‪Smsg.Io‬

Ano Ang Pahinang Ito?

Ang smsu.io ay isang domain na ginagamit ng ClickSend, isang kumpanya ng online marketing na ginagamit ng libo-libong tao.

Hindi pagsang-ayon

Kung nakatanggap kayo ng mensaheng pang-marketing na may kalakip na smsu.io link, pakisundan ang link (kabilang ang anumang character pagkatapos ng smsu.io) para alisin ang inyong sarili mula sa anumang listahan ng marketing. Ang ClickSend ay ang tagapaglaan ng software para sa marketing na ito. Hindi kami mismo ang nagpapadala ng anumang materyales na pang-marketing.

Pagkapribado at Ligal © 2021 ClickSend