SMS para sa Industriya ng Telekomunikasyon

Text Messaging para sa mga Kumpanya ng Telekomunikasyon

I-streamline ang inyong mga proseso at mabayaran sa tamang oras gamit ang ClickSend text messaging platform para sa telekomunikasyon.

Magpadala ng libre

2021 Pinakamahusay na Halaga ng SMS Gateway sa SMS Comparison 5 Stars Icon

Madaling Mass SMS Platform para sa mga Tagapaglaan ng Telekomunikasyon

Ang mga tagapaglaan ng serbisyong pangtelekomunikasyon ay madali at matipid na makipag-ugnayan sa mga mamimili sa pamamagitan ng dedikadong SMS na serbisyo sa pagmemensahe. Ang pag-set up ng mga SMS na solusyon sa telekomunikasyon ay ang mainam na paraan para bawasan ang mga papasok na voice call ng customer at para i-automate ang mga prosesong may kinalaman sa daloy ng trabaho. Ipinagmamalaki ng ClickSend na magbigay ng tool ng komunikasyon para sa mga tagapaglaan ng telekomunikasyon, na gumagamit ng SMS na serbisyo ng pagmemensahe para padaliin ang mga komunikasyon sa mga tauhan, serbisyo sa customer, paalala sa taning ng pagbabayad, at layuning pang-marketing.

Telecommunication SMS

Gumamit ng SMS para magpadala ng mga napapanahong paalala at mabayaran kayo sa takdang oras.

Uy Kevin, ang bill mo mula sa Vidamobile ay dapat bayaran sa loob ng 3 araw. Tiyaking ang pondo ay nasa iyong account para sa debit para maiwasan ang mga late fee. Salamat nang maaga!
Halimbawa ng MMS ng Kumpanya ng Telekomunikasyon para sa Maagang Upgrade
Hi Basil, mag-upgrade nang maaga sa Universe S10 Tri-Fold smartphone kasama ng iyong unlimited data package at tatapusin namin ang iyong 2 taong kontrata nang 3 buwan na mas maaga. Mag-reply ng I-UPGRADE para alamin ang iba pa. Para mag-opt out, mag-reply ng IHINTO
Telecommunication SMS

Kontakin ang mga customer bago nakatakdang mag-expire ang kanilang kontrata para pigilan silang lumipat sa kakumpitensya.

Gamitin ang SMS text messaging sa lahat ng aspeto ng mga operasyon ng inyong negosyo, ito man ay mga panloob ng komunikasyon, transaksyonal na pagmemensahe para sa mga customer o para sa mga layuning pang-marketing. Kahanga-hanga ang aming telecommunications SMS service para sa pag-abot sa inyong buong database sa ilang minuto, o para sa pagpapadala ng mga text message batay sa isang trigger sa pamamagitan ng aming mga automation. Kapag nagpadala kayo ng text message blast o nag-set up ng automation, alam ninyong matatanggap ng inyong mga recipient ang mensahe ninyo sa napapanahong paraan kung saan mahigit 90% ng mga text message ang nababasa sa loob ng ilang minuto ng pagkakatanggap.

Mga Benepisyo ng mga Kumpanya ng Telekomunikasyon na Gumagamit ng SMS

Pataasin ang kasiyahan ng customer at pahusayin ang mga proseso ng negosyo gamit ang isang pinagkakatiwalaan, napatunayan at sulit na sulit na channel ng komunikasyon.

Halimbawa ng SMS para sa Telco - Mensahe ng Koneksyon ng Serbisyo

Ang isang naabisuhang customer ay isang masayang customer

Pataasin ang kasiyahan ng customer sa pamamagitan ng pagpapanitili sa inyong mga customer na naaabisuha sa pamamagitan ng SMS. Ito ay isang format na lubusan silang komportable at hindi gaanong mapanghimasok kaysa sa tawag sa telepono.

  • Magpadala ng mga update at alerto sa pamamagitan ng SMS text message; panatilihing updated ang isang customer sa delivery ng kanilang bagong telepono.

  • Magpadala ng mga welcome at courtesy message para sa mga customer na sumasali sa inyong network.

  • Magpadala ng mga paalala para sa mga account na malapit na sa due at lampas na sa due; napakaepektibo ng isang payment 'nudge' SMS.

  • Kumpirmahin at paalalahanan ang mga customer tungkol sa appointment; bigyan sila ng pagkakataong mag-reschedule.

  • Magpadala ng mga alerto para paalalahanan ang mga customer na mag-top up ng mga balanse para sa mga prepaid account; wala sinumang gustong mawalan ng paggagamitan ang kanilang minamahal na telepono.

  • Panatilihing naaabisuhan ang inyong mga customer tungkol sa anumang gawaing nangyayari na maaaring makaapekto sa kanilang telepono o internet.

Makakamit ang mga kahusayan sa pagpapatakbo sa pamamagitan ng SMS para sa mga panloob na komunikasyon, lalo na kapag na-integrate sa mga software system ng kumpanya.

