Mga Kagamitan

SMS utilities solutions can be used across the energy and utilities sector to automate processes related to workflow and also to enhance consumer satisfaction. There is no simpler or more economical mode of communication between customers, employees, and contractors. Water, electricity, gas, solar, internet and telecommunications providers can all use an SMS messaging service to the benefit of their business and their customer base.

Paano gumagana ang mga solusyon sa SMS utility para sa iyong negosyo?

  • Reach a large number of recipients simultaneously
  • Reduce inbound and outbound voice calls
  • Magpadala mensaheng text ng mga alerto at pagbabago
  • Send automated courtesy messages to consumers
  • Ipamahagi ang mga roster ng pangkat
  • Punan ang mga bakanteng roster
  • Send scheduling information to employees
  • Send invoice payment reminders
  • Communicate with remote personnel
  • Magpadala ng mga kumpirmasyon sa appointment upang mabawasan ang hindi pagdalo

Wala nang mas epektibo sa gastos, hindi nakakaabalang paraan upang makipag-usap kaysa sa pagmemensahe ng text na SMS. Halos lahat ay may mobile phone, at ang SMS ay hindi maikakailang gustong pamamaraan ng pakikipag-ugnay at komunikasyon ng karamihan sa mga mamimili.

Call or email us here at Clicksend today to invest in an SMS messaging service for your utilities enterprise. It will be to the advantage of your staff, your customers, and your bottom line.

Mga Katanungan

Libreng mga account at libreng payo. Hindi na kami makapaghintay na makapagsimula ka.

Pagkapribado at Ligal © 2020 ClickSend