters = 5 Messages
   336 – 402 characters = 6 Messages


14. Singil kada Titik sa Voice Message

  If a message is longer than 4 message parts, it will be truncated (see below). If a message contains any characters that aren’t in the GSM 03.38 character set, the message type will be treated as unicode. (https://en.wikipedia.org/wiki/GSM_03.38).

  Standard English Characters:

   1 – 300 characters = 1 Message
   301 – 600 characters = 2 Messages
   601 – 900 characters = 3 Messages
   901 – 1200 characters = 4 Messages


  Non-GSM (Unicode) characters:

   1 – 150 characters = 1 Message
   151 – 300 characters = 2 Messages
   301 – 450 characters = 3 Messages
   451 – 600 characters = 4 Messages


15. Presyo at Terms sa Pagbabayad

  Ang lahat ng mga presyo ng paghahatid ng mensahe ay napapailalim sa pagbabago anumang oras. Ikaw ang responsable sa anumang pagbabagong magaganap sa pagsingil ng tamang presyo ng Clicksend.

  Prepaid Accounts

   a) Ang pagbabayad nang maaga para sa Mga Serbisyo ay maaaring gawin gamit ng isang wastong credit card na tinanggap ng ClickSend, maliban kung merong ibang usapan sa pagbabayad na ginawa sa pagitan mo at isang awtorisadong kinatawan ng ClickSend. Kung ang ClickSend ay may kung anumang kadahilanan upang hindi ka awtomatikong makapagbayad sa pamamagitan ng iyong credit card, aabisuhan ka sa pamamagitan ng email. Lahat ng mga pagbabayad na ginawa sa ClickSend ay hindi ibabalik, maliban kung ang isang account ay tinapos ng ClickSend para sa isang kadahilanan na hindi nauugnay sa Polisiya ng Anti-Spam.

   b) In the event of a credit card chargeback for a transaction, an AUD $50 or equivalent admin fee will be recoverable from the Client. ClickSend may charge interest on the amount of the transaction from the chargeback date until the payment is recovered. The rate calculated is the rate charged by ClickSend’s principal bankers on unsecured overdrafts of $100,000.00 or less compounded monthly.

   c) The Client must pay ClickSend’s legal costs (on an indemnity basis) of enforcing any of ClickSend’s rights under this Agreement. The Client must also pay fees and expenses payable to any debt collection agency engaged by ClickSend to obtain or attempt to obtain payment of account due by the Client.

   d) Maaaring wakasan ng ClickSend ang kasunduan sa serbisyo kung ang pagbabayad ay hindi ginawa sa loob ng 14 araw ng takdang petsa.

   e) Ang iyong balanse ay mawawalan ng bisa kung walang mensahe na maipapadala o hindi makakapagdagdag ng credit sa inyong Clicksend account sa loob ng 180 na araw.

  15.2 mga Postpaid na accounts

   a) The Client will pay the fees as agreed in the signed Service Agreement.

   b) ClickSend will invoice the Client on a monthly basis for the previous months’ use of the Product by the Client and any Customers.

   c) Ang Klieyente ay dapat magbayad ng invoice sa loob ng termino ng pagbabayad bilang pagsang-ayon sa pinirmahang Service Agreement.

   d) ClickSend may charge a AUD$100 overdue fee plus interest on the amount of any invoice from the due date for payment until the date payment is made at the rate calculated as the rate charged by ClickSend’s principal bankers on unsecured overdrafts of $100,000.00 or less compounded monthly.

   e) The Client must pay ClickSend’s legal costs (on an indemnity basis) of enforcing any of ClickSend’s rights under this Agreement. The Client must also pay fees and expenses payable to any debt collection agency engaged by ClickSend to obtain or attempt to obtain payment of account due by the Client.

   f) ClickSend may terminate the Service Agreement if payment is not made within 14 days of the due date.

New Zealand

  New Zealand mobile industry guidelines – for setting up and running services compliantly

  It is recommended that providers of services in New Zealand familiarise themselves with the Mobile Messaging Services Code.

  Ang Mobile Messaging Services Code (Code) ay itinaguyod ng TCF noong Disyembre 2010. Ang Code ay nagtatakda ng mga karapatan at obligasyon ng Mga Tagabigay ng Nilalaman, Mga Aggregator at Tagapagbigay ng Serbisyo pang Telekomunikasyon para sa pagaanunsyo, promosyon at pagpapatakbo ng lahat ng nasisingil at ng hindi-sinisingil na Mobile Messaging Service sa New Zealand.

  This Code came into effect on 14 March 2011, replacing the Mobile Premium Messaging Services Code.

  Key Points about the Code:

  • Nagbibigay ang Code ng mga alituntunin at pamantayan para sa pinakamahusay na pamamahala ng kasanayan ng mga mobile na serbisyo sa pagmemensahe sa New Zealand.
  • The new Code replaces the current Premium Messaging Services Code dated February 2008.
  • Ang Code ay kusang-loob.

  ClickSend is not responsible for any potential variance, misinterpretation, inaccuracies, or inconsistencies which may appear on this page. We stress that the information contained here is for guidance only.

  New Zealand - iba pang mga nauugnay na dokumento sa regulasyon:

  TCF – Mobile Messaging Code September 2014

  TCF – Code of Practice for Provision of Content via Mobile Phones

United States Of America (USA)

  Message and data rates may apply

Customer care contact details can be found dito.

May Katanungan?

Libreng mga account at libreng payo. Ang aming ligal na pangkat ay hindi na makapaghintay upang matulungan ka.

Pagkapribado at Ligal © 2020 ClickSend