  • Ipamahagi at pamahalaan ang lahat ng kahilingan sa trabaho sa pamamagitan ng bultuhang SMS.

  • Pagbibigay ng impormasyon sa pag-iiskedyul sa mga empleyado.

  • Pamamahagi ng mga roster ng tauhan at pagpupuno sa mga bakante sa roster nang mabilis gamit ang mga text.

  • Pamahalaan ang access ng empleyado sa mga system at network sa pamamagitan ng paggamit ng SMS para sa two-factor authentication (2FA).

Hi Doug, ang roster ng trabaho mo para sa linggong ito ay puwede nang tingnan sa smsu.io/xxxxx

Hi Tyrell, may emergency na trabaho para sa iyo bukas. Tingnan ang mga detalye ngayon sa smsu.io/xxxxx

Hi Mike, puwede ka bang mag-half day sa aming Esperance store ngayong Huwebes? Mag-reply ng OO o Hindi.

Ilang Kapaki-pakinabang na Template ng SMS para sa Industriya ng Telekomunikasyon

Sulitin pa lalo ang inyong mga umiiral na customer sa pamamagitan ng mga cross-sale, mga promosyong tama ang tiyempo at mga paalala ng pagbabayad ng bill na ipinadala sa pamamagitan ng text message.

Mga SMS na Mensahe para sa mga Paglulunsad ng Bagong Handset

Hi {pangalan}, salamat sa iyong interes sa {pangalan ng handset}. Kumukuha na kami ngayon ng mga pre-order para sa {handset} at ishi-ship out ang mga ito sa {petsa}. Kung interesado ka, mag-reply ng OO at papadalhan ka namin ng higit pang impormasyon. [Kumpanya ng telekomunikasyon}.

Text Messaging para sa mga Oportunidad ng Cross-Sell

Hi {pangalan}, salamat sa pag-sign up sa {plan ng produkto} sa amin. Alam mo bang nag-aalok din kami ng {produkto}? I-bundle ang parehong serbisyo at makatipid nang {porsyento}. Mag-reply ng INFO para alamin ang iba pa. {Kumpanya ng telekomunikasyon}.

Notipikasyong SMS ng Paggawa ng Bill

Hi {pangalan}, ang iyong bill ng {buwan} ay handa na at ipinadala namin ito sa email mo. Kung mayroon kang anumang tanong, makipag-ugnayan sa pamamagitan ng {mas pinipiling paraan ng pakikag-ugnayan}. {Kumpanya ng telekomunikasyon}.

Mga Text Message na Paalala para sa mga Bill ng Telecom

Hi {pangalan}, ang bill mo ng {buwan} ay dapat bayaran sa {petsa}. Ikalulugod namin ang maagap na pagbabayad. Puwede kang magbayad gamit ang {mga paraan ng pagbabayad}. Salamat nang maaga! {Kumpanya ng telekomunikasyon}.

Subukan itong mga template ng text message at maghanda na makita ang inyong negosyo ng telekomunikasyon na mapahusay ang produktibidad at kita nang hindi tulad ng dati

Kunin ang Buong Telecommunications Product Suite

Kapag nag-sign up kayo sa ClickSend telecommunications text messaging platform, makakakuha rin kayo ng access sa aming iba pang mga produkto, para maipadala ninyo ang lahat ng komunikasyon mula sa parehong lugar.

Halimbawa ng pagpapadala ng MMS marketing message para sa mga pagbebenta ng mobile handset

Gustong dagdagan pa ng pagkamalikhain ang inyong mga mensaheng pang-marketing? Bakit hindi magpadala ng MMS? O maging isang magandang nai-print na postcard gamit ang aming online print to post service.

Sobre na may mga transactional email message

Kailangang magpadala ng mas mahahabang transaksyonal na mensahe? Magpadala ng transaksyonal na email sa pamamagitan ng aming email gateway.

I-click ang ipadala para mag-mail ng mga sulat tungkol sa paparating na mobile products

Gustong magpadala ng mga sulat sa madaling paraan? Kalimutan ang pagpi-print at pagme-mail - sa pag-click ng isang button, mapapa-print, mapapatupi, mapapalagay sa mga sobre at mapapa-dispatch mo ang mga sulat papunta sa kahit saan sa mundo.

Halimbawa ng fax ng telekomunikasyon na ipinapadala mula sa isang web browser

Kailangan ng access sa isang fax machine? Itapon na ang inyong facsimile at gamitin ang aming cloud fax service para magpadala ng fax nang hindi tulad ng dati.

Tara Magsimula Tayo sa SMS para sa Telekomunikasyon

Mag-sign up sa ClickSend para sa mga sulit at episyenteng SMS na solusyon sa telekomunikasyon para sa inyong negosyo. Puwede kayong gabayan ng aming mga eksperto sa buong proseso.

Pagkapribado at Ligal © 2021 ClickSend